Üniversiteye Doğru – Lise 1

Üniversiteye doğru projesinde Lise 1. sınıfta, ağırlıklı olarak “Kendini Tanıma” çalışmaları yer alıyor. Günümüzde değişen ihtiyaçlar doğrultusunda artık kariyer konusunda da bilgi almaya çok istekli olan Lise 1 öğrencilerimizle aynı zamanda “alan seçimi yapmak ne demektir, meslek ne demektir, yüksek öğrenim için ne gibi fırsatları var ve bunları nasıl elde edebilir” konularında da çalışmalar yapıyoruz. Hazırlık seviyesinde yapılan çalışmalarla okula adaptasyonunu gerçekleştirmiş olan Lise 1 öğrencileri, bu seviyede yeni ve farklı birçok dersle karşılaşıyor, gerek adım attıkları lise hayatına alışma, gerekse bu dersleri başarma konusunda rehberliğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Onlara kişiliklerini geliştirme ve sosyal hayata katılmaları konusunda yardımcı oluyoruz.

Akademik Açıdan

Eğitim Öğretim yılı başında, öğrencilerimizin karşılaşacağı farklı ve çeşitli derslerde adaptasyonlarını ve başarılarını artırmak amacıyla hedef belirleme ve motivasyon artırma çalışmaları yapıyoruz.
Rehberlik derslerinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaları desteklemek amacıyla aynı zamanda Motivasyon ve Hedef Belirleme konusunda bir de konferans düzenliyoruz.
Motivasyonu artan, hedeflerini belirlemiş olan öğrencilerimizin daha sonra Verimli Ders Çalışma yöntemleri konusunda bilgilenmelerini sağlıyoruz. Böylece öğrenci, başarmak için neyi nasıl öğreneceğini, okuma, dinleme, yazma ve bireysel çalışma konularında kendisini nasıl geliştirebileceğini öğreniyor.
Ayrıca öğrencilerimiz, Sınav Kaygısı seviyesinin ne düzeyde olduğunu öğreniyor ve bu konuda neler yapabileceği hakkında Rehberlik Servisinden bireysel çalışmalarla yardım alabiliyorlar. İhtiyaç duyan öğrenciler için Sınav Kaygısı Grup Çalışmaları da düzenliyoruz.

Davranışsal Açıdan

Her öğrencinin ideal benliğini gerçekleştirmesine, tüm potansiyelini kullanabilmesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Öğrencileri “öfke kontrolü” ve “akran baskısına karşı koyma” konularında güçlendiriyoruz. Pasif veya saldırgan davranış yerine, atılgan davranışıteşvik ediyoruz. Böylece her bireyin, başarılı olmasının yanında, mutlu ve sağlıklı bir yaşam için gerekli bilgileri edinmesine yardımcı oluyoruz.

Sosyal Açıdan

Öğrencilerin gerek akranları, gerekse yetişkinler ile iletişimlerinin en üst düzeyde gerçekleşmesi ve olası problemlerin çözümü için bireysel ve grup çalışmaları yapıyoruz. İletişim çalışmalarıyla duygusal zekanın önemli göstergelerinden biri olan “kişiler arası ilişkilerin” geliştirilmesini öngörüyoruz.

Mesleki Rehberlik Açısından

Meslek ilgisi sadece belli bir gelişim dönemine ait bir ilgi olmayıp; meslek seçiminde çocukluktan üniversite çağına kadar uzanan bir süreçtir.
Meslek ilgileri konusunda benlik kavramı ve kendini tanımanın önemini vurgularken, yetenek, ilgi ve değer kavramları üzerinde duruyoruz.
İkinci dönemde uyguladığımız kendini tanıma, meslek envanteri ile hangi alana daha fazla eğilimleri olduğunu, hangilerinde daha başarılı olduklarını fark ediyorlar.
Öğrencilerin gördükleri dersler ile meslekler arasında ilk ilişkiyi kurdukları bu dönemde, çeşitli meslekler hakkında düşünmelerini, ilk bilgileri edinmelerini, meslekler hakkında merak ettikleri konularda bir ön hazırlık yapmalarına çeşitli kaynaklarla motive etmeyi, staj yapmalarına imkan sağlamayı ve araştırma yapmaları konusunda bilinçlendirmeye teşvik ediyoruz.

Bütün bu etkinlikler ışığında, mesleki ilgileri hakkında düşünmelerini sağlayarak öğrencileri Lise 2. sınıfta yapacakları ders seçimine hazırlıyoruz.

Ben Sweetland “Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil” demiş… Başarılarınız verimli, mutluluğa giden yolculuklarınız olsun !

“ÜNİVERSİTEYE DOĞRU” PROJESİ

(tıklayınız)

HAZIRLIK

LİSE 1

LİSE 2

LİSE 3

LİSE 4

Saint Benoît Lisesi Rehberlik Servisi, Hazırlık sınıfından Lise 4. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizi kapsayan önemli bir proje gerçekleştiriyor.
Lise 1. sınıf, öğrencilerimizin yeniliklere uyum sağlamayı geliştirdikleri ve bu yönde farkındalıklarını arttırdıkları bir yıl, kişiliklerini keşfetme yolculuklarının devamı.
Aynı zamanda « lise » öğrencisi olmanın gerekleriyle karşılaştıkları, hazırlık sınıfından sonra ilk defa birçok farklı dersle tanıştıkları bu yeni dönemde « Kendini Tanıma » çalışmaları ağırlık kazanıyor.

Projemiz birbirini takip eden ve tamamlayan 3 etaptan oluşuyor :

TARİH

ETKİNLİK

AMAÇ

Eylül ayından başlamak üzere tüm yıl boyunca..

Eğitsel ve Mesleki planlama dosyası

Öğrencilerin tüm okul yılları boyunca edindikleri belge ve başarıları için dosya oluşturmalarını ve bu dosyayı yüksek öğrenime geçiş, yurtiçi ve yurtdışı eğitsel başvurularında avantaj oluşturacak şekilde yerinde kullanmalarını sağlamak

Tüm yıl boyunca..

Hedef Belirleme

Öğrencilerin akademik başarı ve çalışmalarının
yüksek öğrenime etkilerini, avantajlarını ve
yurtdışı ve yurtiçi eğitim fırsatlarını tanımalarını sağlamak

Tüm yıl boyunca..

Motivasyon

Öğrencilerin akademik hedeflerini belirlemelerini
ve yüksek motivasyon ile ders çalışmalarını sağlamak

Eylül

Uzaktan Eğitimde Motivasyon
ve Hedef Belirleme” konferansı

Uzaktan eğitim sürecinde
öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutmalarını sağlamak, hedef belirlemenin önemini vurgulamak

Ekim

Verimli ders çalışma teknikleri

Başarıyı hedefleyen öğrencilere
ders çalışma ile ilgili yol göstermek

Ekim

Ergenlik dönemi özellikleri

Bedensel ve duygusal değişikliklerle baş etmelerini sağlamak.

Ekim

Başarmak ve Geleceği Planlamak” konulu konferans

Öğrencilerin eski mezunların deneyimlerinden faydalanarak kendilerine güzel bir gelecek rotası çizmelerinde yardımcı olmak

Kasım

Öz Disiplin ve Zaman Yönetimi” konferansı

Uzaktan eğitim sürecinde
öğrencinin öz disiplinini sağlamasının ve zamanını en iyi şekilde nasıl yöneteceğini bilmesinin önemini göstermek

Aralık

Sağlıklı Beslenme” konulu konferans

Doğru beslenmeye ve sağlıklı yaşama götüren alışkanlıklara yöneltmek.
Aralık

Siber Stalking” konulu konferans

Hazırlık seviyesinde yapılan konferansların devamı niteliğindeki konferans ile öğrencileri konu hakkında bilgilendirmeyi sürdürerek farkındalık kazanmalarını sağlamak

Ocak

Zorbalık hakkında konferans
“Flört Şiddeti”

Hazırlık seviyesinde yapılan “Akran Zorbalığı”
konulu konferansın devamı niteliğindeki konferans ile öğrencilerin zorbalık konusunda bilinçlenmelerini sağlamak

Ocak İletişim ve İlişkilerimiz

Doğru ve başarılı iletişim ve ilişkiler kurmalarını sağlamak
Şubat Seçeceği mesleğin hayatını nasıl etkileyeceğini düşündüren
ve gösteren bilinçlendirme çalışmaları
Öğrencilerin kariyer planlamasının bu ilk ve en önemli basamağını göstermek ve üzerinde düşünmelerini sağlamak
Mart Öfke ile baş etme çalışmaları

Öğrencilerin yapıcı yollarla duygularını ifade etmelerini sağlamak
Mart

Lise 2.sınıfta yapacakları “Alan Seçimi” hakkında bilgilendirme çalışmaları

Öğrencilerin bir sonraki sene “alan seçimi” hakkında verecekleri önemli karar hakkında bilgilenmelerini sağlamak

Nisan Değerlerini fark etme çalışmaları

Öğrencinin kendi değerlerini sorgulaması,
ve sonrasında meslek seçimi ile değerler arasındaki
bağlantıyı kurmalarını sağlamak

Mayıs Mesleki yönelimine uygun seçebileceği dersler hakkında bilgilendirme çalışmaları

Öğrencileri, hedefledikleri mesleklere
uygun ders seçimi konusunda bilinçlendirmek.
Mayıs Bir meslekle ilgili bilgi elde etme çalışmaları

Öğrencileri çeşitli meslekler hakkında bilgi edinme ve staj yapmalarına imkan sağlamak, araştırma konusunda bilinçlendirmek

Sene boyunca…

Bireysel ve grup danışmanlığı

Bireysel olarak veya grup halinde görüşmeler yaparak öğrencilerimizin problemleri,
hedef belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmaları yönünde onları takip etmek

X