Hazırlık Sınıfları kontenjanımız dolmuştur. 21 Ağustos tarihinde başlayacak Nakil Döneminde kontenjan açılması durumunda sitemizden duyuru yapılacaktır. Bilgi için 0533 810 57 81 numaralı telefondan Suzi Hanım ile konuşabilirsiniz.

Üç Dilde Eğitim

Okulumuzun hedefi, farklı kültürlerin zenginliğini ve birbirleriyle etkileşimini sağlayan çok yönlü bir eğitim vermektir.
5 yıllık lise eğitiminin sonunda Saint Benoît Lisesi, Mart 1963’te yayınlanan Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’nın tebliğler dergisindeki 2714, 2734 ve 2735 sayılı maddelere göre Fransız Bakalorya’sına denk bir diploma vermektedir.
2013 yılında Saint Benoit Fransız Lisesi, ulusal eğitim müfredatı çerçevesinde Fransız kültür ve dilinin yaygınlaşmasını sağlayan, Fransa dışındaki ülkelerdeki eğitim kurumlarına verilen Label FrancEducation sertifikasına layık görüldü.
Ayrıca 21. yüzyılda iş dünyasında olduğu gibi sosyal ortamda da İngilizce olarak iletişim kurmanın önemi yadsınamaz. İngilizce ve Fransızca dünya örgütlerinin çoğunun resmi iletişim dilleridir.

Bundan dolayı Saint Benoit Lisesi’nde bu yabancı dillerin öğrenimine büyük önem verilirken, ancak elbette aynı zamanda ana dili güçlendiren bir eğitim politikası uygulanır.

Amaçlar

  • Üç dilde okuma, yazma becerilerinin geliştirilmesi
  • Üç dilde düşünüp kendini ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi
  • Öğrenciyi bu çalışmanın merkezine alarak çoklu kültürleri öğrenmesini sağlayacak ortam yaratılması
  • Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelere hazırlanması

Kazanımlar

  • Yabancı dil eğitimi bireye üniversite eğitimi ve iş hayatında bir ivme kazandırmaktadır.
  • Teknolojinin gelişmesi küreselleşmeyi kolaylaştırmakta ve bu da insanların birbirleriyle iletişime geçmelerini ve kültürlere ve ana diline de hakim olmak şartıyla bir kaç dil konuşabilme becerisini zorunlu kılmaktadır.

Uygulamalar

X