Teknolojik Altyapımız

Uzaktan öğretimin sağlıklı yürütülebilmesi için teknik altyapının mükemmel çalışıyor olması ve ihtiyaç duyulan her anda teknik detesğin sağlanıyor olması gerekir.
Saint Benoît Lisesi yıllar içinde bilgisayar teknolojileri konusunda öğretmenlere verdiği eğitimlerle uzaktan öğretime 100% hazır durumdaydı. Ayrıca teknik olarak sağlanan imkânlar (öğretmenlere bilgisayar ve yazılım desteği) çalışmaların sıkıntı yaşanmadan yapılmasına olanak verdi.

  • Lisenin bilgi işlemi departmanının geliştirdiği ve 7/24 ulaşılabilir destek hattı
  • Uzaktan dersler ile ilgili ailelerin yaşadığı teknik problemlere okulumuzun IT departmanın uzaktan destek
  • Uzaktan dersler ile ilgili öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşadığı teknik problemlere uzaktan destek
  • Derslerini kolaylaştırmak için öğretmenlere teknik bültenle verilen destek
  • Uzaktan öğretim için gerekli özel malzeme ve yazılım desteği
  • Tüm sekreterya hizmetlerinin aksamadan sürmesi

-o-o-o-o-o-o-o-

Ayrıca, öğrencileri motive etmek için #EvdeSB serisini oluşturduk. Bu serinin içerisinde yer alan ve öğrencilerin yeni teknik beceriler kazanmalarını sağlayan #EvdeSBbadge geliştirildi

——- #EvdeSBbadge  ——-

İçerik:

Saint Benoît Lisesinin eğitim kadrosu, öğrencilerinin sorumluluk almasını ve kendi eğitiminin başrolünde olmasını arzu etmektedir. Bu sebepten, öğrencilerimizin sarf ettikleri çabayı değerlendirmek için #EvdeSBbadge adındaki bu dijital gereci uygulamaya başladık. Bu yeni gereç sayesinde, öğrencilerimizin daha fazla sorumluluk almalarını ve katılım göstermelerini arzu ediyoruz.

#EvdeSBbadge, öğrencinin edindiği 6 beceri üzerinde, belirli kriterlere göre öz değerlendirme yapabilmesini sağlamaktadır.

Hedefler:

  • Katılımı artırmak amacıyla teşvik etmek
  • Edinilen becerileri tanımak ve değerlendirmek, kendine olan güveni geliştirmek
  • Öğrencinin şimdiye dek uyguladığı pratikler üzerinde düşünmesini ve eğlenceli bir değerlendirme bağlamı içerisinde yeni beceriler kazanmasını sağlamak
  • Öğrencinin sorumluluk almak ve bağımsız çalışmak konusunda gelişmesini sağlamak

İşleyiş:

X