Üniversiteye Doğru – Lise 4

“Üniversiteye Doğru” projemizin “Kendini Tanıma” ve “Meslek Seçimi ve Uzmanlaşma” etaplarını tamamlayarak Lise 4. sınıfa ulaşan öğrencilerimizle, bir önceki sene başladığımız ve projenin son etabını oluşturan “Üniversite Seçimi” aşamasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Lise son sınıfa gelmiş olan öğrencilerimiz, 4 yıllık Rehberlik çalışmalarının birikimi ile artık son düzlüğe girmiş ve gelecekle ilgili kararlarını büyük oranda vermiş oluyorlar.

Akademik Açıdan

Öğrencilerimizin hedefledikleri üniversitelere girebilmeleri için akademik başarılarını yüksek tutmalarının önemini vurgulamak adına pek çok etkinlik düzenliyoruz.

Söz konusu etkinliklerin başında  “Kariyer Eğilim Anketi” geliyor. Bu online anketin sonucunda, her öğrencinin üniversiteye yönelik hedefleri konusunda bilgi ediniyoruz ve sene içinde yapılacak etkinlikleri bu eğilimlere göre şekillendiriyoruz.

Her sene mutlaka birbirini takip ederek gerçekleştirdiğimiz konferanslar dizimiz şu şekilde oluyor: “Campus France – Fransa’da Yüksek Öğrenim Konferansı” ile öğrencilerimiz Fransa’daki üniversite sistemini ve başvuru süreçlerini, konunun uzmanından ayrıntılı bir biçimde ikinci kez.
“ÖSYM Sistemi Konferansı”nda Türkiye’nin önemli eğitim danışmanlarından biri okulumuzu ziyaret ederek, öğrencilerimize yurt içi üniversite sistemi hakkında önemli ipuçları veriyor.
“Yurt Dışı Üniversite Fuarı” etkinliğimizi önceki yıllardaki yurt dışı tanıtım etkinliklerinden farklı olarak, forum şeklinde düzenliyoruz.  ABD, Kanada, İngiltere, Hollanda ve İtalya eğitim danışmanları, ilgili öğrencilerimiz ve velilerimiz ile bire bir sohbet ediyorlar.
Galatasaray Üniversitesi İç Sınav Tanıtımı” için üniversitenin yetkilileri okulumuza gelerek gerek üniversitenin yapısını, gerek iç sınav hakkında ayrıntılı.
Bu tanıtımları, öğrencilerimize üniversite seçenekleri hakkında son bir hatırlatma yapmak ve varsa soru işaretlerini gidermek için birbirini tamamlayıcı şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerin tümüne velilerimizi de davet ediyoruz.

Yine Lise 4 öğrencileri için, Fransa’da üniversite statüsü dışında kalan bazı prestijli yüksek öğretim kurumları, okulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimize okullarını ve sistemlerini anlatıyorlar. Özellikle Fen alanında eğitim almayı düşünen öğrencilerimiz,  INSA, ENSC, Paces gibi kurumların temsilcileri ile karşılıklı görüşme imkanına sahip oluyorlar.

Ayrıca, öğrencilerimizi Türkiye’deki önemli üniversitelerin temsilcileri ile de bir araya getiriyoruz. Daha önceki yıllarda da ziyaret etme fırsatı bulmuş oldukları “Yurt İçi Üniversite Tanıtım Fuarı”nı yine tüm okul öğrencilerine açık olarak pek çok prestijli üniversitenin katılımı ile gerçekleştiriyoruz.
Tüm sene boyunca yapılan bireysel görüşmelerle öğrencilerimizi, akademik başarılarını artırmaları yönünde motive ediyoruz, sınav kaygısı ve performans anksiyetesi ile baş etme yöntemleri konusunda onları destekliyoruz. Öncelikle, kaygının ortaya çıkmasına sebep olan faktörleri bulup bunlar üzerinde  çalışıyor, sonra da bu faktörlerle ilgili baş etme yöntemlerinin neler olabileceğini konuşuyoruz. Zihinsel şemaların değiştirilmesi yönünde çalışıyor, stres altında iken yapılabilecek nefes egzersizleri ve rahatlama çalışmalarını öğrencilerimize uygulamalı bir şekilde öğretiyoruz.

Davranışsal Açıdan

Üniversiteye hazırlamanın yanında, yaşama da hazırladığımız öğrencilerimizin ruhsal gelişimlerini ve davranışsal yönlerini takip ediyoruz. Bireysel rehberlik görüşmeleri ve rehberlik dersi etkinlikleri ile destekleyici ve önleyici yaklaşımlar benimsiyoruz. Okul idaresi, öğretmenler ve aile ile işbirliği halinde; öğrencilerin, toplumsal kurallara uyma, bireysel farklılıklara saygı duyma, davranışlarının sorumluluğunu alma ve başkalarına empatik yaklaşabilme kapasitelerini arttırıcı çalışmalar yapıyoruz.

Sosyal Açıdan

Öğrencilerimize, hayata dair olumlu etkiler bırakan kalıcı mesajlar verebilmek adına, konusunda uzman konuşmacıları okulumuza davet ediyoruz. Her yıl çeşitlendirdiğimiz bu konferansların konularına örnek olarak; “Okul İçin Değil Yaşam İçin Öğreniyorum” ve “Bugünün Gerçekleri Gelecekteki İnsanı Oluşturacak mı?” verilebilir.  
Tüm bu etkinliklere ek olarak, her hafta rehberlik derslerinde sınıf içi etkinlikler ile de öğrencilerimizi üniversiteye doğru yönlendiriyoruz. Rehberlik Servisi’nin yönetiminde, sınıf rehber öğretmenlerinin uyguladığı etkinliklerde, öğrencilerimizin bu süreçte onlar için yararlı olabilecek web sitelerini keşfetmelerini sağlıyor, üniversiteleri tanımalarına ve bölümlerin puanları-başarı sıralamaları hakkında bilgi edinmelerine fırsat yaratıyoruz.

Mesleki Rehberlik Açısından

Geçmiş yıllarda uygulanmış ve sonuçları öğrencilerimizle paylaşılmış olan; Myers – Briggs Kişilik Testi, MESBİL Yetenek, İlgi ve Değerler Testi, Meslek Seçimi Anketi,  Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ve Holland Mesleki Tercih Envanterini tamamlayıcı nitelikteki “Mesleki Eğilim Belirleme Testi”ni, gönüllü öğrencilerimize uyguluyoruz. Böylece öğrencilerimizden halâ mesleki kararsızlık yaşayanlar için, bir değerlendirme daha yaparak ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri ve bunlara uygun mesleklerin neler olduğunu gözden geçirmelerine fırsat vermiş oluyoruz. İhtiyaç duyan öğrencilerimiz ile, yapılmış tüm testlerin sonuçlarını karşılaştırmalı olarak değerlendiriyor ve mesleki kararları üzerine yeniden konuşuyoruz.

Üniversite eğitimini yurt dışında sürdürecek olan öğrencilerimizin başvurularını titizlikle takip ediyoruz. Birinci dönemin başından itibaren, İngilizce eğitim alacak öğrencilerin referans mektuplarını yazıyor, üniversitelerin online başvuru sistemlerini ve gerekli dosyaları birlikte dolduruyoruz. Bunu takiben, Fransa’daki üniversite başvurularını, Türkiye’deki ÖSYM başvurularını ve Galatasaray Üniversitesi İç Sınavı başvurularını da okulda öğrencilerimize eşlik ederek gerçekleştiriyoruz. Sonuçlar açıklandıktan sonra, ÖSYM Tercih Dönemi’nde ihtiyaç duyan öğrenci ve velilerle bireysel görüşmeler yapıyoruz.

Galatasaray Üniversitesi Ziyareti; Üniversitenin her sene düzenlediği tanıtım organizasyonuna ilgili öğrencilerimiz ile katılıyoruz. Galatasaray Üniversitesi Ortaköy kampüsünde gerçekleşen organizasyonda öğrencilerimiz ile birlikte kampüs turuna katılıyor ve tüm bölümler hakkında akademisyenlerden ve mezunlardan bilgiler alıyoruz.

Tüm sene boyunca, Lise 4. sınıflara özel olarak hazırladığımız “Campus” bültenini düzenli olarak öğrencilerimiz ve velilerimiz ile paylaşıyoruz. Bu bültende, üniversite yolunda ilerleyen öğrencilerimize ışık tutacak mesleki, sektörel ve üniversitelerle ilgili çeşitli bilgileri, görsel bir zenginlik ile sunuyoruz.

Dünyanın düşleyenlere de ihtiyacı var, yapanlara da… Ama düşlediğini yapanlara daha çok ihtiyacı var. Sarah Ban Breathnach

Çocukluktan yetişkinliğe, liseden üniversiteye, hayalden hedefe taşıdığımız öğrencilerimizin yaşam yolculuğuna eşlik etmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz ve onları “Üniversiteye Doğru” gururla uğurluyoruz.

 

“ÜNİVERSİTEYE DOĞRU” PROJESİ

(tıklayınız)

HAZIRLIK

LİSE 1

LİSE 2

LİSE 3

LİSE 4

Saint Benoît Lisesi Rehberlik Servisi, Hazırlık sınıfından Lise 4. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizi kapsayan önemli bir proje gerçekleştiriyor.
Lise 2. sınıf, öğrencilerimizin yetenek, ilgi ve başarıları doğrultusunda eğitimini almak istedikleri meslek için ders seçimine karar verecekleri bir eğitim yılı.
Bu nedenle « Kendini Tanıma » ve « Meslek Seçimi ve Uzmanlaşma », projemizin bu seviyede uygulanan aşamalarıdır.

Projemiz birbirini takip eden ve tamamlayan 3 etaptan oluşuyor :

TARİH

ETKİNLİK

AMAÇ

Tüm yıl boyunca… « Campus »Lise 4 Rehberlik Bülteni

Son sınıf öğrencilerine üniversiteler ve meslekler hakkında bilgiler aktarmak ve güncel duyurulardan onları haberdar etmek için bülten göndermek
Tüm yıl boyunca… Campus France Komitesi

Öğrencilerin Fransa’daki üniversiteler ve başvurular konusunda bilgilenmeleri amacıyla okulun farklı birimlerinin işbirliği halinde çalışması
Eylül
Kariyer Eğilim Anketi

Öğrencilerin mezuniyet sonrasında nasıl bir yol çizmek istedikleri konusunda düşünmelerini sağlamaktır. Rehberlik servisi bu anketleri tek tek değerlendirmiş ve lise 4. sınıfların kariyer hedefleri hakkında bir istatistik çalışması yapmıştır. Sene içinde planlanacak ve uygulanacak olan etkinliklerde bu istatistikler yol gösterici olacaktır.
Eylül “Geleceğe Mektup”ların okunması

Öğrencilerin hazırlık sınıfındayken 5 sene sonraki kendilerine yazdıkları mektupların onlara teslim edilmesi.
Ekim Campus France konferansı

Fransa’da üniversite okumak isteyen öğrencilerin, oradaki sistemi tanımaları ve başvuru aşamalarını öğrenmeleri için konunun uzmanından bilgi edinmelerini sağlamak
Ekim ÖSYM konferansı

Öğrencilerin, sistemi öğrenmeleri ve bu süreci kolaylaştırmak için nelere dikkat etmeleri gerektiğini keşfetmeleri için uzman bir eğitim danışmanından bilgi almalarını sağlamak
Kasım Yurtdışı Üniversite Fuarı

Yurtdışında, farklı ülkelerdeki üniversitelerin resmi temsilcilerini okulumuza davet ederek öğrencilerimizle bir araya getirmektir. Böylece öğrencilerimiz yurtdışı seçenekleri hakkında detaylı bilgiler edinebileceklerdir.
Kasım
Mesleki Eğilim Belirleme Testi
Öğrencilerin ilgi alanlarına ölçerek, bunlara uygun mesleki önerilerde bulunmak.
Kasım – Aralık Fransa’daki çeşitli üniversitelerin tanıtımı (Grandes Ecoles, INSA, ENSC, vb.)

Fransa’daki özel ve alanında çok iyi ve tanınmış olan üniversiteler hakkında detaylı bilgi alabilmelerini sağlamak.
Aralık  – Ocak
Fransa’da yükseköğrenime başvuru süreci

Fransa’da ünversite öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerimize adım adım sürece hazırlanmalarına ve başvuru süreçlerini tamamlamalarına yardımcı olmak.
Ocak Galatasaray Üniversitesi Tanıtımı

Öğrencilerimiz için büyük bir avantaj sağlayan Galatasaray Üniversitesi iç sınavı hakkında ve üniversitenin genel yapısı ile ilgili yetkili kişilerin öğrencileri bilgilendirmesini sağlamak.
Ocak “Bugünün Doğruları
Geleceğin İnsanını Yaratır
Mı?” Konferansı
BAU rektör danışmanı sayın Turgay Polat’ın aktardığı bilgilerle öğrencilerimizi yaşama hazırlamak.
Şubat ÖSYM başvuruları

Türkiye’de üniversite okumak isteyen öğrencilerimizin başvurularını gerçekleştirmek.
Mart

GS Üniversitesi İç Sınav Başvuruları

Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilen Galatasaray Üniversitesi İç Sınavı başvurularını online olarak gerçekleştirmek.

Nisan Üniversite Tanıtım Fuarı

Türkiye’de bulunan seçkin üniversitelerin temsilcilerini okulumuza davet ederek öğrencilerimizle bir araya getirmektir. Böylece öğrencilerimiz aynı anda birçok üniversite hakkında bilgi edinebileceklerdir.
Temmuz – Ağustos ÖSYM Tercih danışmanlığı

Mezun olan öğrencilere, üniversite tercihleri konusunda danışmanlık yapmak
Sene boyunca… Yurtdışındaki üniversite başvurularına destek olmak

ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerdeki üniversitelere başvuracak öğrencileri, referans mektubu yazarak ve online başvuru formlarını doldurarak takip etmek
Sene boyunca… Online kariyer sitelerinin destekleyici alternatif olarak öğrencilere duyurulması

Kariyer yollarını oluşturmada, onlara yardımcı olabilecek alternatif seçenekleri öğrencilere sunmak
Sene boyunca… Kariyer kararları üzerine bireysel ve grup danışmanlığı

Bireysel olarak veya grup halinde görüşmeler yaparak öğrencilerimizin hedef belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmaları yönünde onları takip etmek

X