Luca Bonacini ile Fotoğraf Projesi: Şehre Başka bir Gözle Bakmak

Mahallemize bakışımızı değiştirmek, ‘‘gözlemleyici’’ konumundan ‘‘görsel yaratıcısı’’ konumuna geçmek! Okulumuzun Lise 2. Sınıflarıyla, Fransızca derslerinde, Frankofon bir İtalyan olan fotoğrafçı Luca Bonacini’nin yönetiminde gerçekleştirdiğimiz projemizin hedefi tam da buydu.
Fransızca dersinde, şehirle ilgili bir konunun parçasını oluşturan bu proje, derse yaratıcı bir boyut kazandırarak, okul çalışmalarını zenginleştirdi.


Projenin Etapları

Bir ay süren bu etkinlik, birçok farklı etap halinde ilerledi. Öğrencilerin, fotoğrafçılık tarihi ve fotoğraf teknikleri ile ilgili genel bir bilgiye sahip olmalarını sağlayan teorik etabın ardından, öğrenciler, fotoğrafçı ve Fransızca öğretmenleriyle birlikte, Galata ve Tophane mahallelerini, bölgenin mimarîsini, tarihî yapıları, fakat aynı zamanda da sokakta karşılaştıkları insanları, çalışanların hayatlarını, küçük dükkânları, kafeleri gözlemlemek ve fotoğraflarını çekmek için okul dışına çıktılar. Son olarak ise, öğrencilerin her biri, kendi çektikleri fotoğraflardan bir tanesini seçtiler ve seçtikleri fotoğrafla ilgili bir yazı ya da şiirsel bir metin kaleme aldılar.

Çalışmaların Sunumu

Öğrencilerin fotoğraf çalışmaları, Silüet Salonunda, tüm Lise 2 seviyesinden öğrencilerin katıldığı bir seans esnasında sergilendi. Bankta Oturan Yaşlı Adamın Yalnızlığı, Gölge ve Işık Oyunları, Bir Antikacı Dükkânı,Mutlaka Görülmesi Gereken Galata Kulesi’ne Alçak Açıdan Bakış, Boğaziçi Mavisi, Bir Dal Perdesinin Ardına Gizlenmiş Eski Bir Bina gibi başlıklı fotoğraflar, bu çalışmanın, çeşitlilik açısından ne denli zengin olduğunu gözler önüne sermekteydi.
En güzel fotoğraflar ve en güzel metinler, 2023 yılında, Frankofoni Haftası boyunca okulumuzda yeniden sergilenecek.

 

 

X