Üniversiteye Doğru – Lise 1

“İnsanın kendisini olduğundan yüksek görmesi kadar, olduğundan aşağı görmesi de yanlıştır.” Goethe
“Kendine hakim olan başkalarına da hakim olur, başkalarına hakim olan devleti de yönetir.” Konfiçyus

Üniversiteye doğru projesinde Lise 1. sınıfta, ağırlıklı olarak “Kendini Tanıma” çalışmalarının yanı sıra “Meslekleri Tanıma” konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Hazırlık seviyesinde yapılan çalışmalarla okula adaptasyonu gerçekleştirmiş olan Lise 1 öğrencileri, bu seviyede yeni ve farklı birçok dersle karşılaşıyor, gerek adım attıkları lise hayatına alışma, gerekse bu dersleri başarma konusunda rehberliğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Onlara kişiliklerini geliştirme ve sosyal hayata katılmaları konusunda yardımcı oluyoruz.

Akademik Açıdan

Eğitim Öğretim yılı başında, öğrencilerimizin karşılaşacağı farklı ve çeşitli derslerde adaptasyonlarını ve başarılarını artırmak amacıyla NLP yöntemleri (beyni başarıya odaklamak üzere uygun dili ve tutumu kullanmak) yardımıyla hedef belirleme ve motivasyon artırma çalışmaları yapıyoruz.
Rehberlik derslerinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaları desteklemek amacıyla yine Motivasyon ve Hedef Belirleme konusunda bir konferans düzenliyoruz.
Motivasyonu artan, hedeflerini belirlemiş olan öğrencilerimizin daha sonra verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilenmelerini sağlıyoruz. Böylece öğrenci, başarmak için neyi nasıl öğreneceğini, okuma, dinleme, yazma ve bireysel çalışma konularında kendisini nasıl geliştirebileceğini öğreniyor.
Olası başarısızlıklar için ise yöntemimiz, “Gestion Mentale” (Zihin Yönetimi).
Bu yöntemle öğrenci, bir öğrenmede gerekli olan 5 işlemi (dikkat, anlama, düşünme ve problem çözme, hafızaya kaydetme, imgeleme) nasıl yaptığını ve daha iyi nasıl yapabileceğini fark ediyor. Başarıyı yakalayanların zihinlerinde neler yaptıklarını öğreniyor ve gerektiğinde değişik yöntemleri deneme fırsatı buluyor, biz de bu yöntemleri denemeleri için onları yüreklendiriyoruz.
Ayrıca öğrencilerimiz, Sınav Kaygısı seviyesinin ne düzeyde olduğunu öğreniyor ve bu konuda neler yapabileceği hakkında Rehberlik Servisinden bireysel çalışmalarla yardım alabiliyorlar. İhtiyaç duyan öğrenciler için Sınav Kaygısı Grup Çalışmaları da düzenliyoruz.

Davranışsal Açıdan

Her öğrencinin ideal benliğini gerçekleştirmesine, tüm potansiyelini kullanabilmesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Öğrencileri “öfke kontrolü” ve “akran baskısına karşı koyma” konularında güçlendiriyoruz. Pasif veya saldırgan davranış yerine, atılgan davranışı teşvik ediyoruz. Böylece her bireyin, başarılı olmasının yanında, mutlu ve sağlıklı bir yaşam için gerekli bilgileri edinmesine yardımcı oluyoruz.

Sosyal Açıdan

Öğrencilerin gerek akranları, gerekse yetişkinler ile iletişimlerinin en üst düzeyde gerçekleşmesi ve olası problemlerin çözümü için bireysel ve grup çalışmaları yapıyoruz. İletişim çalışmalarıyla duygusal zekanın önemli göstergelerinden biri olan “kişiler arası ilişkilerin” geliştirilmesini öngörüyoruz.

Mesleki Rehberlik Açısından

Meslek ilgisi sadece belli bir gelişim dönemine ait bir ilgi olmayıp; meslek seçiminde çocukluktan üniversite çağına kadar uzanan bir süreçtir.
Meslek ilgileri konusunda benlik kavramı ve kendini tanımanın önemini vurgularken, yetenek, ilgi ve değer kavramları üzerinde duruyoruz.
“Myers Briggs Kişilik Testi” ile öğrencilerimiz hangi kişilik yapısında olduklarını ve buna yakın olan meslekleri görüyorlar.
İkinci dönemde uyguladığımız “MESBİL’in Yetenek, İlgi ve Değerler Testi” ile de hangi alana daha fazla eğilimleri olduğunu, hangilerinde daha başarılı olduklarını fark ediyorlar.
Öğrencilerin gördükleri dersler ile meslekler arasında ilk ilişkiyi kurdukları bu dönemde, çeşitli meslekler hakkında düşünmelerini, ilk bilgileri edinmelerini, meslekler hakkında merak ettikleri konularda bir ön hazırlık yapmalarını teşvik ediyoruz.
Arkadaşlarının çeşitli meslekler hakkında yaptıkları röportajları dinleyerek bilgi edinmelerini, merak ve ilgi  duymalarını sağlıyoruz. Hayal ettikleri meslekler hakkında düşünüp kendilerini ifade etmelerini sağladığımız “Hayalimdeki Meslek” etkinliği sayesinde öğrencileri mesleki yaşamları için harekete geçirmeyi amaçlıyoruz.
Bütün bu etkinlikler ışığında, mesleki ilgileri hakkında düşünmelerini sağlayarak öğrencileri Lise 2. sınıfta yapacakları ders seçimine hazırlıyoruz.

“ÜNİVERSİTEYE DOĞRU” PROJESİ

(tıklayınız)

HAZIRLIK

LİSE 1

LİSE 2

LİSE 3

LİSE 4

Saint Benoît Lisesi Rehberlik Servisi, Hazırlık sınıfından Lise 4. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizi kapsayan önemli bir proje gerçekleştiriyor.
Lise 1. sınıf, öğrencilerimizin yeniliklere uyum sağlamayı geliştirdikleri ve bu yönde farkındalıklarını arttırdıkları bir yıl, kişiliklerini keşfetme yolculuklarının devamı.
Aynı zamanda « lise » öğrencisi olmanın gerekleriyle karşılaştıkları, hazırlık sınıfından sonra ilk defa birçok farklı dersle tanıştıkları bu yeni dönemde « Kendini Tanıma » çalışmaları ağırlık kazanıyor.

Projemiz birbirini takip eden ve tamamlayan 3 etaptan oluşuyor :

TARİH

ETKİNLİK

AMAÇ

Eylül Eğitsel ve Mesleki planlama dosyası

Öğrencilerin tüm okul yılları boyunca edindikleri belge ve başarıları dosyalamalarını ve yerinde kullanmalarını sağlamak.
Ekim Hedef Belirleme ve Motivasyon

Öğrencilerin akademik hedeflerini belirlemelerini ve yüksek motivasyon ile ders çalışmalarını sağlamak
Kasım Verimli ders çalışma teknikleri

Başarıyı hedefleyen öğrencilere ders çalışma ile ilgili yol göstermek.
Aralık Ergenlik dönemi özellikleri

Bedensel ve duygusal değişikliklerle baş etmelerini sağlamak.
Aralık Sağlıklı yaşam alışkanlıkları

Doğru beslenmeye ve sağlıklı yaşama götüren alışkanlıklara yöneltmek.
Aralık D2 Dikkat Testi

Sınav başarısını azaltan unsurları fark ettirmek ve çözüme yöneltmek.
Aralık Myers – Briggs Kişilik Testi

Kişiliğine uygun meslekler konusunda bilinçlendirmek.
Ocak İletişim ve İlişkilerimiz

Doğru ve başarılı iletişim ve ilişkiler kurmalarını sağlamak.
Şubat Seçeceği mesleğin hayatını nasıl etkileyeceğini düşündüren ve gösteren bilinçlendirme çalışmaları

Öğrencilerin kariyer planlamasının bu ilk ve en önemli basamağını göstermek ve üzerinde düşünmelerini sağlamak.
Mart Öfke ile baş etme çalışmaları

Öğrencilerin yapıcı yollarla duygularını ifade etmelerini sağlamak.
Mart Atılgan tutum

Saldırgan veya pasif tutum ve davranış yerine atılgan davranış geliştirmek konusunda bilinçlendirmek.
Nisan Değerlerini fark etme çalışmaları

Öğrencinin meslek seçimi ile değerler arasındaki bağlantıyı kurmalarını sağlamak.
Mayıs Mesleki yönelimine uygun seçebileceği dersler hakkında bilgilendirme çalışmaları

Öğrencileri, hedefledikleri mesleklere uygun ders seçimi konusunda bilinçlendirmek.
Mayıs Bir meslekle ilgili bilgi elde etme çalışmaları

Öğrencileri çeşitli meslekler hakkında bilgi edinme, araştırma konusunda bilinçlendirmek.

X