Dayanışma ve Başkalarına Karşı Farkındalık Kulüpleri

Herkese göre bir etkinlik

Bu başlık altında toplanan kulüpler, Saint Benoît Lisesi’nin insani ve çok yönlü hümanist eğitimine katkıda bulunurlar. Bu kulüpler, öğrencilerimizin, gerçekleştirdikleri eylemlerin sorumluluğuna ve bilincine sahip birer birey olarak başarıya ulaşmalarını sağlayan  dayanışma, yardımseverlik ve farklılıklara saygı değerlerinin üzerinde dururlar. Bu eylemler, vatandaşlık eğitimine ve dayanışmaya yönelik bir farkındalığın oluşmasına katkı sağlar. Oldukça faal bir pedagojik proje sayesinde, öğrenciler, en fazla yardıma ihtiyacı olan kişilere yönelik bir çok sosyal yardım projesinde girişimcilik gerçekleştirirler. Böylelikle, sorumluluk ve bağımsızlığın anlamlarını kavrıyorlar ve farklı sosyal ortaklıklar sayesinde kimi sosyal durumların iyileşmesine katkıda bulunuyorlar.

Bu kulüpler, Bütünsel Eğitim Projemizin sosyal, ahlaki, duygusal, bilişsel ve dilsel boyutlarına hitap ederler.

Kulüp İsmi
Dil
Boyut
UNESCO Türkçe Sosyal ve Ahlaki
Kardeş Okullar Türkçe Fransızca Sosyal ve Ahlaki
Sosyal Yardım ve Dayanışma Türkçe Sosyal ve Ahlaki
Görme Engelliler İçin Sesli Kitap Türkçe Sosyal ve Ahlaki

X