Üniversiteye Doğru – Lise 2

“Kalbinizi işinizin ve işinizi de kalbinizin içine yerleştirmelisiniz.”
Thomas J. Watson

“Eğer sevdiğin işi yaparsan, hayatın boyunca bir kez bile çalışmış olmazsın.” Konfüçyüs

Okula geldiği günden Lise 2. sınıfa kadar kendine yönelik farkındalıkları artan, “Lise öğrencisi” olmayı öğrenen öğrencilerimiz, artık Üniversiteye Doğru Projesi kapsamında “Meslek Seçimi ve Uzmanlaşma” etabına dahil oluyorlar ve adım adım ilerliyorlar. Meslek ve alan tercihlerini belirleyerek, kariyer seçimlerini yapmaya başlayacak olan öğrencilerimizle çalışmalara bu yönde hız veriyoruz.

Akademik Açıdan

Hazırlık ve Lise 1. sınıfta kendisini ve çalışma alışkanlıklarını tanımaya, bu konuda gelişmeye başlayan öğrencilere destek olmaya devam ediyoruz. Öğrencilere bireysel olarak ders başarısını arttırma yönünde rehberlik ederken, ihtiyaç duyan öğrencilere “Gestion mentale” (zihinsel yönetim) uyguluyor, sonuçlarını ve bireysel geri bildirimini takip ediyoruz. Gestion mentale öğrencinin başarılı olduğu alanlarda nasıl başarılı olduğuna odaklanarak öğrenciye başaramadığı alanlarda da benzer strateji ve bilişsel süreçleri kullanmasına yardımcı olan bir uygulamadır.

Öğrencilerin belli bir alana yönelirken ya da meslek ilgisinden bahsederken hangi alanda ve ne düzeyde, yeteneklere sahip olduklarını bilmeleri önemlidir. Birey kendi ilgi ve yeteneğinden farklı bir alana yönelirse başarısız olma ihtimali doğacak, mesleki doyumsuzluk yaşayabilecektir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırma amacıyla uyguladığımız “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği” ile öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun meslek seçeneklerini gözden geçiriyoruz. Uygulama sonuçlarını öğrencilerimiz ile bireysel görüşmelerde paylaşıyoruz.

Her yıl öğrencilerimize sınıflarda üniversiteye giriş sınav sistemini aktarıyoruz.

Ders seçimi öncesi öğrencilerimizle üniversite sınavının güncel bilgileri ve seçeceği mesleğin alan türü hakkında bilgi veriyoruz.  “YKS Sistemi” sunumunda okul başarısının önemi ve sınava katkısını da vurguluyoruz.

Yurt Dışı Eğitim Konferansına” velilerimizi de davet ediyoruz. Bu konferansta sıkça tercih edilen Fransa, Amerika, Kanada ve İngiltere ülkelerinin başvuru, kabul şartları, eğitim hayatı, yaşam koşulları ve burs şartları hakkında ülke temsilcileri bilgi aktarıyor.

Her yıl geleneksel hale gelmiş hazırlıktan lise son sınıfa kadar tüm seviyeler için düzenlediğimiz “Üniversite Tanıtım Fuarında”  ilk olarak Lise 2. sınıf seviyesinden başlayarak ders saatlerinde planlı olarak öğrencilerimiz fuarı ziyaret ediyor.

Bu etkinliğimize tüm velilerimizi de davet ediyoruz. Yurt içi seçenekler ve üniversiteler hakkında bilgi almak, üniversiteleri tanımak, kararlarını gözden geçirmek isteyen öğrenci ve veliler için düzenlediğimiz bu fuar çok büyük bir fırsat sunuyor.

Öğrenci ve velilerimiz üniversite yetkililerinden bilgi alma imkanı buluyorlar.

Akademik takip ve destek çalışmalarına, çalışma alışkanlıkları bireysel ve grup görüşmeleri olarak Lise 2. sınıf seviyesinde de devam ediyoruz.

Tüm bu çalışmalar ışığında öğrencilerimizin akademik hedeflerini ve yol haritalarını belirlemelerine yardımcı oluyoruz.

Davranışsal Açıdan

Öğrencilerimiz ile yapılan çalışmaları Rehberlik Servisi’nin gelişimsel rehberlik hedefinden yola çıkarak sorun önleyici, destekleyici bireysel ve grup görüşmeleri olarak gerçekleştiriyoruz. Hazırlık ve Lise 1. sınıfta iletişim biçimi, sorun çözme becerileri, öfke kontrolü, sınır ve sorumlulukları  hakkında farkındalıkları artan öğrencilerle bu konularda pekiştirme çalışmaları, etkinlikler yapmaya devam ediyoruz.

Bu çalışmalar sırasında “Çerçeve değiştirme”, “Role Playing” gibi teknikleri kullanıyoruz. Bu teknikler ile öğrencilerimizin ifade edemedikleri yönlerini dile getirmelerine yardımcı oluyor, olaylar içinde kaybolmadan, yaşadıklarını farklı yorumlayabilme, bunlara hakim olabilme becerilerini kazandırıyoruz. Kendilerini rahat ifade edebilme becerilerini geliştiriyor, öfke kontrolü ve kaygıyla baş etme gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Sosyal Açıdan

“Rehberlik dersi etkinlikleri” ile öğrencilerimizi tüm yönleri ile destekliyoruz. Öğrencilerin yaşadıkları zorluklar ile başa çıkma becerilerini geliştirmek adına spesifik konularda destek veryoruz.. “Sınav Kaygısı Süreli Grup Çalışması” da bu çalışmalardan biridir. Lise 1. sınıfta gerçekleştirilen Sınav Kaygısı Envanteri uygulaması ve grup çalışmalarından sonra Lise 2. sınıf seviyesinde hala ihtiyaç duyan öğrencilerle Sınav Kaygısı bireysel çalışmaları uyguluyoruz.

Mesleki Rehberlik Açısından

Mesleki rehberlik aşamasının Lise 2. sınıfta en önemli bölümü “Ders Seçimi” sürecidir. Öğrencilerimiz kariyer planlamalarına göre Lise 3. sınıfta okuyacakları dersleri Lise 2. sınıfta seçiyorlar. Öğrencinin lise yaşamı boyunca göreceği ders programı ve üniversitede okuyacağı bölüme yerleşmesine doğrudan etki edecek bir karar sürecidir, ders seçimi.

Bu süreçte “Üniversiteye Doğru Projesi” kapsamında öğrencilerimizin kariyer planlamalarına ışık tutacak birçok çalışma gerçekleştiriyoruz.

Öğrencilere sene başında “Meslek Seçimi Anketi” uyguluyoruz. Öğrencilerin hedefleri, seçmeyi planladıkları alan ve meslekler ve de meslek tanıtım gününde bilgi almak istedikleri meslek dalları ile ilgili görüşlerini aldığımız bir çalışma gerçekleştiriyoruz.

“Ders Seçiminden Önce Son Çıkış” konferansını sene başında düzenliyoruz. Her yıl düzenlenen bu sunumda öğrencilerimizin Lise 2. sınıfta yapacakları ders seçimi öncesi, daha bilinçli tercih yapmalarını amaçlıyoruz.

Öğrencilerimiz profesyonel konuğumuz eşliğinde YKS ile meslekler arasındaki ilişkiler, güncel ve kişiye uygun meslekler, iş alanları hakkında bilgi sahibi oluyorlar.

Bu bilgiler öğrencilerimizin geleceğini belirleme anlamında büyük öneme sahip.

Öğrencilerimiz “Meslek Tanıtım Günü”nde alanında uzman, Saint Benoît mezunu, ve akademisyenlerle bir araya gelerek önceden belirledikleri meslekler hakkında bilgi alma fırsatı buluyorlar. Bu etkinliğimiz için meslek seçimi anketi ve bireysel görüşmeler ışığında belirlenen meslekleri icra eden kişileri okulumuza davet ediyoruz. Düzenlenen eş zamanlı oturumlarda öğrenciler ders seçimi öncesi  üç meslek hakkında bilgi sahibi olma fırsatını yakalıyor.

“Fen Öğrencisi Olma” konulu konferans, öğrencilerimizin seçtikleri alanın kendilerine ne kadar uygun olduğunu tartma konusunda değerlendirme yapmalarına ve bilgilenmelerine destek oluyor. Bu konferansa Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi bir mezunumuzu davet ediyoruz. Mezun öğrencimizin deneyimlerini anlattığı bu konferansta, sınava hazırlık süreçleri de paylaşılıyor.

“Tadımlık Dersler Projesi” ile öğrencilerimize yaşattığımız deneyim ise çok daha farklı .

Üniversite öğrencisi olmanın provasını yaptıkları bu etkinlikte küçük gruplara ayrılan öğrencilerimiz İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki derslere katılıyorlar. Üniversite eğitimindeki gereklilikleri anlamak, bir üniversite öğrencisinin günlük yaşamına şahitlik etmek, yüksek öğrenimdeki işleyiş ve düzenlemeyle ilgili bilgi almak, FM – TM mesleklerinden örnek ders uygulamaları dinlemek için öğrencilerimiz bir gün boyunca üniversite öğrencisi rolünü üstleniyorlar.

Tüm bu uygulamaların ve geri bildirimlerin ışığında öğrencilerimiz kariyer planlamalarına göre Lise 3. sınıfta okuyacakları seçmeli derslere karar veriyorlar. Böylece zincirleme olarak; ders seçimi, meslek seçimi, üniversite seçenekleri, yurt dışı olanaklarını gözden geçirerek Lise 3. sınıfa daha güvenli mesleki başlangıçlar yapmak için yola çıkıyorlar.

“ÜNİVERSİTEYE DOĞRU” PROJESİ

(tıklayınız)

HAZIRLIK

LİSE 1

LİSE 2

LİSE 3

LİSE 4

Saint Benoît Lisesi Rehberlik Servisi, Hazırlık sınıfından Lise 4. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizi kapsayan önemli bir proje gerçekleştiriyor.
Lise 2. sınıf, öğrencilerimizin yetenek, ilgi ve başarıları doğrultusunda eğitimini almak istedikleri meslek için ders seçimine karar verecekleri bir eğitim yılı.
Bu nedenle « Kendini Tanıma » ve « Meslek Seçimi ve Uzmanlaşma », projemizin bu seviyede uygulanan aşamalarıdır.

Projemiz birbirini takip eden ve tamamlayan 3 etaptan oluşuyor :

TARİH

ETKİNLİK

AMAÇ

Eylül Meslek Seçimi Anketi

Öğrencilerin meslekler ve alanlar ile ilgili geleceği yönelik hedef ve tercihleri hakkında farkındalık kazandırmak.
Eylül Ders Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar -1: Ders seçimi öncesi Meslek seçimi anketi ışığında bireysel ve grup ile ön danışmanlık

Öğrencilerin sağlıklı ve bilinçli olarak hedefledikleri meslek doğrultusunda ders tercihlerini yapmaları için tanımak ve yönlendirmek.
Eylül “Ders Seçiminden Önce Son Çıkış” Konferansı

Öğrencilerin sağlıklı ve bilinçli olarak ders tercihlerini yapmaları için 11. sınıfta seçecekleri dersler ile meslekler arası ilişkiler hakkında bilgilendirme..
Ekim Bireysel ve Grup  Danışmanlığı ile Öğrencileri Tanıma ve Mesleki Yönlendirme Çalışmaları

Öğrencilere mesleki farkındalık kazandırmak, üniversiteler, sistem ve yurt dışı seçenekler hakkında bilgilendirmek.
Ekim Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarına ilişkin benlik kavramlarını ölçerek mesleki yatkınlıklarını belirlemek.
Aralık Meslek Tanıtım Günü

Öğrencilerimizin aynı anda pek çok meslek hakkında bilgi sahibi olabilmelerini sağlamak ve onları meslek sahibi olmaya özendirmek.
Aralık Ders Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar – 2:
Üçer kişilik gruplar halinde görüşmeye alınarak, Alan ve Mesleki Yönelimler ile ilgili test sonuçlarının paylaşılıp, öğrencilerin daha sağlıklı karar verebilmelerine rehberlik etmek
Öğrencilerin meslek seçimindeki olgunluk düzeylerini görmelerine katkı sağlamak ve bu doğrultuda daha isabetli karar verebilme yeteneklerini geliştirerek ders seçimi farkındalığını artırmak.
Ocak Ders Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar – 3:
Karar verme öncesinde göz önüne alınması gereken diğer hususlar hakkında bilgi verme
Karar veremeyen öğrencilerin eksik bilgilerini tamamlamak.
Ocak Ders Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar – 4: ÖSYM Sistemi Sunumu

Öğrencilerin mesleki tercihleri ile ders seçimlerine ait ilişkileri belirlemek, ÖSYM sistemi hakkında bilgilenmek.
Mart “Yurt Dışı Eğitim” Konferansı

Öğrencilerimizin yurt dışı seçenekleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve onları üniversiteli olmaya özendirmek.
Mart Sınav Kaygısı Süreli Grup Çalışması

Sınav Kaygısı ile baş etme yöntemleri konusunda farkındalık kazandırmak.
Mart Değerlerim, Hayatım ve Mesleğim” konulu Etkinlik

Öğrencinin hayatındaki değerler ve ilgi duyduğu meslekler arasındaki ilişkiyi fark etmelerine yardımcı olmak.
Mart “Mezunlarımızla Buluşma – Motivasyon
Fen Öğrencisi Olmak” Konferansı
Öğrencilerin mesleki yönelim ve hedefleri için başarıya giden yolda adım adım nasıl yol almaları konusunda deneyim kazanmalarına yardımcı olmak.
Nisan
“Mesleki Bilgi Kaynakları” konulu Etkinlik
Öğrencilerin meslekleri tanıtan kaynaklar hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak.
Nisan Üniversite Tanıtım Fuarı

Türkiye’de bulunan seçkin üniversitelerin temsilcilerini okulumuza davet ederek öğrencilerimizle bir araya getirmek. Böylece öğrencilerimiz aynı anda birçok üniversite hakkında bilgi edinerek mesleki ve üniversite tercihleri hakkında bilgi edinmelerine destek olmak .

Mayıs Meslek Seçimine İlişkin Önyargılar” konulu Etkinlik

Öğrencilerin ön yargılarının meslek seçimine etkilerini değerlendirmelerine destek olmak.
Mayıs Mesleki Doyum” konulu Etkinlik

Öğrencilerin mesleki doyum ile mesleki değer, ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi fark etmelerine yardımcı olmak.
Mayıs Ders Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar – 6: Kararsız öğrencilerden gelen istek üzerine GS üniversitesi, yurtiçi ve yurtdışı yüksek öğrenim seçenekleri hakkında bireysel bilgilendirme yapmak

Öğrencilerin bilinçli olarak kendileri için en uygun meslekler ve üniversiteler hakkında karar vermelerini sağlamak. Mesleki olgunluk düzeyini artırmak.
Mayıs “Tadımlık Dersler” Etkinliği

Öğrencilerin bilinçli olarak kendileri için en uygun meslekler ve üniversitelerde okutulacak dersler ile ilgili fikir sahibi olmalarını sağlamak. Mesleki olgunluk düzeyini artırmak.
Haziran Ben ve Derslerim. Değerlendiriyorum ve Karar Veriyorum.” konulu Etkinlik

Öğrencilerin mesleki değer, ilgi, yetenek ve akademik başarılarını göz önünde bulundurarak seçtiği/seçeceği derslerin uygunluğunu değerlendirmede destek olmak.
Sene boyunca… Kariyer hedefleri oluşturma yönünde uygun ders seçimine yönelik bireysel ve grup danışmanlığı

Öğrencilerin hedefledikleri meslekleri belirleme ve bu hedeflerine ulaşma yönünde uygun ders seçimi yapabilmelerine yol göstermek, yardımcı olmak ve çalışmalarını takip etmek.

X