Yeni kayıtlar ve tanıtım günleri ile ilgili bilgi almak için 0533 810 57 81 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

FrancEducation Markası

Üstün Başarı Ünvanı

Fransız Hükümeti Türkiye’deki Fransız Okulları Federasyonu’nu oluşturan altı prestijli okulu, başarılarından dolayı ödüllendirmiş ve ABD’den Avustralya’ya, Finlandiya’dan Şili ve Çek Cumhuriyeti’ne kadar tüm dünyaya yayılmış en başarılı Fransız liselerine ayrılmış FrancEducation markalı okulların bulunduğu halkaya katmıştır.

Büyük bir mutluluk ve gururla Türkiye’deki liselerin ayrıcalığından bahsedebiliriz.

Toplamda dünyada 209 okul başarılı çalışmalarından dolayı bu markayla ödüllendirilme onuruna erişmiştir ve nihayetinde 100ü bulmayacak bu okulların dörtte birini federasyonumuza bağlı okullar oluşturmaktadır.

Bu okullar alfabetik sırayla şunlardır :
İstanbul’da Notre Dame de Sion, Saint Benoît, Saint Joseph, Saint Michel, Sainte Pulchérie.
İzmir’de Saint Joseph.

Böylece, bu 209 okul dünyada ön plana çıkmakta ve Türkiye’deki okullarımız Fransız dili ve kültürünü en mükemmel şekilde öğreterek, özgün nitelikli eğitimleriyle iz bırakmaktadırlar.

Bu marka sadece onursal bir tanıma değildir.
Fransızlara eğitim veren liselere yönelik olarak değil, bulundukları ülke vatandaşlarına eğitim veren liseler için oluşturulmuştur. Çalışmalarımızı devam ettirebilmek ve daha ileriye taşıyabilmek için Fransız Hükümeti’yle ve dünyadaki en iyi Fransız okullarıyla ilişki kurmamızı sağlar.

“FrancEducation” markası Fransız Hükümeti tarafından şu şekilde tanımlanmıştır :

“FrancEducation” markası, kendi millî eğitim programları çerçevesinde, Fransız dilinin ve kültürünün yayılmasını sağlayan yabancı okullara verilir.

Bu marka, öğrencilerine Fransız dilini öğreten ve farklı alanlarda Fransızca dilinde çalışma olanağı veren okulları tanımayı ve değerlerini kanıtlamayı amaçlar.

Markanın temel görevi Fransızcayı ikinci dil olarak kusursuz bir şekilde öğretmeyi teşvik etmektir.

Bu seçkin marka, Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından, bakanlıklar arası bir inceleme komisyonunun olumlu görüşü üzerine verilir.

Bu inceleme komisyonu, Fransız Dışişleri Bakanlığı, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt Dışı Fransızca Eğitim Kurumu ve Laik Eğitim Kurumu temsilcilerinden oluşmaktadır.

X