Uzaktan Öğretim – Dijital Kampüsümüz

Saint Benoît Lisesi Uzaktan Öğretim Merkezi - Dijital Kampüs

Saint Benoît Lisesinin son 20 yılda çok hızlı bir biçimde hayatımıza giren teknolojik yenilikleri geleneksel öğretim metotlarıyla bir arada kullanma çalışmaları 7 yıl önceye uzanır.

Uzaktan öğretim pek çok eğitim kurumu için ani bir zorunluluk olarak hayatımıza girdi ama Saint Benoît Lisesi  bu konuda son derece donanımlı ve hazırlıklıydı.

2013 yılında Dijital (sayısal) Okul çantası ile başlayan öğretimde teknolojinin geleneksel yöntemlerle bir arada kullanımı; 2015’ten bu yana her yıl düzenlenen ve öğretmenlerin dijital teknolojileri kullanarak geliştirdikleri yeni pedagojik metodları birbirleriyle paylaştıkları bir buluşma olan Uluslararasi Dijital Bahar etkinliği ve nihayet okul bünyesinde bulunan Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi (DAGK). Sürekli eğitimlerle öğretmen kadromuzun yeni teknoloji kullanımı konusunda her zaman hazırlıklı olmasını sağlıyor. Okulun tüm öğretmen ve personele sağladığı bilgisayar desteği uzaktan çalışma ve uzaktan öğretim için gerekli altyapının hazır hale gelmesini sağlamıştır.

Hızla Hayata Geçirilen Yeni İşleyiş – Dijital Kampüsümüz

2020 Mart ayında okulların salgın hastalık yüzünden kapatılması ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm okullarda uzaktan öğretime geçmesi konusunda tavsiye kararı almasının ardından okulumuz uzaktan öğretimle ilgili tedbir ve uygulamalarını hızlı hayata geçirdi ve Dijital Kampüsü oluşturdu. Dijital kampüsümüzün ana amacı, öğrencilerimizin en zor durumlarda bile mutlu ve istekli bir şekilde okulla olan bağlarını koruyarak başarılarını artırmalarıdır.

Uzaktan öğretimin ülke çapında sürdüğü 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ikinici yarıyılında öğretmenlerimiz öğretim yılı başında saptanan haftalık ders programlarına sadık kalarak müfredatı işlemeyi sürdürdüler. Böylece ikinci yarıyıl da yüz yüze öğretim yapılmış öğrencilerimizin konu eksiği kalmadan sene bitirmeleri sağlanmıştır.

Uzaktan öğretim süreci boyunca ders işleyişleri kadar eğitimin de aksamaması için çeşitli stratejiler geliştirip hem öğrencilerimize, hem velilerimize hem de öğretmenlerimize destek olacak çalışmalar yaptık. Dijital Kampüsümüzde Uzaktan Öğretim için uygun pedagoji kullanılmış, öğretimin tamamlayıcısı olarak, paydaşlarımıza psikolojik destek vermenin yanı sıra, sanat ve spor konusunda yapılan eğitimler sürmüş, kurumumuzun teknoloji konusundaki yeterliliği çalışmaların rahat yürütülmesini sağlamış ve bu dönemde paydaşlarımızla aramızdaki iletişimin sürekliliği haftalık bültenlerle sağlanmıştır.

Aşağıdaki başlıklara tıklayarak Uzaktan Öğretimimiz hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz:

PEDAGOJİMİZ

PSİKOLOJİK DESTEĞİMİZ

SANAT

SPOR

TEKNOLOJİK ALTYAPIMIZ

KESİNTİSİZ İLETİŞİM

 

X