Rehberlik Tanıtım

Gelişimsel rehberliği ilke edinen rehberlik servisimiz, her alanda önleyici, destekleyici, süreç yönelimli psikolojik danışmanlık hizmetlerini benimser. Her gencin çok yönlü bireyler olarak yetiştirilmesini ilke edinen ve bu ilke doğrultusunda çalışmalarını yürüten Rehberlik Servisi; Hazırlık sınıfından 12. sınıfa kadar kesintisiz olarak Üniversiteye Doğru Projesi çalışmalarına ivme kazandırarak devam etmektedir.
Akademik açıdan; amacımız her öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, kendilerini mutlu edecek profesyonel bir yaşam planı oluşturmalarıdır. Her bireyin güçlü ve gelişime açık yönleri vardır. Önemli olan tarafsız bir gözle kişinin güçlü yönlerini belirlemesidir.

Davranışsal açıdan; hedefimiz sorumluluk sahibi, problem çözme becerisine sahip, istek ve ihtiyaçlarını açık, doğru, seviyeli, olgun bireyler olarak ifade eden, seçimlerinde aktif rol alabilen gençler yetiştirmektir. Herhangi bir sorun çıkmadan, öğrenci ile kurallar, davranışlarının sonuçları, farkındalık düzeyleri ve davranışsal takip alanlarında bireysel görüşmeler gerçekleştirilir.

Sosyal açıdan; amacımız tüm öğrencilerin problem çözme becerisini kazanmalarını ve geliştirmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin sosyal yönden kendilerini tanımalarına ve bu konuda destek olmaya önem vermekteyiz.

Mesleki Rehberlik açısından; Mesleki Rehberlik; Kariyer planlaması bireyin yaşamı boyunca yer alacağı işlerle ilgili görev ve pozisyonların, hedeflerin ve geleceğin planlanmasıdır.

İlkemiz öğrencilerimizin mutlu bir profesyonel hayat planı oluşturmalarında tüm eğitim- öğrenim fırsatlarını tanımaları ve değerlendirmelerine destek olmaktır.

Metodolojimiz; Öğrenci ve velilere yönelik olarak planlanan tüm çalışmalar; bireysel ve grup veya süreli grup çalışmaları olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu amaçla;

Anketler, Testler ve Envanterler, Kişisel Gelişim çalışmaları,

Forum, Konferans, Panel, Fuar ve sınıf sunumları,

Transaksiyonel Analiz teknikleri ile iletişim geliştirme çalışmaları,

Gestion Mentale “Zihinsel Yönetim” ile zayıf alanların geliştirilmesi,

Bütüncül Psikoterapi bakış açısıyla psikolojik danışmanlık,

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi ve

Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımları kullanılmaktadır.

EnSemBle – Birlikte” adlı Rehberlik Bülteni, web yazılarımız, sosyal medya iletişim ağımız yoluyla bizi takip edebilir; aşağıdaki mail adreslerimiz ve telefonlarımızdan ilgili seviye psikolojik danışmanınıza ulaşabilirsiniz.

Hazırlık sınıfları psikolojik danışmanı– Nihan Kaçmaz

mail- nihan.kacmaz@sb.k12.tr

9. sınıflar psikolojik danışmanı– Melike Hacıoğlu

mail- melike.hacioglu@sb.k12.tr

10. sınıflar psikolojik danışmanı– Aysu KARACA

mail- aysu.karaca@sb.k12.tr

11. sınıflar psikolojik danışmanı– Seda AYDEMİR

mail- seda.aydemir@sb.k12.tr

12. sınıflar psikolojik danışmanı– İrem İNANOĞLU TUNAR

mail- irem.inanoglu@sb.k12.tr

X