Kayıt dönemi tamamlanmıştır. Okulumuzdaki 1 boş kontenjan için 09 Ağustos’ta başlayacak yerleştirmeye esas nakil döneminde işlem yapılacaktır.  Bu tarihten önce başvuru alınmayacaktır. Okulumuzun taban puanı 417.0000’dir

Psikolojik Desteğimiz

Uzaktan öğretim süreci, öğrencilerin de öğretmenlerin de sosyal anlamda yalnız geçirdikleri bir dönem oldu Rehberlik Servisimizin hayata geçirdiği pek çok proje sayesinde bu dönemde yalnızca öğrencilerimiz, velilerimize ve öğretmenlerimize destek verdik.
Yapılan toplantılar ve yayımlanan bültenlerin yanı sıra #EvdeSBberaber, #EvdeSBöğretmenlerle ve #EvdeSBbadge başlıkları altında çeşitli destek çalışmaları da yaptık.

Zorunlu olarak evde geçirilen bu dönemde, öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz için hayata geçirilen etkinlikler, işlenilen çok çeşitli konularla pek çok soruya yanıt vermeyi başarmıştır.

 1. Rehberlik Servisimiz tarafından öğrencilerle yapılan toplu veya bireysel görüşmeler
 2. Meslek ve üniversite tercihinde yönlendirme çalışmalarını devam ettirebilmek için yapılan çevrimiçi toplantılar
 3. Rehberlik Servisi tarafından öğrenci ve velilere gönderilen Bültenler
 4. Velilerimiz için haftalık bilgilendirme bültenleri: Sayısal Kampüs
 5. Öğretmenlerimiz için haftalık bilgilendirme bültenleri: Daima Beraber
 6. Öğrenci temsilcileri ve Müdür Yardımcıları’nın ya da İdari Kurul’un yaptığı haftalık toplantılar
 7. Velilere gönderilen formatif değerlendirme Bültenleri
 8. Teknik destek için Bilgi-İşlem ve DAGK tarafından hayata geçirilen telefon ve Google Meet üzerinden destek hattı
 9. Yurtiçi Üniversite Fuarı: Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, Galatasaray Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi.

-o-o-o-o-o-o-o-

Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin evde geçirdikleri zamanı biraz olsun renklendirmek, farklı içerikler sunarak onları motive etmek amacıyla #EvdeSB başlıklı çeşitli etkinlikler oluşturduk.

——- #EvdeSBberaber ——-

İçerik:

Saint Benoît Lisesi, Rehberlik Servisi ile birlikte, kendi alanlarında tanınmış insanları, evlerde kapalı kaldığımız bu döneme özgü temaları işlemek için bir araya getiriyor. Psikolog, psikiyatr,sosyolog gibi bu uzmanlar, veliler ve öğretmenlerle deneyimlerini paylaşıyorlar ve bu özel dönemde nasıl davranışlar benimsemeleri konusunda onlara önerilerini sunuyorlar.

Hedefler:

 • Özel bir tema üzerinde bir uzman görüşü sunmak
 • Yaşanmış bir durumun, uygun bir biçimde analizini gerçekleştirmek
 • Uyarlanmış çözümler önermek ve sunmak
 • Açık bir tartışma çerçevesinde, velilerle söyleşmek

İşleyiş:

 • Google Meet üzerinden webinar
 • Süre: 1saat 15 dk.
 • Her çarşamba, bazen cuma günleri

Konuklar:

#HASHTAG
KONUKLAR
TEMALAR
#EvdeSBberaber 1 Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU Sorunlarla Baş Etme Yöntemleri
#EvdeSBberaber 2
Prof. Dr. Üstün DÖKMEN Karantina Günlerinde Yaşama Tutunmak
#EvdeSBberaber 3
Prof. DR. Acar BALTAŞ Motivasyon ve Aile İçinde İletişim
#EvdeSBberaber 4
Dr. Gülcan ÖZER Kendimizi ve çocuklarımızı “Yeni Normale”      Nasıl Uyumlandırırız?
#EvdeSBberaber 5
Prof. Dr. Tamer AKER      Pandeminin Ruhsal Olarak Öğrettikleri ve Yapabileceklerimiz
#EvdeSBberaber 6
Prof. Dr. Zeki Yüncü       Teknolojinin Hayatımızdaki Yeni Yeri ve Teknoloji Bağımlılığı
#EvdeSBberaber 7
Dr. Aslı ZULUĞ, Dr. Gizem KÖSE ve Dr. Celale KIRKIN Evde Ne Yesek, Nasıl Yesek?

 

-o-o-o-o-o-o-o-

——- #EvdeSBöğretmenlerle ——-

İçerik:

Çeşitli uzmanlık alanlarından konuşmacıların ufuk açıcı söyleşileriyle öğretmenlerimize farklı bakış açıları sunulan webinarlar.

Hedefler:

 • Öğretmenlerimizin moral vermek
 • Evde kaldıkları süre boyunca içine girdikleri sıradanlığı kırmak
 • Öğretmnelerimiz ilgi çekici konu ve konuklarla biraraya getirmek

İşleyiş:

 • Google Meet üzerinden webinar
 • Süre: 1saat 15 dk.

Konuklar:

#HASHTAG
KONUKLAR
TEMALAR
#EvdeSBögretmenlerle 1
Prof. Dr. Sinan CANAN Beynimiz Tehlike Karşısında Nasıl Davranır?
#EvdeSBögretmenlerle 2
Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN Pandemi’den Sonra Yaşam

 

-o-o-o-o-o-o-o-

Öğrencileri motive etmek için #EvdeSB serisi oluşturuldu. Bu serinin içerisinde yer alan ve öğrencilerin yeni teknik beceriler kazanmalarını sağlayan #EvdeSBbadge geliştirildi.

——- #EvdeSBbadge ——-

İçerik:

Saint Benoît Lisesinin eğitim kadrosu, öğrencilerinin sorumluluk almasını ve kendi eğitiminin başrolünde olmasını arzu etmektedir. Bu sebepten, öğrencilerimizin sarf ettikleri çabayı değerlendirmek için #EvdeSBbadge adındaki bu dijital gereci uygulamaya başladık. Bu yeni gereç sayesinde, öğrencilerimizin daha fazla sorumluluk almalarını ve katılım göstermelerini arzu ediyoruz.

#EvdeSBbadge, öğrencinin edindiği 6 beceri üzerinde, belirli kriterlere göre öz değerlendirme yapabilmesini sağlamaktadır.

Hedefler:

 • Katılımı artırmak amacıyla teşvik etmek.
 • Edinilen becerileri tanımak ve değerlendirmek, kendine olan güveni geliştirmek.
 • Öğrencinin şimdiye dek uyguladığı pratikler üzerinde düşünmesini ve eğlenceli bir değerlendirme bağlamı içerisinde yeni beceriler kazanmasını sağlamak.
 • Öğrencinin sorumluluk almak ve bağımsız çalışmak konusunda gelişmesini sağlamak.

İşleyiş:

X