Hazırlık Sınıfları kontenjanımız dolmuştur. 21 Ağustos tarihinde başlayacak Nakil Döneminde kontenjan açılması durumunda sitemizden duyuru yapılacaktır. Bilgi için 0533 810 57 81 numaralı telefondan Suzi Hanım ile konuşabilirsiniz.

Üniversiteye Doğru : Lise 2

Saint Benoît Lisesi Rehberlik Servisi, Hazırlık sınıfından Lise 4. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizi kapsayan önemli bir proje gerçekleştiriyor.
Lise 2. sınıf, öğrencilerimizin yetenek, ilgi ve başarıları doğrultusunda eğitimini almak istedikleri meslek için ders seçimine karar verecekleri bir eğitim yılı.
Bu nedenle « Kendini Tanıma » ve « Meslek Seçimi ve Uzmanlaşma », projemizin bu seviyede uygulanan aşamalarıdır.

Projemiz birbirini takip eden ve tamamlayan 3 etaptan oluşuyor

Kendini Tanıma
Meslek Seçimi ve Uzmanlaşma
Üniversite Seçimi

 

TARİH
ETKİNLİK
AMAÇ
Eylül Meslek Seçimi Anketi
Öğrencilerin meslekler ve alanlar ile ilgili geleceği yönelik hedef ve tercihleri hakkında farkındalık kazandırmak.
Eylül Ders Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar -1 : Ders seçimi öncesi Meslek seçimi anketi ışığında bireysel ve grup ile ön danışmanlık
Öğrencilerin sağlıklı ve bilinçli olarak hedefledikleri meslek doğrultusunda ders tercihlerini yapmaları için tanımak ve yönlendirmek.
Ekim Bireysel ve grup ile danışmanlığı ile öğrencileri tanıma ve mesleki yönlendirme çalışmaları
Öğrencilere mesleki farkındalık kazandırmak, üniversiteler, sistem ve yurt dışı seçenekler hakkında bilgilendirmek.
Kasım Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
Öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarına ilişkin benlik kavramlarını ölçerek mesleki yatkınlıklarını belirlemek.
Aralık “Mesleki Hedef Belirleme ve Motivasyon” Konferansı
Öğrencilerimizin mesleki hedef oluşturma, motivasyon sağlama ve artırmak konusunda farkındalık oluşturmak. Başarıya giden yolda farkındalık sağlamak ve onları meslek sahibi olmaya özendirmek.
Aralık Meslek Tanıtım-Forum
Öğrencilerimizin aynı anda pek çok meslek hakkında bilgi sahibi olabilmelerini sağlamak ve onları meslek sahibi olmaya özendirmek.
Aralık Ders Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar – 2 :
Üçer kişilik gruplar halinde görüşmeye alınarak, Alan ve Mesleki Yönelimler ile ilgili test sonuçlarının paylaşılıp, öğrencilerin daha sağlıklı karar vermelerine rehberlik etmek
Öğrencilerin meslek seçimindeki olgunluk düzeylerini görmelerine katkı sağlamak ve bu doğrultuda daha isabetli karar verebilme yeteneklerini geliştirerek ders seçimi farkındalığını artırmak.
Aralık “Güvenli İnternet Kullanımı ve Bilişim Suçları” Konferansı
Öğrencilerin internet kullanımı ve tehlikeleri konusunda bilinçlendirmek.
Ocak Ders Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar – 3 :
Karar verme öncesinde göz önüne alınması gereken diğer hususlar hakkında bilgi verme
Karar veremeyen öğrencilerin eksik bilgilerini tamamlamak.
Ocak Ders Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar – 4 : ÖSYM Sistemi sunumu
Öğrencilerin mesleki tercihleri ile ders seçimlerine ait ilişkileri belirlemek, ÖSYM sistemi hakkında bilgilenmek.
Ocak Yabancı Üniversiteler Tanıtım Konferansı
Öğrencilerimizin yurt dışı seçenekleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve onları üniversiteli olmaya özendirmek.
Mart “Değerlerim, Hayatım ve Mesleğim” konulu etkinlik
Öğrencinin hayatındaki değerler ve ilgi duyduğu meslekler arasındaki ilişkiyi fark etmelerine yardımcı olmak.
Mart Sınav Kaygısı Ölçeği
Öğrencilerin sınava ve sınanma duygusuna yönelik kaygılarını belirlemek.
Nisan Sınav Kaygısı Süreli Grup Çalışması
Sınav Kaygısı ile baş etme yöntemleri konusunda farkındalık kazandırmak.
Nisan “Mesleki Bilgi Kaynakları” konulu etkinlik
Öğrencilerin meslekleri tanıtan kaynaklar hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak.
Mayıs “Meslek Seçimine İlişkin Ön Yargılar” konulu etkinlik
Öğrencilerin ön yargılarının meslek seçimine etkilerini değerlendirmelerine destek olmak.
Mayıs “Mesleki Doyum” konulu etkinlik
Öğrencilerin mesleki doyum ile mesleki değer, ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi fark etmelerine yardımcı olmak.
Mayıs Ders Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar – 6: Kararsız öğrencilerden gelen istek üzerine GS üniversitesi, yurt içi ve yurt dışı yüksek öğrenim seçenekleri hakkında bireysel bilgilendirme yapmak
Öğrencilerin bilinçli olarak kendileri için en uygun meslekler ve üniversiteler hakkında karar vermelerini sağlanmak. Mesleki olgunluk düzeyini artırmak.
Haziran “Ben ve Derslerim. Değerlendiriyorum ve Karar Veriyorum.” konulu etkinlik
Öğrencilerin mesleki değer, ilgi, yetenek ve akademik başarılarını göz önünde bulundurarak seçtiği/seçeceği derslerin uygunluğunu değerlendirmede destek olmak.
Sene boyunca… Kariyer hedefleri oluşturma yönünde uygun ders seçimine yönelik bireysel ve grup danışmanlığı
Öğrencilerin hedefledikleri meslekleri belirleme ve bu hedeflerine ulaşma yönünde uygun ders seçimi yapabilmelerine yol göstermek, yardımcı olmak ve çalışmalarını takip etmek.

 

(Linklerin üstüne tıklayınız)

“ÜNİVERSİTEYE DOĞRU” PROJESİ
HAZIRLIK
LİSE 1
LİSE 2
LİSE 3
LİSE 4

X