Hazırlık Sınıfları kontenjanımız dolmuştur. 21 Ağustos tarihinde başlayacak Nakil Döneminde kontenjan açılması durumunda sitemizden duyuru yapılacaktır. Bilgi için 0533 810 57 81 numaralı telefondan Suzi Hanım ile konuşabilirsiniz.

Dijital Okul Çantası

Bilgi ve İletişim Teknolojilerin kullanımı bütün derslerde yaygın hale gelmiş ve BYOD ile daha da gelişmiştir. Bu kelime ingilizcede herkesin kendi kişisel bilgisayarını kullanımı anlamına gelen ifadenin baş harflerinden oluşur.
Öğrencilerimiz, farklı derslerde kendi kişisel bilgisayarlarını kullanmaya yönlendirilmişlerdir.
Bu bilişim aracı, öğrenmenin her aşamasında kullanıldığından, bir bilgisayardan çok bir Dijital Okul Çantası olarak görülmektedir.
Dijital Okul Çantası, dijital kitapları, yardımcı ders notlarını, ve bilgisayar uygulamalarını aynı yerde toplamaktadır. Tıpkı klasik eğitimde kağıt üzerinde olan ve farklı öğrenimleri kolaylaştırmaya yarayan ek belgeler gibidirler.
Aynı zamanda öğrenci velilerinin, çocuklarının uzaktan kişisel takibini yapmalarına imkan sağlamaktadır.

Bu süreçte kullanılan uygulama ve stratejiler (DAGK), Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi ve dijital liderler tarafından belirlenmektedir. Hep birlikte : öğrenciler, veliler, öğretmenler, idare, hepimiz, Saint Benoît Lisesi’ni hedeflediği yüksek seviyeye ulaştırmak üzere bu önemli projeyi hayata geçirmekteyiz.

Amaçlar

Öğrencinin her yerde ve her zaman bilgiye ulaşabilmesi :

  • Daha fazla iletişime açık, paylaşımcı, interaktif ve geleceğin pedagojisine, eğitimine açılan bir öğrenimi geliştirmek.
  • Değişik profilde olan öğrencilerin başarılarını ve öğrenimlerini iyileştirmek.
  • Dört farklı kazanımı pekiştirmek amacıyla dijital öğrenimi geliştirmek : yazılı ve sözlü anlama, yazılı ve sözlü ifade.
  • Dijital vatandaşlığı öğretmek.

Kazanımlar

Sınıflarımız bu öğretimin verimli olmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmektedir :

  • Öğrencilerimizin teknolojik gelişimi
  • Okul ile ev ortamı, öğretmen- öğrenci arasındaki iletişimin sürekli olması, öğrenciler arasındaki işbirliğinin güçlenmesi
  • Öğrencinin daha otonom hale gelmesi
  • Öğrenimlerinde kendilerinin aktif olması ve böylece sorumluluklarını daha iyi kavramaları
  • Dijital vatandaşlık kurallarına saygı göstermeyi öğrenmeleri

Böylece, okulumuzu yeni teknolojilere bağlı olan 21. yüzyıla uyumlu hale getirerek, geleceği hep birlikte inşa ediyoruz.
İşbirliğini ve iletişimi öne çıkaran, pedagojik ve ilgi çekici bir çerçeve içinde, dijital öğrenimi geliştiriyoruz.

Uygulamalar

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimize yönelik formasyonlar :

Dijital çanta ile ilgili projeler :

Fransız, Kanadalı, Rumen, Çinli ve Finlandiyalı gençlerle sanal ortamda projeler yürütmek ve kültürlerarası etkileşimleri geliştirmek.
Dijital uygulamalarla etkinlikler ; Dijital Liderlik Kulübü, Robotik Kulübü, Maker Kulübü ve Sanal Gerçeklik Kulübü gibi.

X