Sergi : Zambak ve Lalenin Dostluğu

Sergi Açılışı 14 Mart 2014, saat 18.00 - Osmanlı Döneminde Türk-Fransız İlişkileri

Zambak ve Lale, tarih boyunca karşılaştığımız iki büyük gücü simgeleyen çiçeklerdir. Türkiye ve Fransa arasındaki bu samimi dostluk yeni değildir, ülkelerin krallık ve imparatorluk dönemlerinden beri süregelmektedir.
« Zambak ve Lalenin Dostluğu » adlı sergi, resmi yazışmaların bir sanat olduğu dönemlerde iki ülke arasındaki ilişkileri tekrar yaşatıyor. Sergi, orijinal belgelerden birebir aktarılmış kopyalar ile sizleri Osmanlı-Fransız dünyasının derinliklerine götürüyor...

1526 yılında, Kanuni Sultan Süleyman ,Pavia muharebesindeki yenilginin ardından, Charles-Quint tarafından hapsettirilen Kral I. François’nın yardım çağrısına mektupla yanıt vermişti.
 
Kanuni Sultan Süleyman ve Fransa Kralı I. François arasındaki dostluk, Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa arasındaki sağlam ittifakın temelini oluşturmaktaydı. Bu ittifak, iki ülke arasında kalıcı bağlar kurulmasını sağlayan bir ittifaktı. İlk olarak siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda oluşan ilişkiler daha sonra kültür ve teknoloji alanlarında da gelişme gösterdi. Birçok ünlü Fransız, Osmanlı topraklarına yerleşti ve orada yaşayarak Osmanlı Devleti için çalıştı.
 
Bu olayların ışığında Saint Benoît Lisesi, iki büyük gücün dostluk ilişkilerini farklı açılardan ele alan 48 önemli belgeyi bir araya getirdi. Dönemi yansıtan halılar ve mobilyalar ile dekore edilen bu serginin açılışında, binbir gece masalları gibi renkli bir Klasik Türk Musikisi dinletisi sunulacak.
 
Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Sn. Laurent Bili’nin bu etkinliği « Yüksek Himayesi Altında » gerçekleştirmemizi kabul etmesinden dolayı gurur duymaktayız. Ayrıca Fransız Sarayı’nın, Fransa’nın dünyadaki ilk büyükelçiliği olma özelliğini taşımasının da büyük onurunu yaşamaktayız. 1534’te inşa edilen bu büyükelçilik binası, I. François tarafından gönderilen temsilcileri ağırlamaktaydı. Lale ile Zambağın bu ittifakı sayesinde Fransa’nın, Osmanlı İmparatorluğu ile olan ticari ilişkilerde ayrıcalıklı bir yeri bulunmaktaydı. İmparatorlukta Fransızca ve Fransız kültürü öğrenilmekteydi ve bu durum Osmanlıca’ya bir çok Fransızca kelime girmesine neden oldu : Günümüzde halen 5000 kelime bulunmaktadır…
 
Bu durum, Osmanlı’nın en görkemli döneminde süregelen Türk-Fransız dostluğunun kanıtıdır, biz de bu dostluğu bu önemli serginin açılışı ile kutluyoruz. Böylesine sıkı bağları bir kez daha hatırlatmak ve takdir etmek amacıyla düzenlediğimiz bu sergiye değerli katkılarından dolayı, İstanbul ve Ankara Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne ve İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’ne en içten teşekkürlerimizi sunarız.
 
“Zambak ve Lalenin Dostluğu” sergisi kataloğu, sergi gecesi davetlilere takdim edilecektir.
 
Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, bu etkinlikte sergilenmek üzere onarılan ve bugüne kadar İstanbul’da hiç gösterilmeyen orijinal bir Osmanlı İmparatorluğu haritası sunmuştur.

Bu tarihi sergi ile ilgili detayları BURADA görebilirsiniz !

X