Yeni kayıtlar ve tanıtım günleri ile ilgili bilgi almak için 0533 810 57 81 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Fen, teknoloji ve matematik eğitiminin önemi

"Ezber değil, analitik düşünce"

Teknoloji, bilim, yapay zeka, dijitalleşme artık hayatımızın vazgeçilmez unsurları… Böyle bir dünyada, okulumuz analitik düşünmeyi içselleştirmiş ve hayatının her anında rahatlıkla uygulayabilen ve yeniliklere uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Bu amacın anahtarının çok iyi bir matematik ve fen eğitimi olduğunu düşünüyoruz.

Saint Benoît’da matematiğin korkulan değil sevilen ve eğlenilen bir ders olmasını hedefliyoruz. Matematiğin araştırma ve muhakeme yeteneğini geliştirdiğini, hayal gücünü teşvik ederken soyutlama kapasitesi, kesinlik ve doğruluk kabiliyetlerini artırdığını da biliyoruz.

Öğrencilerimizin gözlem ve hassasiyet duygularını, sorgulama yeteneklerini, inisiyatif alma becerilerini laboratuvarlarımızda yapılan fen dersleriyle geliştiriyoruz. Deneyler yaparak öğrenmelerini sağlıyor, araştırma heveslerini güçlendiriyoruz.

Saint Benoît’da ezbere dayalı eğitime yer yok. Öğrencilerimiz, eleştirel düşünce yapısını burada edindikleri matematik ve fen kültürleri sayesinde içselleştiriyorlar.

Okulumuzda matematik ve fen dersleri asla yalnızca birer ders olarak görülmüyor; bu derslerin öğrencilerimizin takım çalışması yapma, meraklarını geliştirme, başkalarına ve doğaya saygı gösterme, çevre bilinci kazanma gibi yeteneklerini perçinlediğini de biliyoruz.

Ders dışı faaliyetler aracılığıyla da tüm bu kazanımları pratiğe dökme imkânı buluyoruz. Bu amaçla, Fen Bilimleri Festivali, Matematik Haftası gibi etkinlikler düzenliyor; geziler ve üniversite ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizi TeknoFest, First Robotics ve kendilerini geliştirebilecekleri daha bir çok yarışmaya katılmaları için destekliyoruz.

FabLab (Üretim Laboratuvarı) robotik ve maker çalışmaları için öğrencilerimize teknolojik bir alan sunuyor. Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi de en yeni dijital gelişmeleri takip ederek Saint Benoît’daki eğitim sürecine eklenmesini sağlıyor, öğrenci ve öğretmenlerimizin sürekli yeni teknolojilerle iç içe olmasına zemin hazırlıyor. 

Öğrencilerimiz, Saint Benoît’yı tercih ederek, hayat boyu kişiliklerinin ayrılmaz bir parçası olacak analitik düşünceyi, yaratıcı zekayı, bilimsel ve sorgulayıcı bakış açısını içselleştirmenin ilk adımını atıyor ve bu yolda hep desteklenerek ilerliyorlar.

  

X