Üniversiteye Doğru – Hazırlık

Hazırlık sınıflarında; ağırlıklı olarak “Kendini Tanıma” ve “Okula Uyum” çalışmaları ile Üniversiteye Doğru” projesine giriş yapılıyor. Farklı eğitimlerden gelerek, yeni bir okula adım atan hazırlık sınıfı öğrencileri, Saint Benoît Lisesi’ni tanıyorlar ve bu okulun öğrencisi olmayı öğreniyorlar. Bu basamakta temel hedefimiz, öğrencilerimizin okula uyum sağlama ve “Saint Benoît’lı” olma bilincini kazanmalarına, sosyal ve akademik yönden kendilerini tanımalarına, ilgi alanlarını, güçlü ve geliştirmeleri gereken yönlerini keşfetmelerine destek olmak ve ileriki yıllarda onları yönelecekleri mesleğe taşıyacak dersleri seçebilmeleri  için sağlıklı bir zemin hazırlamaktır.

Akademik Açıdan

Bu dönemde, çeşitli test ve envanterler ile öğrencilerin “Çalışma Alışkanlıkları”nı değerlendirmelerine ve her öğrencinin öğrenme stiline, ihtiyaçlarına göre kendisini geliştirmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Ayrıca Fransızca öğrenmeye başlayan hazırlık sınıfı öğrencilerimizle “Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri”, sınıf etkinlikleri ile yeni bir dili öğrenmenin püf noktaları, Fransızcayı sevmeleri ve öğrenme sürecini kolaylaştırmaları için neler yapabilecekleri üzerinde duruyoruz. Lise son ve Lise 1. sınıf öğrencilerimizin hazırlık sınıfları ile bir araya geldigi ‘’Tecrübe Konuşuyor’’ etkinliği ile öğrencilerimiz başarılı olma yolundaki tecrübelerini paylaşıyor, okula yeni başlayan arkadaşlarının sorularını cevaplıyorlar. Akademik takip ve destek çalışmalarına yıl boyunca çeşitli aktiviteler,  bireysel ve grup görüşmeleri ile devam ediyoruz.

Bu çalışmalar sırasında; “Kendini Değerlendirme Formu”,Çalışma Alışkanlıklarını Değerlendirme Envanteri”, “Öğrenme Stilleri Envanteri” ve “Sağ Beyin-Sol Beyin Envanteri” uyguluyoruz.

Bütün bu çalışmalarla kendi güçlü yönlerini fark eden, ilgi alanlarını keşfeden öğrencilerimiz Lise 2. sınıfa geldiklerinde ders seçimi yaparken daha doğru karar veriyorlar.

Hazırlık ve Lise 1. sınıf seviyelerinde, ihtiyaç duyan öğrencilerimize uyguladığımız çeşitli dikkat testleri ile öğrencilerimizi dikkat ve odaklanma alanlarında  iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.

Davranışsal Açıdan

Öğrencilerimize okul kuralları, iletişim, öfke ile başa çıkma yöntemleri, problem çözme, sınırlar ve sorumluluklar konularında destek oluyoruz.
Bu dönemde, öğrencilerimizin, duygusal ve davranışsal olarak da kendilerini  tanımalarını amaçlıyoruz. Çünkü fark etmenin, gelişime götüren ilk adım olduğuna inanıyoruz.

Sosyal Açıdan

Yeni bir okula adım atan öğrencilerimizin “Okula Uyum” sürecini daha rahat ve keyifli geçirmeleri için, oryantasyon haftası içerisinde çeşitli aktivitelerle ve bireysel görüşmelerle, okulu tanımaları, yeni arkadaşlar edinmeleri için destek olmayı amaçlıyoruz.
Oryantasyon haftası kapsamında, okul dışında yapılan çeşitli kaynaştırma oyunları, okulu keşfetme oyunları, dijital vatandaşlık ve  daha önce de bahsi geçen ‘‘Tecrübe Konuşuyor’’ sınıf söyleşileri gibi birçok aktivite yer alıyor.
Sene boyunca arkadaşlık ilişkileri ile ilgili bireysel görüşmeler, iletişim ve beden dili, öfke ile baş etme yöntemleri ve çatışma çözme gibi sınıf çalışmaları,  yine arkadaş ilişkilerini iyileştirmek, hak, özgürlük ve sınırlarının farkına varmaları, kendilerini korumaları amacıyla “Akran Zorbalığı” konferansı ve sınıf etkinliği, “Sosyal Medya ve Güvenli İnternet Kullanımı” konferansı gerçekleştiriyoruz.

Mesleki Rehberlik Açısından

Hayatımızın belki en büyük kararıdır meslek seçimi.

Doğru mesleği seçmek ve bu meslek için doğru eğitimi alma yolundaki adımlarımız lise yıllarımıza dayanır. Peki gerçekten ne istediğimizi ya da hangi konuda yetenekli olduğumuzu biliyor muyuz? Kendimizi ne kadar tanırsak aslında o kadar doğru kararlar veririz.

Kendini tanı!Sokrates
“ İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.” Yunus Emre

Üniversiteye Doğru Projemizin ilk  etabı olan Kendini Tanıma, aslında tam da bu konuda öğrencilerimizi bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar bütünüdür.
Bu çalışmalardan bazıları; başkalarının gözünden kendileri ile ilgili algılarını fark ettikleri  “Kime Göre Ben Neyim Envanteri’’; sosyal zeka, matematiksel zeka, görsel zeka, müziksel zeka gibi alanlarda kendilerini keşfetmelerine yardımcı olan, “Çoklu Zeka Envanteri” ve bütün bunlarla beraber, geleceğe yönelik hayaller kurmalarına, hedef oluşturmalarına teşvik eden, yıllar sonraki kendilerine yazdıkları ve Lise 4.sınıfta okuyacakları “Geleceğe Mektup”lardır.

“ÜNİVERSİTEYE DOĞRU” PROJESİ

(tıklayınız)

HAZIRLIK

LİSE 1

LİSE 2

LİSE 3

LİSE 4

Saint Benoît Lisesi Rehberlik Servisi, Hazırlık sınıfından Lise 4. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizi kapsayan önemli bir proje gerçekleştiriyor.
Hazırlık sınıfı, öğrencilerimizin yeniliklerle karşılaştığı, yeni bir okula başlangıç yaptıkları, yeni arkadaşlar edindikleri, yaşları gereği yetişkinliğe adım atmaya başladıkları ve kendilerini keşfetme yolculuğuna çıktıkları yeni bir dönem.
Bu nedenle « Kendini Tanıma » aşaması projemizde ilk ve en önemli basamak.

Projemiz birbirini takip eden ve tamamlayan 3 etaptan oluşuyor :

TARİH

ETKİNLİK

AMAÇ

Eylül Öğrenci kendini değerlendirme formu

Öğrencilerin akademik ve sosyal alanlarda kendilerini değerlendirmeleri.
Eylül Veli ve öğrenci tanıma formu

Öğrencilerin akademik, sosyal durumu  ve aile yapısı konusunda bilgi sahibi olmak, öğrencileri daha iyi takip edebilmek ve yaşayabilecekleri sorunlara karşı önlem almak.
Ekim Öğrenme stilleri testi

Öğrencilerin, kendi öğrenme biçimlerini keşfederek eksiklikleri konusunda farkındalık geliştirmelerini sağlamak, çalışma alışkanlıklarını yeniden yapılandırmak.
Ekim Dil öğrenme stratejileri sınıf etkinliği

Öğrencilerle yabancı bir dil öğrenmede etkili olan yöntemler ve çalışma alışkanlıkları üzerine sınıf çalışmaları.
Kasım “Tecrübe Konuşuyor” etkinliği

Üst sınıflardaki öğrencilerin hazırlık sınıflarında düzenlenen sınıf söyleşilerine katılarak tecrübelerini paylaşmaları, okulla ilgili sorularının cevaplanması, daha mutlu ve başarılı lise hayatı geçirmeleri için yol göstermeleri. Akran dayanışmasını  ve Saint Benoît öğrencisi olma duygusunu birlikte yaşamaları.
Kasım Geleceğe Mektup

Öğrencilerin Saint Benoit da geçirecekleri yıllar, hedefleri üzerinde düşündürmelerini hayal etmelerini sağlamak.
Aralık Burdon dikkat testi

Öğrencilerin ders içi konsantrasyonlarını ve sınav başarıları etkileyecek olası dikkat eksikliği durumlarını farketmek, veli ve öğrenciyi yönlendirerek önlem almak.
Aralık Otobiografi 

Öğrencilerin yaşam tecrübeleri ve hedefleri üzerine kendilerini değerlendirmeleri.
Aralık “Sosyal Medya ve Bilişim Suçları” konferansı

Öğrencilerin, güvenli internet kullanımı ve tehlikeleri konusunda bilinçlenmeleri.
Şubat Empati

Öğrencilerin empati kurmalarını sağlamak, arkadaşları ile iletişimlerini güçlendirme, sınıf içi uyum ve motivasyonu artırmaya yönelik sınıf oyunları.
Şubat Çalışma alışkanlıklarını değerlendirme envanteri

Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını değerlendirmek ve yeniden yapılandırmada destek olmak.
Mart İletişim engelleri

Öğrencilerin iletişim kurma yönetmelerini, iletişim engelleri açısından değerlendirmesi.
Mart Öfke ile baş etme yöntemleri

Öğrencilerin öfkenin yarattığı etkileri fark etmeleri ve etkili çatışma çözme yöntemlerini öğrenmeleri.
Mart “Akran Zorbalığı” konferansı

Öğrencileri akran zorbalığı konusunda bilinçlendirme, zorbalığı fark etme ve önlem alma.
Nisan Kime göre ben neyim Envanteri

Öğrencinin kendini nasıl algıladığı, başkalarının gözünde nasıl göründüğü konusunda farkındalık kazanması, geliştirmesi gereken yönlerini fark etmesi.
Mayıs Çoklu zeka envanteri

Öğrencilerin yönelmek istedikleri alanları ve onlara uygun olabilecek meslekleri şimdiden düşünmelerini sağlamak.
Sene Boyuca… Bireysel ve grup görüşmeleri

Öğrencilerin akademik ve davranışsal takibi, sosyal yönden tanıma çalışmaları.
Sene Boyuca… Dikkat egzersizleri

Öğrencilerin odaklanma ve dikkatlerini sürdürmeye yönelik sınıf egzersizleri.

X