Kontenjanımız dolmuştur. Okulumuza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Saint Benoît Lisesi Basında

"Aujourd'hui la Turquie" Gazetesi, Saint Benoît Lisesi'nin; bilişsel boyut, sosyal ve ahlakî boyut, dilsel boyut, duygusal boyut ve bedensel boyut olmak üzere beş ayrı boyuttan oluşan ''Bütünsel eğitim'' Projesine eğiliyor.

Gazete, Saint Benoît Lisesi’nin, asırlardan beri süren, hümanist eğitim mirasının bir parçası olan;

bilimsel, sanatsal ve kültürel sektördeki eğitim politikasını tanıtıyor.

Gelenekselliği ve çağdaşlığı dengeli bir biçimde bir araya getiren bir öğretim ve bir eğitim.

Saint Benoît; Yüzünü Geleceğe çevirmiş, Dünyaya Açılan Bir Lise…

BURAYA tıklayarak Saint Benoît Lisesi’nin eğitim mirasını keşfedebilirsiniz.

X