Üniversiteye Doğru – Hazırlık

Hazırlık sınıflarında; ağırlıklı olarak “Kendini Tanıma” ve “Okula Uyum” çalışmaları ile Üniversiteye doğru projesine giriş yapılır. Farklı okullardan, farklı eğitimlerden yeni bir okula adım atan hazırlık sınıfı öğrencileri, Saint Benoit Lisesi’ni tanıyorlar, Saint Benoit Lisesi öğrencisi olmayı öğreniyorlar. Bu basamakta temel hedefimiz, okulu tanıma ve Saint Benoit ‘li olma bilincini kazanmalarına, öğrencilerimizin sosyal ve akademik yönden kendilerini tanımalarına, ilgi alanlarını, güçlü ve geliştirmeleri gereken yönlerini keşfetmelerine destek olmak, ilerideki yıllarda yönelecekleri alanlar için sağlıklı bir zemin hazırlamaktır.

Akademik Açıdan

Çeşitli test ve envanterler ile öğrencilerin “Çalışma Alışkanlıkları”nı değerlendirmeleri sağlanmaktadır. Her öğrencinin öğrenme stilline, güçlü ve zayıf yanlarına göre çalışma alışkanlıklarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca İlk defa Fransızca öğrenmeye başlayan hazırlık sınıfı öğrencilerimize “Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri” sınıf etkinlikleri ile yabancı bir dili öğrenmenin püf noktaları, fransızcayı sevmeleri ve öğrenme sürecini kolaylaştırmaları için neler yapabilecekleri üzerinde durulmaktadır. Akademik takip ve destek çalışmaları yıl boyunca bireysel ve grup görüşmeleri şeklinde devam etmektedir.
Bu çalışmalar sırasında; “Kendini Değerlendirme” Formu, “Çalışma Alışkanlıklarını Değerlendirme” Envanteri, “Öğrenme Stilleri” Envanteri, “Burdon Dikkat Testi” ve “Sağ Beyin-Sol Beyin” Envateri uygulanır.

Davranışsal Açıdan

Davranışsal takip, okul kuralları, iletişim yöntemleri, öfke ile başa çıkma yöntemleri, problem çözme, sınırlar ve sorumluluklar konularında destek olunur.

Sosyal Açıdan

Yeni bir okula adım atan öğrencilerimizin “Okula Uyum” sürecini daha rahat ve keyifli geçirmeleri için, oryantasyon haftası içerisinde çeşitli aktivitelerle ve bireysel görüşmelerle, okulu tanımaları, yeni arkadaşlar edinmeleri için destek olunmaktadır.
Sene boyunca arkadaşlık ilişkileri ile ilgili bireysel görüşmeler, iletişim ve beden dili, öfke ile baş etme yöntemleri ve çatışma çözme gibi “Sınıf Çalışmaları”, yine arkadaş ilişkilerini iyileştirmek, hak, özgürlük ve sınırlarının farkına varmaları, kendilerini korumaları amacıyla “Akran Zorbalığı” konferansı ve sınıf etkinliği, “Güvenli İnternet Kullanımı ve Bilişim Suçları” konferansı gerçekleştirilmektedir.

Mesleki Rehberlik Açısından

Kendini Tanıma etabındaki hazırlık sınıfı öğrencilerine, İlgi alanlarını, yeteneklerini, güçlü ve geliştirmeleri gereken yönleri keşfetmeye yönelik çeşitli envanter, bireysel görüşmeler ve aktiviteler ile destek olmaktayız.
Bu çalışmalardan bazıları; “Kime Göre ben Neyim”, “Çoklu Zeka” Envanterleri ve “Geleceğe Mektup” etkinliğidir.

“ÜNİVERSİTEYE DOĞRU” PROJESİ

(tıklayınız)

HAZIRLIK

LİSE 1

LİSE 2

LİSE 3

LİSE 4

Saint Benoît Lisesi Rehberlik Servisi, Hazırlık sınıfından Lise 4. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizi kapsayan önemli bir proje gerçekleştiriyor.
Hazırlık sınıfı, öğrencilerimizin yeniliklerle karşılaştığı, yeni bir okula başlangıç yaptıkları, yeni arkadaşlar edindikleri, yaşları gereği yetişkinliğe adım atmaya başladıkları ve kendilerini keşfetme yolculuğuna çıktıkları yeni bir dönem.
Bu nedenle « Kendini Tanıma » aşaması projemizde ilk ve en önemli basamak.

Projemiz birbirini takip eden ve tamamlayan 3 etaptan oluşuyor :

TARİH

ETKİNLİK

AMAÇ

Eylül Öğrenci kendini değerlendirme formu

Öğrencilerin akademik ve sosyal alanlarda kendilerini değerlendirmeleri.
Eylül Veli ve öğrenci tanıma formu

Öğrencilerin akademik, sosyal durumu  ve aile yapısı konusunda bilgi sahibi olmak, öğrencileri daha iyi takip edebilmek ve yaşayabilecekleri sorunlara karşı önlem almak.
Ekim Öğrenme stilleri testi

Öğrencilerin, kendi öğrenme biçimlerini keşfederek eksiklikleri konusunda farkındalık geliştirmelerini sağlamak, çalışma alışkanlıklarını yeniden yapılandırmak.
Ekim Dil öğrenme stratejileri sınıf etkinliği

Öğrencilerle yabancı bir dil öğrenmede etkili olan yöntemler ve çalışma alışkanlıkları üzerine sınıf çalışmaları.
Kasım “Tecrübe Konuşuyor” etkinliği

Üst sınıflardaki öğrencilerin hazırlık sınıflarında düzenlenen sınıf söyleşilerine katılarak tecrübelerini paylaşmaları, okulla ilgili sorularının cevaplanması, daha mutlu ve başarılı lise hayatı geçirmeleri için yol göstermeleri. Akran dayanışmasını  ve Saint Benoît öğrencisi olma duygusunu birlikte yaşamaları.
Kasım Geleceğe Mektup

Öğrencilerin Saint Benoit da geçirecekleri yıllar, hedefleri üzerinde düşündürmelerini hayal etmelerini sağlamak.
Aralık Burdon dikkat testi

Öğrencilerin ders içi konsantrasyonlarını ve sınav başarıları etkileyecek olası dikkat eksikliği durumlarını farketmek, veli ve öğrenciyi yönlendirerek önlem almak.
Aralık Otobiografi 

Öğrencilerin yaşam tecrübeleri ve hedefleri üzerine kendilerini değerlendirmeleri.
Aralık “Sosyal Medya ve Bilişim Suçları” konferansı

Öğrencilerin, güvenli internet kullanımı ve tehlikeleri konusunda bilinçlenmeleri.
Şubat Empati

Öğrencilerin empati kurmalarını sağlamak, arkadaşları ile iletişimlerini güçlendirme, sınıf içi uyum ve motivasyonu artırmaya yönelik sınıf oyunları.
Şubat Çalışma alışkanlıklarını değerlendirme envanteri

Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını değerlendirmek ve yeniden yapılandırmada destek olmak.
Mart İletişim engelleri

Öğrencilerin iletişim kurma yönetmelerini, iletişim engelleri açısından değerlendirmesi.
Mart Öfke ile baş etme yöntemleri

Öğrencilerin öfkenin yarattığı etkileri fark etmeleri ve etkili çatışma çözme yöntemlerini öğrenmeleri.
Mart “Akran Zorbalığı” konferansı

Öğrencileri akran zorbalığı konusunda bilinçlendirme, zorbalığı fark etme ve önlem alma.
Nisan Kime göre ben neyim Envanteri

Öğrencinin kendini nasıl algıladığı, başkalarının gözünde nasıl göründüğü konusunda farkındalık kazanması, geliştirmesi gereken yönlerini fark etmesi.
Mayıs Çoklu zeka envanteri

Öğrencilerin yönelmek istedikleri alanları ve onlara uygun olabilecek meslekleri şimdiden düşünmelerini sağlamak.
Sene Boyuca… Bireysel ve grup görüşmeleri

Öğrencilerin akademik ve davranışsal takibi, sosyal yönden tanıma çalışmaları.
Sene Boyuca… Dikkat egzersizleri

Öğrencilerin odaklanma ve dikkatlerini sürdürmeye yönelik sınıf egzersizleri.

X