Yeni kayıtlar ve tanıtım günleri ile ilgili bilgi almak için 0533 810 57 81 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

2024-2025 Ara Sınıflar Ücretsiz Okuma Başvuruları

Sayın Velimiz,

Özel Saint Benoît Fransız Lisesinde ücretsiz okuyacak öğrencileri değerlendirme sistemi aşağıda açıklanmaktadır.
Okulumuzda, her öğretim yılında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığının “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre, başarılı, ancak maddi imkânları sınırlı öğrenciler ücretsiz okutulmaktadır.
Okulumuzda 2024-2025 öğretim yılı burs başvuruları 15/04/2024 tarihinde başlayacak ve 26/04/2024 tarihinde sona erecektir. Verilen tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilemeyecektir.

Ücretsiz okuma hakkından yararlanma:

Ücretsiz okuma hakkından, adı geçen yönetmelikte belirtilen şartları taşımış olmak kaydıyla, haklarında ücretsiz okuması için karar verilen öğrenciler yararlanır. Şehit ve malûl gazi çocukları ile malûl gazilere ücretsiz okumada öncelik verilir.

Başvuru Şartları:

Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin velileri, Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrencilere Ait Başvuru Formu’nu (Ek-7) doldurarak ve formla birlikte talep edilen evrakları muhasebe departmanında Mehtap Mollaoğlu’na elden teslim ederek başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu yıl da başvurular elden teslim alınacaktır. Eksik bilgiler içeren başvurular kabul edilemeyecektir. Ek-7 formunda yer alan tüm bilgilerin belgelendirilmesi gerekmektedir.
Talep edilmeyen ilave bilgilerin gönderilmesi durumunda KVKK kapsamında kurum yetkililerimiz tarafınca imha edilecektir.
Başvuru Formları (Ek 7) bu sayfanın sonundan  temin edilebilir.

Önemli Hususlar:

1) Başvurular her yıl yeniden değerlendirilir. Ücretsiz okuma yardımına esas alınan koşulların değişmesi halinde yardım iptal edilebilir.

2) Şehit veya malûl gazi çocukları ile malûl gazilerden, şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak belge istenir.

3) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin, ücretsiz okuma hakkı okulumuz müdürlüğünce iptal edilir. Öğrencinin ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat hükümleri gereğince kanuni faizi ile birlikte veliden tahsil edilir.

4) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları yalnız o öğretim yılı için geçerlidir. Ancak ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocukları, okuldaki öğrenimleri süresince ücretsiz okurlar.

Başvuru için istenen belgeler ektedir:

2024-2025 Başvuru formu-ek7

2024-2025 Ücretsiz okuma için gereken evraklar

2024-2025 Ücretsiz okuma hakkı aydınlatma metni-açık rıza

 

X