Hazırlık Sınıfları kontenjanımız dolmuştur. 21 Ağustos tarihinde başlayacak Nakil Döneminde kontenjan açılması durumunda sitemizden duyuru yapılacaktır. Bilgi için 0533 810 57 81 numaralı telefondan Suzi Hanım ile konuşabilirsiniz.

UNESCO Kulübü

KULÜP TANITIMI

  Kulübün Adı :   UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
  Dil :   Türkçe

Kulüp tanıtımı

“United Nations Educational Scientific and Cultural Organization’ın” kısaltması olan UNESCO, dilimize Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu şeklinde geçmiş olup, amacı, milletlerarasında eğitim, bilim, kültür alanlarında işbirliğini gerçekleştirip, yakınlaşmayı sağlamaktır.

UNESCO Kulübünün üç ana işlevi bulunur.

a-Eğitim:UNESCO Kulübü öğrencileri kulüp bünyesindeki gerçekleştirilen etkinliklerle, bireysel eğitimlerine katkıda bulunurken, çevrelerinde yer alan bireylerin de eğitimine katkıda bulunmayı hedeflemektedirler. Rehber öğretmen, kulüp öğrencileri ile birlikte iktisadi, sosyal ve kültürel koşullar hakkında daha net bir fikir sağlayabilmek için inceleme gezileri düzenlemekte, (UNESCO Kültür miras alanlarına, sanayi merkezlerine, örnek tarım arazilerine, eğitim merkezlerine, anıt ve müzelere, vb.) ve böylelikle farklı altyapıdan veya farklı kültürlerden gelen insanlar arasında iletişim köprüsü oluşturmaktadırlar.

b-Bilgi dağılımı: UNESCO Kulübünün temel unsurlarından biri, farkındalığın arttırılmasıdır. Bu bağlamda kulüp öğrencileri,ulusal ve dünya problemleri, uluslararası kuruluşların ve kendi kulüplerinin etkinlikleri, vb. ile ilgili bilgiler toplar ve elde edilen verilerin okul bünyesinde duyurulmasını sağlar. Okuryazarlığı, çevre koruması ve kültürel mirasın muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gibi konularda, dökümanlar hazırlayarak evrensel, doğru, tarafsız ilke doğrultusunda bilgi paylaşımı gerçekleştirirler.

c-Eylem: Eğitim ve bilgi dağılımı maddeleri gerekli olmasına rağmen, kulüb aynı zamanda UNESCO ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Kulüp  üyeleri bu amaç doğrultusunda, hizmet etmek istedikleri hedefleri yakından incelemekte, UNESCO, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların belgelerini ve yayınlarını takip etmektedir

 • UNESCO Kulübü aşağıda belirtilen etkinliklerden bazılarını, Üyelerin tercihleri, finansal olanakları ve yerel kaynakları doğrultusunda seçebilir:
 • Tartışmalar ve sunumlar: UNESCO, amaçları ve çalışmalarına ilgiyi artırmak için düzenlenen seminer, sempozyumlar ve toplantılar.
 • Birleşmiş Milletler ve UNESCO tarafından ilan edilen günler, haftalar, yıllar ve on yıllarda katılımda bulunmak.
 • Bilgi materyallerinin toplanması, yayımlanması ve dağıtılması.
 • Kültürel etkinliklerin düzenlenmesi.
 • Kulüpler arasında değişimler; inceleme gezileri ve çalışma turları.
 • Sosyal sorumluluk çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

Kulüp amaçları 

 • UNESCO’nun hedefleri ve amaçlarının anlaşılmasına yardımcı olmak ve eylemlerinin başarıya ulaşması için çalışmak;
 • Uluslararası anlayış, işbirliği ve dünya barışına katkıda bulunmak;
 • İnsan haklarını desteklemek;
 • Üyelerinin demokrasi ve yurttaşlık eğitimine katkıda bulunmak;
 • İnsanlığın tam gelişimini sağlayabilecek en verimli koşulların yaratılmasını hedefleyen sosyal kalkınmada rol almak;
 • Evrensel, bölgesel ve yerel ölçekte UNESCO kültür miraslarını tanıma, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarılma bilinci oluşturmak;
 • Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek.
 • Çevre bilinciyle doğaya katkı çalışmalarında bulunmak,
 • Kulüp öğrencilerinin çalışmalarıyla insanlığın doğal, tarihi, kültürel zenginliklerinin farkındalığı ve geleceğe aktarılması konusunda ortak bilinç oluşturmak.

Kulüp projeleri 

 • Kentleşme Kentlileşme projesi kapsamında “GALATA” Projesinin gerçekleştirilmesi

Gerçekleştirilen etkinlikler:

 • Atatürk Haftasın’da “Mustafa Kemal ile adım adım Makedonya Selanik” İnceleme gezisinin gerçekleştirilmesi,
 • Türkiye’de UNESCO Kültür mirası listesinde yer alan kültür miraslarımızdan birine inceleme gezisinin düzenlenmesi,
 • Eyüp çocuk yuvası öğrencileri ile birlikte “Kardeşlerimizle İstanbul Yedi Tepe” sosyal sorumluluk projesinin gerçekleştirilmesi,
 • Her hafta kulüp dersinde, Türkiye ve Dünyadan kulüp öğrencilerinin seçtikleri UNESCO kültür miraslarını, kulüp öğrencilerinin  ppt çalışması ile sınıf ortamında tanıtması.

X