Pedagojimiz

Öğrencilerimizin evde kaldığı süre boyunca, klasik ders işleyişlerinin kesintisiz bir biçimde sürmesine imkan verecek şekilde çevrimiçi canlı derslere, uzaktan alıştırmalar ve ödevlerle hayata geçmiş oldu.

A- Bu etkinlikler için üç temel uygulama kullandık:

1. Google Meet 250 katılımcıya kadar canlı ders ve toplantı imkanı,
2. Moodle okulumuza ait belge paylaşım platformu,
3. Google Classroom belge paylaşım platformu (resim için aşağıdaki galeriye bakınız)

Öğretim etkinliklerinde öğrenci devamlılığının sağlanabilmesi dijital yoklama sistemi ile öğrencilerin ödev takiplerini rahat yapabilmeleri için dijital ödev defteri Bilgi-İşlem ve DAGK tarafından hayata geçirilmiştir.

Uzaktan öğretim çalışmaları notla değerlendirilmediği için, velilere öğrencilerimizin durumu hakkında geri bildirim verebilmek adına bazı ölçütler (derslere devam, katılım, vb.) saptanarak bunlarla ilgili formatif bir karne hazırlanmış ve velilerimize ulaştırılmıştır. Bu geri bildirim çalışmasıyla hedeflerimizi şu şekilde sıralayabiliriz: öğrenci ve velilere bilgi vermek, öğrencileri motive etmek, eğitim sürecinde bir ön değerlendirme yapmak.

Öğrencileri motive etmek ve onları psikolojik olarak desteklemek için #EvdeSB serisi oluşturuldu:

# HASHTAG
İŞLEV
İÇERİK
YAPILAN İŞLER/DAVETLİLER
#EvdeSBberaber
Öğrenci ve velileri motive etmek Psikologlarla görüşmeler
#EvdeSBopera
Öğrenci ve velileri neşelendirmek, moral vermek İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) ünlü isimleri ile webinarlar
#EvdeSBmüzik
Öğrencilerin müzik yeteneklerini canlı tutmak Öğrencilerin çektiği müzik videoları
#EvdeSBspor
Öğrenci ve velileri zihinde tutmak Beden Eğitimi Öğretmenlerimizin hazırladığı haftalık spor egzersizleri
#EvdeSBsanat
Öğrenci ve velileri motive etmek Ünlü isimlerin kısa videoları
#EvdeSBkitap
Öğrencilere kitap okuma arzusunu teşvik etmek Okuma ile ilgili deyimler
  • İnstagram sayfamızdan #EvdeSBkitap serimizi keşfedebilirsiniz.

 

B- Geliştirilen tüm bu çalışmalarımızın 4 hedefi bulunmaktadır:

 

DİNLEMEK
TEŞVİK ETMEK
İLERLEMEK 
CANLANDIRMAK
Öğrencilerin dileklerini ve endişelerini belirlemek      Motivasyonu sağlamak ve isteği artırmak Öğrencilerin bağımsız bir biçimde çalışma yetilerini geliştirmek Çeşitli ve yaratıcı etkinlikler gerçekleştirmek
Beklentilerini anlamak Çalışma alışkanlığı yaratmak Öğrencilere, öğrenimlerinde sorumluluk yüklemek Öğrencilerin becerilerini ve ilgilerini değerlendirmek
Öğrencilerle ortak bir biçimde çözüm üretmek Bir destek ve iyileştirme kanalı geliştirmek Derslerde dijital destekleri çeşitlendirmek Öğrencileri, öğrenimin içerisine dahil etmek ve bu alandaki ilgilerini artırmak

X