Üniversiteye Doğru – Lise 2

“Kalbinizi işinizin ve işinizi de kalbinizin içine yerleştirmelisiniz.”
Thomas J. Watson

“Eğer sevdiğin işi yaparsan, hayatın boyunca bir kez bile çalışmış olmazsın.” Konfüçyüs

Okula geldiği günden Lise 2. sınıfa kadar kendine yönelik farkındalıkları artan, “Lise öğrencisi” olmayı öğrenen öğrencilerimiz, artık Üniversiteye Doğru Projesi kapsamında “Meslek Seçimi ve Uzmanlaşma” etabına dahil oluyorlar ve adım adım ilerliyorlar. Meslek ve alan tercihlerini belirleyerek, kariyer seçimlerini yapmaya başlayacak olan öğrencilerimizle çalışmalara bu yönde hız veriyoruz.

Akademik Açıdan

Hazırlık ve Lise 1. sınıfta kendisini ve çalışma alışkanlıklarını tanımaya, bu konuda gelişmeye başlayan öğrencilere destek olmaya devam ediyoruz. Öğrencilere bireysel olarak ders başarısını arttırma yönünde rehberlik ederken, ihtiyaç duyan öğrencilere “Gestion mentale” (zihinsel yönetim) uyguluyor, sonuçlarını ve bireysel geri bildirimini takip ediyoruz. Gestion mentale öğrencinin başarılı olduğu alanlarda nasıl başarılı olduğuna odaklanarak öğrenciye başaramadığı alanlarda da benzer strateji ve bilişsel süreçleri kullanmasına yardımcı olan bir uygulamadır.

Öğrencilerin belli bir alana yönelirken ya da meslek ilgisinden bahsederken hangi alanda ve ne düzeyde, yeteneklere sahip olduklarını bilmeleri önemlidir. Birey kendi ilgi ve yeteneğinden farklı bir alana yönelirse başarısız olma ihtimali doğacak, mesleki doyumsuzluk yaşayabilecektir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırma amacıyla uyguladığımız “Kendini değerlendirme envanteri” ile öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun meslek seçeneklerini gözden geçiriyoruz. Uygulama sonuçlarını öğrencilerimiz ile bireysel görüşmelerde paylaşıyoruz.

Her yıl öğrencilerimize sınıflarda üniversiteye giriş sınav sistemini aktarıyoruz.

Ders seçimi öncesi öğrencilerimizle üniversite sınavının güncel bilgileri ve seçeceği mesleğin alan türü hakkında bilgi veriyoruz. “YKS Sistemi” sunumunda okul başarısının önemi ve sınava katkısını da vurguluyoruz.

“Yurt Dışı Eğitim Konferansları” yolu ile velilerimize ve öğrencilerimize sıkça tercih edilen Fransa, Amerika, Kanada, İtalya, İngiltere gibi ülkelerinin başvuru, kabul şartları, eğitim hayatı, yaşam koşulları ve burs şartları hakkında ülke temsilcileri bilgi aktarıyor.

Her yıl geleneksel hale gelmiş hazırlıktan lise son sınıfa kadar tüm seviyeler için düzenlediğimiz “Üniversite Tanıtım Fuarını” iki yıldır online gerçekleştiriyoruz. Öğrenciler diledikleri tüm seçenekleri okul sonrasında online olarak katılıp izliyorlar.

Bu etkinliğimize tüm velilerimizi de davet ediyoruz. Yurt içi seçenekler ve üniversiteler hakkında bilgi almak, üniversiteleri tanımak, kararlarını gözden geçirmek isteyen öğrenci ve veliler için düzenlediğimiz bu fuar çok büyük bir fırsat sunuyor.

Öğrenci ve velilerimiz üniversite yetkililerinden bilgi alma imkanı buluyorlar.

Akademik takip ve destek çalışmalarına, çalışma alışkanlıkları bireysel ve grup görüşmeleri olarak Lise 2. sınıf seviyesinde de devam ediyoruz.

Tüm bu çalışmalar ışığında öğrencilerimizin akademik hedeflerini ve yol haritalarını belirlemelerine yardımcı oluyoruz.

Davranışsal Açıdan

Öğrencilerimiz ile yapılan çalışmaları Rehberlik Servisi’nin gelişimsel rehberlik hedefinden yola çıkarak sorun önleyici, destekleyici bireysel ve grup görüşmeleri olarak gerçekleştiriyoruz. Hazırlık ve Lise 1. sınıfta iletişim biçimi, sorun çözme becerileri, öfke kontrolü, sınır ve sorumlulukları  hakkında farkındalıkları artan öğrencilerle bu konularda pekiştirme çalışmaları, etkinlikler yapmaya devam ediyoruz.

Bu çalışmalar sırasında “Çerçeve değiştirme”, “Role Playing” gibi teknikleri kullanıyoruz. Bu teknikler ile öğrencilerimizin ifade edemedikleri yönlerini dile getirmelerine yardımcı oluyor, olaylar içinde kaybolmadan, yaşadıklarını farklı yorumlayabilme, bunlara hakim olabilme becerilerini kazandırıyoruz. Kendilerini rahat ifade edebilme becerilerini geliştiriyor, öfke kontrolü ve kaygıyla baş etme gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Sosyal Açıdan

Rehberlik dersi etkinlikleri” ile öğrencilerimizi tüm yönleri ile destekliyoruz. Öğrencilerin yaşadıkları zorluklar ile başa çıkma becerilerini geliştirmek adına spesifik konularda destek veriyoruz.. İhtiyaç duyan öğrencilerle Sınav Kaygısı veya genel kaygı ile ilgili bireysel çalışmalar uyguluyoruz.

Mesleki Rehberlik Açısından

Mesleki rehberlik aşamasının Lise 2. sınıfta en önemli bölümü “Ders Seçimi” sürecidir. Öğrencilerimiz kariyer planlamalarına göre Lise 3. sınıfta okuyacakları dersleri Lise 2. sınıfta seçiyorlar. Öğrencinin lise yaşamı boyunca göreceği ders programı ve üniversitede okuyacağı bölüme yerleşmesine doğrudan etki edecek bir karar sürecidir, ders seçimi.

Bu süreçte “Üniversiteye Doğru Projesi” kapsamında öğrencilerimizin kariyer planlamalarına ışık tutacak birçok çalışma gerçekleştiriyoruz.

Öğrencilere sene başında “Meslek Seçimi Anketi” uyguluyoruz. Öğrencilerin hedefleri, seçmeyi planladıkları alan ve meslekler ve de meslek tanıtım gününde bilgi almak istedikleri meslek dalları ile ilgili görüşlerini aldığımız bir çalışma gerçekleştiriyoruz.

Ders Seçimi” konferansını sene başında düzenliyoruz. Her yıl düzenlenen bu sunumda öğrencilerimizin Lise 2. sınıfta yapacakları ders seçimi öncesi, daha bilinçli tercih yapmalarını amaçlıyoruz.

Öğrencilerimiz profesyonel konuğumuz eşliğinde YKS ile meslekler arasındaki ilişkiler, güncel ve kişiye uygun meslekler, iş alanları hakkında bilgi sahibi oluyorlar.

Bu bilgiler öğrencilerimizin geleceğini belirleme anlamında büyük öneme sahip.

Öğrencilerimiz “Meslek Tanıtım Günü”nde alanında uzman, Saint Benoît mezunu, ve akademisyenlerle bir araya gelerek önceden belirledikleri meslekler hakkında bilgi alma fırsatı buluyorlar. Bu etkinliğimiz için meslek seçimi anketi ve bireysel görüşmeler ışığında belirlenen meslekleri icra eden kişileri okulumuza davet ediyoruz. Düzenlenen eş zamanlı oturumlarda öğrenciler ders seçimi öncesi  üç meslek hakkında bilgi sahibi olma fırsatını yakalıyor.

Tüm bu uygulamaların ve geri bildirimlerin ışığında öğrencilerimiz kariyer planlamalarına göre Lise 3. sınıfta okuyacakları seçmeli derslere karar veriyorlar. Böylece zincirleme olarak; ders seçimi, meslek seçimi, üniversite seçenekleri, yurt dışı olanaklarını gözden geçirerek Lise 3. sınıfa daha güvenli mesleki başlangıçlar yapmak için yola çıkıyorlar.

“ÜNİVERSİTEYE DOĞRU” PROJESİ

(tıklayınız)

HAZIRLIK

LİSE 1

LİSE 2

LİSE 3

LİSE 4

Saint Benoît Lisesi Rehberlik Servisi, Hazırlık sınıfından Lise 4. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizi kapsayan önemli bir proje gerçekleştiriyor.
Lise 2. sınıf, öğrencilerimizin yetenek, ilgi ve başarıları doğrultusunda eğitimini almak istedikleri meslek için ders seçimine karar verecekleri bir eğitim yılı.
Bu nedenle « Kendini Tanıma » ve « Meslek Seçimi ve Uzmanlaşma », projemizin bu seviyede uygulanan aşamalarıdır.

Projemiz birbirini takip eden ve tamamlayan 3 etaptan oluşuyor :

TARİH

ETKİNLİK

AMAÇ

Eylül Meslek Seçimi Anketi

Öğrencilerin meslekler ve alanlar ile ilgili geleceği yönelik hedef ve tercihleri hakkında farkındalık kazandırmak
Eylül Ders Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar -1: Ders seçimi öncesi Meslek seçimi anketi ışığında bireysel ve grup ile ön danışmanlık

Öğrencilerin sağlıklı ve bilinçli olarak hedefledikleri meslek doğrultusunda ders tercihlerini yapmaları için tanımak ve yönlendirmek
Eylül Ders Seçimi Konferansı

Öğrencilerin sağlıklı ve bilinçli olarak ders tercihlerini yapmaları için 11. sınıfta seçecekleri dersler ile meslekler arası ilişkiler hakkında bilgilendirme
Ekim Bireysel ve Grup  Danışmanlığı ile Öğrencileri Tanıma ve Mesleki Yönlendirme Çalışmaları

Öğrencilere mesleki farkındalık kazandırmak, üniversiteler, sistem ve yurt dışı seçenekler hakkında bilgilendirmek
Ekim Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarına ilişkin benlik kavramlarını ölçerek mesleki yatkınlıklarını belirlemek
Ekim/Kasım
Meslek Tanıtım Günü

Öğrencilerimizin farklı günlerde pek çok meslek hakkında bilgi sahibi olabilmelerini sağlamak ve onları meslek sahibi olmaya özendirmek
Aralık Ders Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar – 2:
Üçer kişilik gruplar halinde görüşmeye alınarak, Alan ve Mesleki Yönelimler ile ilgili test sonuçlarının paylaşılıp, öğrencilerin daha sağlıklı karar verebilmelerine rehberlik etmek
Öğrencilerin meslek seçimindeki olgunluk düzeylerini görmelerine katkı sağlamak ve bu doğrultuda daha isabetli karar verebilme yeteneklerini geliştirerek ders seçimi farkındalığını artırmak
Aralık Ders Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar – 3:
Karar verme öncesinde göz önüne alınması gereken diğer hususlar hakkında bilgi verme
Karar veremeyen öğrencilerin eksik bilgilerini tamamlamak
Mart “Yurtdışı Eğitim” Konferansları

Öğrencinin yurt dışı eğitim olanaklarını bilmesine katkıda bulunmak
Nisan Değerlerim, Hayatım ve Mesleğim” konulu Etkinlik

Öğrencinin hayatındaki değerler ve ilgi duyduğu meslekler arasındaki ilişkiyi fark etmelerine yardımcı olmak
Nisan
“Mesleki Bilgi Kaynakları” konulu Etkinlik
Öğrencilerin meslekleri tanıtan kaynaklar hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak
Nisan Üniversite Tanıtım Fuarı

Türkiye’de bulunan seçkin üniversitelerin temsilcilerini okulumuza davet ederek öğrencilerimizle bir araya getirmek. Böylece öğrencilerimiz aynı anda birçok üniversite hakkında bilgi edinerek mesleki ve üniversite tercihleri hakkında bilgi edinmelerine destek olmak

Mayıs Meslek Seçimine İlişkin Önyargılar” konulu Etkinlik

Öğrencilerin ön yargılarının meslek seçimine etkilerini değerlendirmelerine destek olmak
Mayıs Ders Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar – 4: ÖSYM Sistemi sunumu

Öğrencilerin mesleki tercihleri ile ders seçimlerine ait ilişkileri belirlemek, ÖSYM sistemi hakkında bilgilenmek.
Mayıs Ders Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar – 6: Kararsız öğrencilerden gelen istek üzerine GS üniversitesi, yurtiçi ve yurtdışı yüksek öğrenim seçenekleri hakkında bireysel bilgilendirme yapmak

Öğrencilerin bilinçli olarak kendileri için en uygun meslekler ve üniversiteler hakkında karar vermelerini sağlamak. Mesleki olgunluk düzeyini artırmak
Haziran Ben ve Derslerim. Değerlendiriyorum ve Karar Veriyorum” konulu Etkinlik

Öğrencilerin mesleki değer, ilgi, yetenek ve akademik başarılarını göz önünde bulundurarak seçtiği/seçeceği derslerin uygunluğunu değerlendirmede destek olmak
Sene boyunca… Kariyer hedefleri oluşturma yönünde uygun ders seçimine yönelik bireysel ve grup danışmanlığı

Öğrencilerin hedefledikleri meslekleri belirleme ve bu hedeflerine ulaşma yönünde uygun ders seçimi yapabilmelerine yol göstermek, yardımcı olmak ve çalışmalarını takip etmek

X