Kayıt dönemi tamamlanmıştır. Okulumuzdaki 1 boş kontenjan için 09 Ağustos’ta başlayacak yerleştirmeye esas nakil döneminde işlem yapılacaktır.  Bu tarihten önce başvuru alınmayacaktır. Okulumuzun taban puanı 417.0000’dir

Alan Seçimini Doğru Yapmak

Lise 2 Öğrencilerinin Alan Seçimi

Lise 2. Sınıfların temel konusu öğrencilerimizi bir üst basamakta meslek ve üniversite seçimine taşıyacak olan Alan Seçimidir.
Alan Seçimini doğru yapmak, öğrencinin hedefini erkenden belirlemesine ve bu hedefe odaklanmasına hizmet eder.

Peki, Öğrenci Alan Seçimini En İyi Şekilde Nasıl Yapabilir? Ya da Nasıl Yapmalıdır?

Gelecekteki mesleği, kişinin en fazla zamanını vereceği yaşam tarzını, ortamını, hayattan alacağı doyumu ve bu dünyadaki misyonunu belirler. Bu seçimi akılcı ve bizi tatmin edecek şekilde yaparsak, doğru hedefi belirleyip gerçekleştirmiş oluruz. Hayatta daha başarılı, daha mutlu oluruz.

Alan seçimini yapmak bu yüzden lise eğitiminin belki de en önemli  bölümü.

Bu amaçla okulumuzda yaptığımız çalışmalar Lise 1. Sınıfta, hatta yine bu konuya hizmet eden çalışmalarla daha Hazırlık Sınıfı’nda başlamakta. Öğrenci öncelikle kim olduğunu bilmeli, ”ben kimim” sorusuna cevap verebilmeli ki kendisine en uygun olan alanı/ mesleği seçebilsin. İşte bu konuda Rehberlik derslerinde uyguladığımız çeşitli testler öğrencinin yavaş yavaş kendini tanımasına olanak sağlıyor. Aramıza yeni katılan öğrencilerimiz öncelikle okula ve dil öğrenmeye uyumlandıktan sonra Lise 1’de çeşitli derslerle karşılaşıp yavaş yavaş hangi alanda daha iyi olduklarını fark etmeye başlıyorlar. Alan seçiminde tabii ki ders başarıları çok önemli. En çok hangi derslerde başarılı olduğuna bağlı olarak öğrencinin zihninde belli bir yönde gitme arzusu şekillenmeye başlıyor. Bunun yanında İLGİ, YETENEK, DEĞERLER ve ÜLKEDEKİ hatta DÜNYADAKİ İŞ/ MESLEK koşulları karar verirken dikkate alınması gereken unsurlar. Lise 2. Sınıfların rehberlik etkinliklerinde özellikle bu alanlarda yapılan çalışmalarla öğrenciler destekleniyor. Lise1. Sınıfta yapılan Myers Briggs Kişilik-Meslek testi sonrasında ilgi, yetenek, değerlerle ilgili MESBİL testi, Holland’ın kişilikler profilleri ve meslekler konusundaki çalışmalarına dayanan Parti Oyunu sınıf etkinliği, çeşitli meslekler hakkında röportaj ve sınıfta sunum çalışmalarından sonra, Lise 2’de uygulanan AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ öğrencilerin kendilerini tanımalarına, elde ettikleri puanlara ve seçimlerine göre hangi alana yakın olduklarına dair fikir oluşturmalarına yardımcı oluyor.

Meslek Tanıtım Günü

DERS SEÇİMİNDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ KONFERANSI ile öğrencilerimize Lise 2. Sınıfın başında Alan Seçimi ve Mesleklerle, Bölümlerle, Üniversite girişi ile ilgili genel bilgi veriliyor. 1. Dönem sonuna doğru yine sınıflarda, Üniversitelere Giriş Sistemi tanıtımı Rehberlik Servisi tarafından yapılıyor.

Sene başında uygulanan bir anketle hangi 3 mesleği tanımak istedikleri belirlenip bu alanlarda akademisyen ve iş yaşamından kişiler okula davet edilerek MESLEK TANITIM GÜNÜ organize ediliyor ve  öğrencilere bu meslekleri uzmanlarından dinlemelerine ve sorularını sormalarına fırsat veriliyor. Lise 3. Sınıfta meslek tanıma konusunda 3 fırsat sağlanarak benzer bir etkinlik yineleniyor. Böylece öğrencilerimiz, alan seçiminden önce en az üç, alan seçtikten sonra da meslek seçebilmek için üç mesleği daha olmak üzere toplamda en az altı meslek tanımış oluyorlar.

2. dönem etkinliklerimizden biri Fransa, Kanada, ABD, İngiltere’de eğitim konusunda bilgi verilen YURT DIŞI EĞİTİM KONFERANSI. Bu konferansta dört farklı katılımcı on beşer dakika boyunca o ülkedeki eğitim konusunda sunum yapıyor, soruları yanıtlıyor.

Yine 2. dönemde  tüm sınıflarda Galatasaray Üniversitesi İç sınavı ile ilgili bilgi veriliyor.

Üniversite Tanıtım Günü

Bir diğer etkinlik olan ÜNİVERSİTE TANITIM GÜNÜ sırasında öğrenclerimiz stantlarda üniversitelerini tanıtan akademisyenlere, mezunlara sorularını sorma, üniversiteleri tanıma fırsatı sunuyor. Bir ders saatinde ve teneffüslerde yapılan stant ziyaretlerinden oluşan bu etkinlik her yıl tekrarlanıyor. Unutmayalım ki, meslek ve üniversite seçimi zaman içerisinde oluşan ve öğrencilerimizin gelişimiyle, değişimiyle olgunlaşan bir süreç. Daha çocukluktan mesleğini seçenler olabildiği gibi, okulu bitirirken fikir değiştirenler, daha önce düşündüklerinden tamamen farklı bir mesleğe yönelenler de olabiliyor. Öğrenci değişiyor, şartlar değişiyor, deneyimler artıyor, seçimler değişebiliyor. Çocuklukta en yakınının mesleğini ideal olarak gören veya masallardan, hikayelerden, televizyon ve video oyunlarında gördüklerinden etkilenerek meslek seçimi yapan çocuk, büyüdükçe daha farklı, daha realist bir seçime yöneliyor. Bu yüzden olabildiğince deneyim yaşatmak onların kendilerine en uygun alanı/mesleği seçmelerine yardımcı olmak açısından çok değerli. Okulda yapılan tanıtım ve organizasyonlar, stajlar, yaz kampları öğrencilere bazen o mesleğin kendilerine hiç de uygun olmadığını, bazen de seçimlerinin ne kadar doğru olduğunu hissettiriyor. Bu konularda veliye düşen görev ise öğrencileri hiçbir şekilde zorlamadan fikir ve olanak sunmak, onların kişiliklerini ve mesleklerini bulmalarına yardımcı olmaktır. Bu konuda sorun yaşandığında OKUL ve AİLE iş birliği kaçınılmazdır.

“Kalbinizi işinizin, işinizi de kalbinizin içine yerleştirmelisiniz” der Thomas J. Watson.

“ÜNİVERSİTEYE DOĞRU” PROJESİ

(tıklayınız)

HAZIRLIK

LİSE 1

LİSE 2

LİSE 3

LİSE 4

Daha fazla bilgi için BURAYA tıklayınız.

X