Üniversiteye Doğru – Lise 4

“Üniversiteye Doğru” projemizin “Kendini Tanıma” ve “Meslek Seçimi ve Uzmanlaşma” etaplarını tamamlayarak Lise 4. sınıfa ulaşan öğrencilerimizle, bir önceki sene başladığımız ve projenin son etabını oluşturan “Üniversite Seçimi” aşamasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Lise son sınıfa gelmiş olan öğrencilerimiz, 4 yıllık Rehberlik çalışmalarının birikimi ile artık son düzlüğe girmiş ve gelecekle ilgili kararlarını büyük oranda vermiş oluyorlar.

Akademik Açıdan

Öğrencilerimizin hedefledikleri üniversitelere girebilmeleri için akademik başarılarını yüksek tutmalarının önemini vurgulamak adına pek çok etkinlik düzenliyoruz.

Söz konusu etkinliklerin başında  “Kariyer Eğilim Anketi” geliyor. Bu online anketin sonucunda, her öğrencinin üniversiteye yönelik hedefleri konusunda bilgi ediniyoruz ve sene içinde yapılacak etkinlikleri bu eğilimlere göre şekillendiriyoruz.

Her sene mutlaka birbirini takip ederek gerçekleştirdiğimiz konferanslar dizimiz şu şekilde oluyor: “Campus France – Fransa’da Yüksek Öğrenim Konferansı” ile öğrencilerimiz Fransa’daki üniversite sistemini ve başvuru süreçlerini, konunun uzmanından ayrıntılı bir biçimde öğreniyor.
ÖSYM Sistemi Konferansı”nda Türkiye’nin önemli eğitim danışmanlarından biri, öğrencilerimize yurt içi üniversite sistemi hakkında önemli ipuçları veriyor.
Yurt Dışı Üniversite Tanıtımları” ile ABD, Kanada, İngiltere, Hollanda ve İtalya eğitim danışmanlarının videoları, öğrencilerimiz ve velilerimiz ile paylaşılıyor.
Galatasaray Üniversitesi İç Sınav Tanıtımı” için üniversitenin yetkilileri öğrenci ve velilerimiz ile buluşarak gerek üniversitenin yapısı, gerekse iç sınav hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.
Bu tanıtımları, öğrencilerimize üniversite seçenekleri hakkında son bir hatırlatma yapmak ve varsa soru işaretlerini gidermek için birbirini tamamlayıcı şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerin tümüne velilerimizi de davet ediyoruz.

Yine Lise 4 öğrencileri için, Fransa’da üniversite statüsü dışında kalan bazı prestijli yüksek öğretim kurumları, öğrencilerimize okullarını ve sistemlerini anlatıyorlar. Fen alanında eğitim almayı düşünen öğrencilerimiz INSA, ENSC gibi kurumların; İşletme-Yönetim alanlarına ilgi duyan öğrencilerimiz ise EDHEC, ESSEC gibi okulların temsilcileri ile karşılıklı görüşme imkanına sahip oluyorlar.

Ayrıca, öğrencilerimizi Türkiye’deki önemli üniversitelerin temsilcileri ile de bir araya getiriyoruz. Daha önceki yıllarda da ziyaret etme fırsatı bulmuş oldukları “Yurt İçi Üniversite Tanıtım Fuarı”nı yine tüm okul öğrencilerine açık olarak pek çok prestijli üniversitenin katılımı ile gerçekleştiriyoruz.
Tüm sene boyunca yapılan bireysel görüşmelerle öğrencilerimizi, akademik başarılarını artırmaları yönünde motive ediyoruz, sınav kaygısı ve performans anksiyetesi ile baş etme yöntemleri konusunda onları destekliyoruz. Öncelikle, kaygının ortaya çıkmasına sebep olan faktörleri bulup bunlar üzerinde çalışıyor, sonra da bu faktörlerle ilgili baş etme yöntemlerinin neler olabileceğini konuşuyoruz. Zihinsel şemaların değiştirilmesi yönünde çalışıyor, stres altında iken yapılabilecek nefes egzersizleri ve rahatlama çalışmalarını öğrencilerimize uygulamalı bir şekilde öğretiyoruz.

Davranışsal Açıdan

Üniversiteye hazırlamanın yanında, yaşama da hazırladığımız öğrencilerimizin ruhsal gelişimlerini ve davranışsal yönlerini takip ediyoruz. Bireysel rehberlik görüşmeleri ve rehberlik dersi etkinlikleri ile destekleyici ve önleyici yaklaşımlar benimsiyoruz. Okul idaresi, öğretmenler ve aile ile işbirliği halinde; öğrencilerin, toplumsal kurallara uyma, bireysel farklılıklara saygı duyma, davranışlarının sorumluluğunu alma ve başkalarına empatik yaklaşabilme kapasitelerini arttırıcı çalışmalar yapıyoruz.

Sosyal Açıdan

Öğrencilerimize, hayata dair olumlu etkiler bırakan kalıcı mesajlar verebilmek adına, konusunda uzman konuşmacıları onlarla sohbet etmek için davet ediyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz TED konuşmaları, webinarlar vb. videoları da onlarla paylaşıyoruz.
Tüm bu etkinliklere ek olarak, her hafta rehberlik derslerinde sınıf içi etkinlikler ile de öğrencilerimizi üniversiteye doğru yönlendiriyoruz. Rehberlik Servisi’nin yönetiminde, sınıf rehber öğretmenlerinin uyguladığı etkinliklerde, öğrencilerimizin bu süreçte onlar için yararlı olabilecek web sitelerini keşfetmelerini sağlıyor, üniversiteleri tanımalarına ve bölümlerin puanları-başarı sıralamaları hakkında bilgi edinmelerine fırsat yaratıyoruz.

Mesleki Rehberlik Açısından

Geçmiş yıllarda uygulanmış ve sonuçları öğrencilerimizle paylaşılmış olan; Myers – Briggs Kişilik Testi, MESBİL Yetenek, İlgi ve Değerler Testi, Meslek Seçimi Anketi,  Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ve Holland Mesleki Tercih Envanteri’ni tamamlayıcı nitelikteki “Mesleki Eğilim Belirleme Testi”ni, gönüllü öğrencilerimize uyguluyoruz. Böylece öğrencilerimizden halâ mesleki kararsızlık yaşayanlar için, bir değerlendirme daha yaparak ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri ve bunlara uygun mesleklerin neler olduğunu gözden geçirmelerine fırsat vermiş oluyoruz. İhtiyaç duyan öğrencilerimiz ile, yapılmış tüm testlerin sonuçlarını karşılaştırmalı olarak değerlendiriyor ve mesleki kararları üzerine yeniden konuşuyoruz.

Üniversite eğitimini yurt dışında sürdürecek olan öğrencilerimizin başvurularını titizlikle takip ediyoruz. Birinci dönemin başından itibaren, İngilizce eğitim alacak öğrencilerin referans mektuplarını yazıyor, üniversitelerin online başvuru sistemlerini ve üniversitelerin talep ettiği gerekli dokümanları dolduruyoruz. Bunu takiben, Fransa’daki üniversite başvurularını, Türkiye’deki ÖSYM başvurularını ve Galatasaray Üniversitesi İç Sınavı başvurularını da okulda öğrencilerimize eşlik ederek gerçekleştiriyoruz. Sonuçlar açıklandıktan sonra, ÖSYM Tercih Dönemi’nde ihtiyaç duyan öğrenci ve velilerle çevrim içi bireysel görüşmeler yapıyoruz.

Tüm sene boyunca, Lise 4. sınıflara özel olarak hazırladığımız Rehberlikten Duyurular” bültenini her hafta düzenli olarak öğrencilerimiz ile paylaşıyoruz. Bu bültende, üniversite yolunda ilerleyen öğrencilerimize ışık tutacak mesleki, sektörel ve üniversitelerle ilgili çeşitli etkinlikleri duyuruyor ve onları gelişmelerden haberdar ediyoruz. Ayrıca velilerimize haftalık olarak gönderdiğimiz “enSemBle” rehberlik bülteninde de yapılan çalışmaları ve gerekli duyuruları paylaşıyoruz.

Çocukluktan yetişkinliğe, liseden üniversiteye, hayalden hedefe taşıdığımız öğrencilerimizin yaşam yolculuğuna eşlik etmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz ve onları “Üniversiteye Doğru” gururla uğurluyoruz.

“ÜNİVERSİTEYE DOĞRU” PROJESİ

(tıklayınız)

HAZIRLIK

LİSE 1

LİSE 2

LİSE 3

LİSE 4

Saint Benoît Lisesi Rehberlik Servisi, Hazırlık sınıfından Lise 4. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizi kapsayan önemli bir proje gerçekleştiriyor.

Projemiz birbirini takip eden ve tamamlayan 3 etaptan oluşuyor :

TARİH

ETKİNLİK

AMAÇ

Eylül Kariyer Eğilim Anketi

Öğrencilerin mezuniyet sonrasında
nasıl bir yol çizmek istedikleri konusunda düşünmelerini sağlamaktır. Rehberlik servisi bu anketleri tek tek değerlendirmiş ve lise 4. sınıfların kariyer hedefleri hakkında bir istatistik çalışması yapmıştır.
Sene içinde planlanacak ve uygulanacak olan etkinliklerde bu istatistikler yol gösterici olacaktır
Eylül “Kariyer Eğilim Anketi” ışığında bireysel ve grup ile danışmanlık

Öğrenciler ile tanışmak, hedefleri ile ilgili bilinçli ve gerçekçi tercihler yapmaları için yönlendirmek
Eylül
“Zamanımı Planlıyorum” etkinliği (MEB)

Zamanı etkin bir şekilde planlayabilmek ve kullanabilmek için yapılabilecek bir program örneği üzerine çalışmak.
Eylül
Campus France konferansıWebinar

Fransa’da üniversite okumak isteyen öğrencilerin ve velilerinin, oradaki sistemi tanımaları ve başvuru aşamalarını öğrenmeleri için konunun uzmanından bilgi edinmelerini sağlamak
Ekim Yurtdışı Üniversite Tanıtımları

Yurtdışında, farklı ülkelerdeki üniversitelerin resmi temsilcileri ile ayrı ayrı oturumlarda bir araya gelerek çektiğimiz videoları, öğrencilerimiz ve velilerimiz ile paylaşarak, yurtdışı seçenekleri hakkında hatırlatmalar yapmak
Ekim YKS Sistemi konferansıWebinar

Öğrencilerin ve velilerin, sistemi öğrenmeleri ve bu süreci kolaylaştırmak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini keşfetmeleri için
uzman bir eğitim danışmanından bilgi almalarını sağlamak
Kasım Geleceğe Mektup”ların okunması

Öğrencilerin hazırlık sınıfındayken 5 sene sonraki kendilerine yazdıkları mektupların onlara teslim edilmesi
Kasım Motivasyon mektubu nasıl yazılır? CV nasıl hazırlanır?

Motivasyon mektubu ve CV örneklerini incelemek ve bu belgeleri yazmakla ilgili ipuçları vermek
Kasım-Aralık Fransa’daki çeşitli yüksek okulların tanıtımı (INSA, EDHEC, ENSCR vb.)

Fransa’daki özel ve alanında çok iyi ve tanınmış olan üniversiteler hakkında detaylı bilgi alabilmelerini sağlamak
Aralık Galatasaray Üniversitesi Tanıtımı Webinar

Öğrencilerimiz için büyük bir avantaj sağlayan Galatasaray Üniversitesi iç sınavı hakkında
ve üniversitenin genel yapısı ile ilgili
yetkili kişilerin öğrencileri bilgilendirmesini sağlamak
Aralık Sınav Stresiyle Başa Çıkmanın Yolları (MEB)

3 haftalık bir program eşliğinde, sınavlarla ilgili yoğun duyguları yönetmek ve stres ile etkili başa çıkma yollarını keşfetmek
Aralık Mesleki Eğilim Belirleme Testi

Mesleki ilgiyi ölçen bir envanterin, gönüllü öğrencilere uygulanması ve daha sonra sonuçların paylaşılması
Aralık  – Ocak
Fransa’da yükseköğrenime başvuru süreci

Fransa’da ünversite öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerimize adım adım sürece hazırlanmalarına ve başvuru süreçlerini tamamlamalarına yardımcı olmak
Şubat ÖSYM başvuruları

Türkiye’de üniversite okumak isteyen öğrencilerimizin başvurularını gerçekleştirmek konusunda destek vermek.
Mart “Okul ve İş Yaşamında Başarının Anahtarları”
konulu seminer – Webinar
Okulumuz eski mezunu Asena ile buluşarak, kariyer yolu ve kurucusu olduğu “Sabah 7 Dersi” online platformu hakkında sohbet etmek.
Mart

GS Üniversitesi İç Sınav Başvuruları

Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilen Galatasaray Üniversitesi İç Sınavı başvurularını online olarak gerçekleştirmek

Nisan “Geçmişe Mektup” çalışması

Öğrencilerimizin mezuniyet öncesi, 5 yıllık lise yaşamlarının bir muhasebesini yapmaları ve küçük sınıflardaki arkadaşlarına önerilerde bulunmalarını sağlamak
Mayıs Yurtiçi Üniversite Tanıtım Fuarı Webinar

Türkiye’de bulunan seçkin üniversitelerin temsilcileri ile öğrencilerimizi ve velilerimizi ayrı oturumlar halinde bir araya getirmek
Temmuz – Ağustos ÖSYM Tercih danışmanlığı

Mezun olan öğrencilere, üniversite tercihleri konusunda danışmanlık yapmak
Sene boyunca… Yurtdışındaki üniversite başvurularına destek olmak

ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerdeki üniversitelere başvuracak öğrencileri, referans mektubu yazarak ve online başvuru formlarını doldurarak takip etmek
Sene boyunca… « Rehberlikten Duyurular »Lise 4 Rehberlik Bülteni

Son sınıf öğrencilerini, ilgilerini çekecek güncel duyurulardan haberdar etmek için haftalık bülten göndermek
Sene boyunca… Kariyer kararları üzerine bireysel ve grup danışmanlığı

Bireysel olarak veya grup halinde görüşmeler yaparak öğrencilerimizin hedef belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmaları yönünde onları takip etmek
Sene boyunca… « enSemBle »Rehberlik Bülteni

Son sınıf velilerini, güncel duyurulardan ve okulda yapılan çalışmalardan haberdar etmek için haftalık bülten göndermek
Sene boyunca… Kariyer kararları üzerine bireysel ve grup danışmanlığı

Bireysel olarak veya grup halinde görüşmeler yaparak öğrencilerimizin hedef belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmaları yönünde onları takip etmek

X