Ankara Anlaşması Sergi Gezisi

20 Ekim 1921'de TBMM Hükümeti ile Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması'nın 100'üncü yılı nedeniyle Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergiyi 12. sınıf öğrencilerimiz ziyaret etti.

Kurtuluş Savaşı devam ederken Fransa ile TBMM hükümeti arasında 20 Ekim 1921’de imzalanmış bu antlaşma ile Fransa işgal ettiği Güneydoğu Anadolu topraklarından çekilmiş; Hatay hariç günümüz Türkiye – Suriye sınırı çizilmiştir.  Türkiye ve Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcı olarak kabul edilen antlaşma ile Fransa yeni Türk devletini tanıyan ilk İtilaf devleti olmuştur.

Ankara Anlaşması’nın imzalandığı 1921’den 1926’ya uzanan süreci açıklayan bilgi, belge ve fotoğrafların yer aldığı sergide, öğrencilerimiz Fransız ve Türk diplomatik arşivlerinden az bilinen dokümanları inceleme ve değerlendirme fırsatı buldular. Öğrencilerimiz bir yandan uluslararası müzakerelerin anlam ve önemini kavrarken diğer yandan da Fransa ile kurulmakta olan yeni Türk devletinin aralarındaki çatışmayı sonlandırarak diplomatik ilişkileri yeniden kurmasının değerini anladılar.

Öğrencilerimizin Sergi İzlenimleri:

“Ankara Anlaşması, Kanuni Sultan Süleyman – I. François ittifakından beri yüzyıllardır süre gelen bir Franco-Türk müttefikliğinin sonucudur. Biz de hem Fransız hem Türk kültürüne aşina bireyler olarak bu antlaşmanın öneminin farkındaydık. Sergi içinde bulunan açıklamalı yazılar ve bu yazıları destekleyecek belgeler bize bu antlaşmaya daha detaylı bakma fırsatı verdi. Bu sergi sayesinde hem Kurtuluş savaşı sürecine hem de Franco-Türk ilişkilerine farklı bir açıdan bakma şansı elde ettik.”        

ARDA 

“21 Aralık Salı günü Fransız Kültür Merkezi’ndeki Ankara Anlaşması sergisini ziyaret etmek için okulumuzdan ayrıldık. Beyoğlu’nun kendine münhasır ve tarih dolu sokaklarından yürüyerek Fransız Kültür Merkezi’ne ulaştık. Bir yandan sergiyi gezerken bir yandan da öğretmenlerimizin bize yazılı olarak verdiği soruları cevapladık. Bu sergide bulunmak, Ankara Anlaşması’nı daha yakından tanımak için hepimize fırsat oldu. Şahsen Ankara Anlaşması’nın taraflar arasındaki siyasi ilişkiler için ne kadar önemli ve yapıcı olduğunu gözlemledim. Süreçte yer alan diplomatları tanıdım. Döneme ait yazılı belgeleri ve zamanının gazetelerinin kapaklarını içeren görselleri incelemek büyük bir keyifti. Sergi çok estetik şekilde hazırlandığı için her anından zevk aldım. Ankara Anlaşması sergisini ziyaret edebildiğim için çok mutluyum.”

ATAKAN 

“12.sınıf öğrencileri olarak hocalarımızla birlikte okulumuzdan yürüyerek yola çıktık. 20 dakikalık yürüyüş sırasında 5 yıldır bu okulda okumamıza rağmen Galata bölgesinin bazı sokaklarını görmediğimizi fark ettik. Hepimiz için aynı zamanda bilgilendirici ve keyifli bir deneyim olan bu yürüyüş Taksim’de bulunan Fransız Enstitüsünde son buldu. İçeri girdiğimizde Fransız Enstitüsü bizi tarihi bir ambiyans ile karşıladı. Girdiğimiz zaman ilk dikkatimizi çeken şey; İstanbul’daki sergiler ve enstitülerden farklı olarak sahip oldukları alanın bir kısmını taşlarla döşeli, ağaçlarla çevrili bir bahçe olarak değerledirmeleriydi. İstanbul gibi sık yapılaşmış bir şehirde göremediğimiz bir görüntü olmasının yanında sergi alanı sade bir alan yerine iç açıcı bir alana dönüşmüştü. Binanın içerisine girdiğimizde duvarlara basılmış görsellerle pekiştirilmiş kronolojik bilgiler ile karşılaştık. Ankara Anlaşması’nın içeriği haricinde, antlaşma öncesi ve sonrasındaki olaylar da sebep sonuç ilişkisi içerisinde incelemiş ve gerçek belgeler ile sunulmuştu.Özellikle bilgilerin yanında görsel olarak gördüğümüz 1. kaynak belgeler ve 1.kaynak mektuplar olayların içine girmemizi sağlamakla kalmayıp ilgimizi de bir hayli çekti. Okuduğumuz metinlerin hem türkçe hem de fransızca olması yazanları daha iyi pekiştirmemizi sağladı. İki katlı olan bu öğretici sergi düzenlenirken ışıklandırma ve dekorasyonu ile bir bütün olarak bize aynı zamanda estetiksel bir zevk de yaşattı. Özellikle son sınıf öğrencileri olarak hepimiz için çok yoğun olan bu dönemde birkaç saatlik de olsa ders kitaplarından uzaklaşıp hep beraber bir etkinlik yapmak moralimizi de yükseltti. Bize eşlik eden hocalarımızın da bizim kadar keyif aldığını düşünmekle birlikte onlara teşekkür ediyoruz.”  

NAZLI

 

 

 

 

 

X