Yeni kayıtlarla ilgili bilgi için BURAYA tıklayabilir, sorularınız için 0533 810 57 81 numaralı telefondan Suzi Hnm’ı arayabilirsiniz.

Yeni Kayıtlarla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

– Kayıtlarla ilgili bilgiye sosyal medya üzerinden ulaşabilir miyim?
Evet, sosyal medyadaki bilgilere BURADAN ulaşabilirsiniz.

– Kayıt takvimi nedir?

Özel okulların puan ilanı, ön kayıt, asil ve yedek liste kayıt tarihlerini düzenleyen takvimdir. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği kayıt takvimine göre düzenlenerek kayıt kılavuzu ile birlikte duyurulur. 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı için Kayıt Takvimine BURADAN, Kayıt Kılavuzuna  BURADAN ulaşabilirsiniz.

– Okulunuzda kayıt yaptırabilmek için hangi koşulları yerine getirmek gerekir?
Okulumuzda kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir:

  • Okulumuza başvuru yapılan ders yılında orta okulun son sınıfında okuyor olmak ve aynı ders yılı içerisinde Merkezi sınava girmiş olmak.
  • Asil veya yedek listede olmak ve kayıt takviminde belirtilen tarih ve saatlerde kaydı tamamlamak üzere okulda hazır bulunmak.

– Anne ve babanın ayrı olduğu durumlarda velayeti olmayan ebeveyn kesin kayıt işlemi yaptırabilir mi?
Hayır, velayeti olmayan ebeveyn kesin kayıt işlemi yaptıramaz. Velayeti olan ebeveynin velayeti olmayana vekâlet vermesi gerekmektedir.

– Kesin kayıt işlemini yasal veli dışında da birisi yaptırabilir mi?
Evet ancak bu işlem için yasal veli dışındaki bir kişinin kesin kayıt işlemi için veliden noter onaylı vekâletname getirmesi gerekmektedir.

– Yasal veli dışında kesin kayıt yaptıracak bir kişi noter onaylı vekaletin fotokopisi ile kayıt işlemi yaptırabilir mi?
Hayır, vekaletname fotokopisi ile işlem yapılmaz.

– Yasal veli dışında kesin kayıt yaptıracak kişiden hangi evrak istenir?
Yasal veli dışında bir kişi kesin kayıt esnasında noter onaylı vekaletin aslını göstermek ve fotokopisini teslim etmek suretiyle işlem yaptırabilir.

– Bir başka Fransız lisesinin Hazırlık sınıfına kayıt yaptırdıktan sonra o okuldaki Fransızca Yeterlilik sınavında başarılı olmuş bir öğrenci Saint Benoît’ya kayıt yaptırdığında tekrar sınava girmesi gerekir mi ?
Evet, tekrar sınava girmesi gerekir. Her okulun kendi sınav uygulaması vardır.

Kayıt Dönemleri

– Kayıt dönemi ne demektir? Kaç kayıt dönemi vardır?

Okulun taban puanını ilan etmesinin ardından ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri ile devam eden sürece kayıt dönemi denir. Kayıt takvimine göre 3 veya 4 kayıt dönemi vardır.

– Kayıt kılavuzu nedir?

Özel okulların kayıtlarla ilgili iş ve işlemlerini duyurmak üzere hazırladıkları kılavuza kayıt kılavuzu adı verilir. 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı için Kayıt Kılavuzuna  BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ön Kayıt

– Ön kayıt ne demektir?
Kayıt döneminde kesin kayıt öncesi, okulun ilan ettiği taban puanı olan ve üzerinde puan alan tüm öğrencilerin yaptığı kayıt işlemine ön kayıt denir.

– Ön kayıt yapma hakkı nasıl kazanılır?
Öğrencinin Merkezi Sınav Puanı okulun ilan ettiği taban puana eşit veya üzerinde ise öğrenci ön kayıt hakkı kazanır.

– Ön kayıt nasıl yapılır?
Ön kayıt, BURADAKİ bağlantıda istene bilgiler girilerek yapılır. Bağlantı yalnızca ön kayıt tarihlerinde erişime açıktır. Ön kayıt tarihlerini BURADA bulunan takvimden öğrenebilirsiniz.

– Ön kayıt yapan öğrenciler nasıl listelenir?
Öğrenciler puan üstünlüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanır.

– Puan eşitliğinde ne yapılır?
Puan eşitliğinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik tanınır.

– Ön kayıt, kesin kayıt hakkı verir mi?
Hayır.

– Birden çok özel okula ön kayıt yaptırılabilir mi?
Evet.

– Ön kayıt yaptırabilme koşulları nedir ?
Ön kayıt yaptırabilmesi için öğrencinin aynı ders yılında yapılan merkezi sınava girmiş olup okulumuzun açıkladığı taban puan ya da üzerinde puana sahip olması gerekmektedir.

– Ön kayıt nasıl yapılır?
Ön kayıt okul web sitemiz üzerinde bulunan ön kayıt modülü aracılığıyla yapılır.

– Ön kayıt yaptırmak için okula gelmek gerekir mi?
Hayır.

– Ön kayıdı erken yapmak bir avantaj sağlar mı?
Hayır. Ön kayıtlar puan üstünlüğüne göre sıralandığı için ön kayıdı önce yaptırmış olmanın sağladığı bir üstünlük yoktur.

– Ön kayıt için hangi belgeler gereklidir?
Ön kayıt için herhangi bir belge gerekmez. Ancak girilen bilgiler doğrulandıktan sonra öğrencinin adı ön kayıt listesine eklenir.

– Ön kayıt listelerini nasıl takip edebiliriz?
Ön kayıt listelerini okulumuzun web sitesinden ve okulun girişine asılan listeden öğrenebilirsiniz.

– Birden çok okula ön kayıt yaptırabilir miyim?
Evet.

– Ön kayıt yaptırmak ücretli midir?
Hayır, ücret ödenmez.

– Ön kayıt listeleri ne zaman kesinleşir?
Ön kayıt listeleri kayıt takviminde ilan edilen saatlerde kesinleşir.

– Ön kayıt listeleri kesinleştikten sonra ne olur?
Ön kayıt listeleri kesinleştikten sonra asil ve yedek listeler oluşturulur.

– Asil liste ne demektir?
Ön kayıt sonucu, puana göre sıralanmış listenin üst kısmında yer alan okulun hazırlık sınıfları kontenjanına eşit sayıdaki aday, Asil Listeyi oluşturur.

– Yedek liste ne demektir?
Ön kayıt sonucu puana göre yapılan sıralamada asil listeye giremeyen tüm öğrenciler Yedek Listeyi oluşturur.

Kesin Kayıt

– Kesin Kayıt için gerekli belgeler nelerdir ?
* Öğrencinin kimliği ya da fotokopisi
* Anne ve babaya ait kimlik fotokopileri
* Anne ve baba boşanmış ise velayet bilgisi
* Merkezi Sınav Puan Kartı
* 2 vesikalık fotoğraf

– Kesin kayıt nasıl yapılır?
Kesin kayıt için çağrılan veliler ödeme ile ilgili işlemleri tamamlar. Daha sonra kayıt bürosuna istenen evrakı teslim ederek kesin kayıt işlemini bitirir.

– Kesin kayıt için öğrencinin okula gelmesi gerekir mi?
Hayır.

– Birden çok özel okula kesin kayıt yaptırılabilir mi?
Hayır, sadece bir tek özel okula kesin kayıt yaptırılabilir.

Kontenjan

– Saint Benoît mezunu velilerimize ayrılmış bir kontenjan var mı?
Hayır, öğrencilerimizi sınav ile aldığımızdan böyle bir kontenjan yoktur.

– Hazırlık sınıfına kayıt olmak için kontenjan açığı nasıl takip edilebilir?
Hazırlık sınıfına kayıt olmak için kontenjan açığı okulun web sitesi veya okulun girişine asılan listelerden takip edilebilir.

– Kesin kayıt döneminde, kayıt günü, yedek kayıt saatinden önce kayıt çekilirse bu açık kontenjan nasıl değerlendirilir?
Kesin kayıt günü yedek kayıt saatinden önce çekilen kayıt hemen değerlendirmeye alınır ve açık kontenjan sayısına ilave edilir.

– Kesin kayıt döneminde, kayıt günü yedek kayıt saatinden sonra kayıt çekilirse bu açık kontenjan nasıl işleme konulur?
Kayıt günü yedek kayıt saatinden sonra çekilen kayıtlar sonucunda oluşan açık kontenjan bir sonraki ön kayıt döneminde değerlendirmeye alınır ve o dönemdeki açık kontenjana eklenir. Eğer bu açık kontenjan son hafta oluştuysa Sınav Yürütme Kurulu’nun kayıt süresini uzatmaması durumunda kalan açık kontenjan kullanılmaz.

– Özel okulların kontenjanını doldurma zorunluluğu var mıdır?
Hayır, ilân edilen kontenjan doldurulmak zorunda değildir. Puan düşürülmeyip öğretim yılına açık kontenjanla başlanabilir.

Taban Puan

– Açık kontenjan kaldığı sürece okulun taban puanı düşürme zorunluluğu var mı?
Hayır. Okul, taban puanını düşürmemeyi ve öğretim yılını kontenjan açığıyla başlatmayı tercih edebilir.

– Taban puan ne zaman açıklanır?
Taban puanı LGS sonuçlarının açıklanmasını takiben 28 veya 29 Haziran 2024 tarihinde açıklanacaktır. 

– Kayıt dönemi içerisinde taban puan nasıl değişir?
Taban puan kayıtların durumuna göre düşebileceği gibi aynı kalabilir veya artabilir.

– Bir kayıt döneminin sonunda okulun kontenjanı dolmazsa ne yapılır?
Okul yeni kayıt dönemine ya mevcut taban puanı ile ya da yeni taban puan ilan ederek başlar. Yeni taban puan bir önceki taban puanın altında veya üstünde olabilir.

– Bir başka Fransız lisesinin Hazırlık sınıfına kayıt yaptırdıktan sonra o okuldaki Fransızca Yeterlilik sınavında başarılı olmuş bir öğrenci Saint Benoît’ya kayıt yaptırdığında tekrar sınava girmesi gerekir mi ?
Evet, tekrar sınava girmesi gerekir. Her okulun kendi sınav uygulaması vardır.

Yeni Kayıt ve Okul Ücreti

– Okulunuzun 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Sınıfı ücreti kaç liradır?
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Hazırlık Sınıflarında uygulanacak olan okul ücreti ve ödeme seçeneklerini BURADAN öğrenebilirsiniz.

– Okulunuzda Kardeş indirimi var mı?
Okulumuz bünyesinde yüzde 10 kardeş indirimi uygulanmaktadır.

– Okulunuzda öğretmen/öğretim üyesi indirimi var mı?
Okulumuz bünyesinde yüzde 10 öğretmen indirimi uygulanmaktadır.

– Okulunuzda Saint Benoit mezunlarına indirim uyguluyor musunuz?
Okulumuzda mezunlara özel indirim yoktur.

– Kardeş indirimi ve öğretmen/öğretim üyesi indirimi kümülatif olarak uygulanıyor mu?
Hayır.

-Fransızca eğitim veren ortaokul öğrencileri için ayrı bir kayıt sisteminiz var mı? 

Evet

-Bu okullar hangileridir?
Neslin Değişen Sesi
Yeni Nesil 2000
Küçük Prens

-Bu okullardan gelen öğrenciler için kayıtta izlenen yöntem nedir?
Bu öğrenciler Haziran ayında yapılacak Fransızca ve Türk Dili ve Edebiyatı yeterlilik sınavlarına girerek her birinden 70 puan almaları durumunda doğrudan Lise 1 sınıfına kayıt yaptırabilirler.

-Yeterlilik sınavlarıyla doğrudan Lise 1 sınıfına kayıt yaptırabilmek için başka bir şart var mıdır?
Evet. Öğrenciniz, Fransızca eğitim veren bir ortaokulda eğitim görmüş ise Fransızca ve Türkçe  seviyesini ölçen sınavlara girip yönetmeliğe her birinden 70’er puan alması şartıyla doğrudan Lise 1  sınıfına kayıt yaptırabilir.

– Yeterlilik sınavı ile Lise 1’e doğrudan geçiş için başvurular ne zaman yapılır?
9. Sınıfa Doğrudan Geçiş ve Yeterlilik Sınavı başvuruları 20 Mayıs 2024 günü 8.00’de başlayacak, 27 Mayıs 2024  günü saat 17.00’de sona erecektir.

-Yeterlilik sınavı ile Lise 1’e doğrudan geçiş için başvurular nereye yapılır?
Lise 1 kontenjanı için başvurular sınav merkezi okulun müdürlüğüne yapılacaktır. 2024-2025 Sınav Merkezi Özel Sainte Pulchérie  Fransız Lisesidir. Sınavlar 10-11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecektir.

-Yeterlilik sınavı ile Lise 1’e doğrudan geçiş için başvuru belgeleri hangileridir?
Fotoğraflı öğrenci belgesi
Öğrenciye ait kimlik belgesi fotokopisi
Veli kimlik belgesi fotokopisi
Başvuru dilekçesi (imzalı)

-Yeterlilik sınavı ile Lise 1’e doğrudan geçiş için başvuru ücretli midir?
Sınava başvuru ve sınav ücretsizdir.

-Yeterlilik sınavı ile Lise 1’e doğrudan geçiş için öğrenciler hangi sınavlara girecek?
Öğrenciler Yabancı Dil Fransızca ve Türk Dili ve Edebiyatı sınavlarına gireceklerdir.

-Öğrenciler bu sınavlardan kaç puan almalı?
Öğrenciler iki sınavdan da 100 üzerinden en az 70 puan almalılar.

-Sınavlarda başarılı olan öğrenciler nasıl sıralanacak?
Sınavlarda başarılı olan öğrenciler daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hesaplanacak Merkezi Sınav Puanına (MSP) göre büyükten küçüğe doğru sıralanacaktır.

-Merkezi Sınav Puanı (MSP) eşitliği durumunda ne yapılır?
MSP eşitliği durumunda sırasıyla:
Fransızca Yeterlilik Sınavı’nda aldığı puan yüksek olan,
Türk Dili ve Edebiyatı Yeterlilik Sınavı’nda aldığı puan yüksek olan,
Doğum tarihine göre yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.

-Yeterlilik sınavı ile Lise 1’e doğrudan geçişten faydalanmak isteyen öğrenci LGS sınavına girmeli mi?
Evet.

-Yeterlilik sınavı ile Lise 1’e doğrudan geçiş için yapılacak sınavlara her okulun öğrencisi katılabilir mi?
Hayır.

-Yeterlilik sınavı ile Lise 1’e doğrudan geçiş için yapılacak sınavlara hangi okulların öğrencileri katılabilir?
Lise 1 kontenjanı için yapılacak sınavlara İstanbul’da bulunan Neslin Değişen Sesi, Yeni Nesil 2000 ve Küçük Prens Ortaokullarının öğrencileri katılabilir.

-Yeterlilik sınavı ile Lise 1’e doğrudan geçiş için yapılacak sınavlara bu okullardan geçmiş yıllarda mezun olmuş öğrenciler de katılabilir mi?
Hayır bu sınavlara girebilmek için, adı geçen okulların 8. sınıfını sınavların yapıldığı ders yılı içerisinde bitirmiş olmak gerekmektedir.

-Yeterlilik sınavı ile Lise 1’e doğrudan geçiş için yapılacak sınavların konuları nelerdir?
Konular Fransızca için ortaokul programını, Türk Dili ve Edebiyatı için de ortaokul Türkçe dersi kazanımlarını içerir.

-Yeterlilik sınavı ile Lise 1’e doğrudan geçiş için sınavlar ne zaman yapılacak?
Sınavlar 10-11 Haziran tarihlerinde Sainte Pulchérie Fransız Lisesinde  yapılacaktır.

-Yeterlilik sınavı ile Lise 1’e doğrudan geçiş için yapılan sınavların sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçları Merkezi Sınav Puanının (MSP) açıklandığı gün sıralanmış olarak Özel Sainte Pulchérie Lisesinin   sitesinde ilan edilir. Tarih bu yıl için, MEB Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nda 28 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir. Sınav Merkezi, sınav sonuçlarını ilan tarihinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

-Yeterlilik sınavı ile Lise 1’e doğrudan geçiş için yapılan Fransızca sınavının sözlüsü var mıdır?
Evet.

-Haziran ayında yapılan yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrencinin yeterlilik sınavına bir kez daha girme hakkı var mıdır?
Hayır.

-Yeterlilik Sınavı ile 9. sınıfa doğrudan geçiş için Saint Benoît Lisesinin kontenjanı nedir?

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı için Yeterlilik Sınavı ile 9. sınıfa 3 öğrenci kabul edilecektir.

-Yeterlilik Sınavı ile 9. sınıfa geçecek öğrenciler ne zaman kayıt yaptırabilir?

Tarih ve işleyiş hakkındaki bilgiler daha sonra ilan edilecektir.

 

X