2023-2024 Yeni Öğrenciler İçin Ücretsiz Okuma Hakkı Başvuruları

Sayın Velimiz,

Özel Saint Benoît Fransız Lisesi’nde ücretsiz okuyacak öğrencileri değerlendirme sistemi aşağıda açıklanmaktadır.
Okulumuzda, her öğretim yılında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre, başarılı, ancak maddi imkânları sınırlı öğrenciler ücretsiz okutulmaktadır.
Okulumuzda 2023-2024 öğretim yılı ücretsiz okuma hakkı için başvuruları 18/09/2023 tarihinde başlayacak ve 28/09/2023 tarihinde sona erecektir. Verilen tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilemeyecektir.

Ücretsiz Okuma Hakkından Yararlanma:

Ücretsiz okuma hakkından, adı geçen yönetmelikte belirtilen şartları taşımış olmak kaydıyla, haklarında ücretsiz okuması için karar verilen öğrenciler yararlanır. Şehit ve malûl gazi çocukları ile malûl gazilere ücretsiz okumada öncelik verilir.

Başvuru Şartları:

Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin velileri, Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrencilere Ait Başvuru Formu’nu (Ek-7) doldurarak ve formla birlikte talep edilen evrakları muhasebe departmanında Özlem Koçak’a elden teslim ederek başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu yıl başvurular elden teslim alınacaktır.

Başvuru Formları (Ek 7) bu sayfanın sonundan veya Moodle‘dan temin edilir.

Önemli Hususlar:

1) Başvurular her yıl yeniden değerlendirilir. Ücretsiz okuma yardımına esas alınan koşulların değişmesi halinde yardım iptal edilebilir.

2) Şehit veya malûl gazi çocukları ile malûl gazilerden, şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak belge istenir.

3) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin, ücretsiz okuma hakkı okulumuz müdürlüğünce iptal edilir. Öğrencinin ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat hükümleri gereğince kanuni faizi ile birlikte veliden tahsil edilir.

4) Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları yalnız o öğretim yılı için geçerlidir. Ancak ücretsiz okuma hakkını kazanan şehit ve malûl gazi çocukları, okuldaki öğrenimleri süresince ücretsiz okurlar.

Başvuru için istenen belgeler ektedir.

Aydınlatma Metni – Açık Rıza

2023-2024 Ücretsiz Okuma Başvuru Formu (Ek 7 Belgesi)

2023-2024 Ücretsiz Okuma için Gereken Evraklar

 

X