Uluslararası Webinar…

Saint Benoît Lisesi’nin Dijital Alandaki Uzmanlığı, Uzaktan Eğitim Alanında Uzman Bir Topluluk Olan #LUDOVIALES‘de Tanıtılacak

Kanada, İsviçre, Belçika ve Fransa kökenli Uluslararası bir topluluk olan #LUDOVIALES, evlerimizde kapalı kaldığımız bu dönemde, araştırmacıları, öğretmenleri ve yayıncıları bir araya getiren uluslararası bir webinar sunuyor.
Birincisi gerçekleşecek olan bu webinarın programında atölyeler, sahalar, konferanslar ve yuvarlak masalar yer alıyor.
Türkiye, bu etkinliğe, Saint Benoît Lisesi’nden, dijital kampüsümüzün başarısını tanıtacak olan iki öğretmenimizle katılıyor.

Bir Öğretmenimizin İlk Konuşması: Saint Benoît Lisesi’nin Uyum Süreci

Saint Benoît Lisesi’nde, yıllardan beri, kurum içerisindeki dijital eğitim politikasını ve stratejisini belirleyen ve yöneten öğretmenlerden ve uzmanlardan oluşan bir Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi (DAGK-CDRN) mevcut. Bu konuşma esnasında, öğretmenlerimiz, Saint Benoît Lisesi’nin, mevcut eğitim sistemini, güçlü yapılanma ve donanımları sayesinde nasıl uzaktan eğitime uyarladığını açıklayacak.

Sayısal Katkı – Eğitim

Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi’nin (DAGK), kuruluşundan bu yana, düzenli eğitimler sayesinde, yönetim, bilgi işlem bölümü, dijital lider öğrenciler, zümre başkanları, müdür yardımcıları ve tüm öğretmen kadromuzla yakın işbirliği içerisinde çalışıyor. Eve kapanma süreci öncesi ve bu süreç boyunca, okulumuzda bir dijital eğitim dinamiği her zaman mevcut oldu. Öğretmenlerin sürekli olarak aldığı bu dijital eğitim, gün içerisinde birçok dijital araç ve program kullanmakta olan eğitim departmanlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflemektedir.

Motivasyon ve İletişim… İki Temel Öğe!

Öğrencilerin motivasyonunu sağlamak için:

  • Konunun takip edileceğine dair güvence vererek velilerin sorularına,
  • öğrencilerin şüphe ve uyarılarına,
  • değişime  ilişkin hassas sorulara özgün bağlamımız içerisinde cevap vermeye çalışıyoruz.

Sınıfta Dijital Kullanımının Sentez ve Getirileri

Dijital eğitim alanında güçlü ve deneyimli bir yapılanmaya ve sağlam bir donanıma sahip öğretmenlerimizden birisi, formasyon, iletişim ve bu özel durum sürecinde, meslektaşlar arasındaki  işbirliğini korumaya yönelik izlediğimiz stratejileri tanıtacak.

Matematik Öğretmenlerimizden Biri Tarafından Gerçekleştirilecek İkinci Konuşma: Değişim

Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nın 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitime geçilmesi kararının ardından, Matematik Zümremiz, tüm seviyelerimize ait  ortak ilerleme ve değişimleri dönüştürmeye başladı. Değerlendirme anlamında, bu değişim bütün disiplinleri, bütün ortak değerlendirmeleri olumlu ve değer katan bir boyutta etkilemiştir.

Coronavirus’e bağlı bu özel durumda, bugünü değerlendirmeye yönelik zorluk burada. Değerlendirme, uzaktan da başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir mi? Her bireyin öğrenme yetisi vardır, ancak her bireyin öğrenme hızı farklıdır.

Sayısal Teknolojilerin Getirileri:

Bu süreçte, uyguladığımız çözümler ve farklı değerlendirme biçimleri aşağıda yer almaktadır;

  1. Moodle, Quizinière veya Google Classroom desteğiyle: Quizz ve sınavları gerçekleştirmek.
  2. Katılımcıların seviyelerini değerlendiren çevrimiçi GeoGebra + Mathenpoche uygulamasından yararlanmak.
  3. Öğrencileri, kendi kendilerini değerlendirmeye ve eğitimsel içerikler hazırlamaya teşvik etmek için düzenli olarak ödevler vermek, özet yapmalarını ve kontrol etmelerini sağlamak.
  4. Araştırmaya yönelik alıştırmalar sunmak : Pi’nin tarihi vs…
  5. Bu takip sürecinde, öğretmenin görevi, öğrencileri ve velileri gerçekleşen ilerlemelerden haberdar etmektir.

Program ve kayıtlar:  https://ludoviales.com/

X