Hazırlık Sınıfları kontenjanımız dolmuştur. 21 Ağustos tarihinde başlayacak Nakil Döneminde kontenjan açılması durumunda sitemizden duyuru yapılacaktır. Bilgi için 0533 810 57 81 numaralı telefondan Suzi Hanım ile konuşabilirsiniz.

“Savaş, Göç ve İnsan Hakları” : İki Söyleşi

İnsana duyarlı bir çalışma...

İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında "Savaş, Göç ve İnsan Hakları" konferanslarımızın ilkini "Yurttaşlık Derneği" koordinatörleri Hakan Ataman ve Emel Kurman rehberliğinde ; ikincisini ise "Sınır Tanımayan Doktorlar" (MSF) kuruluşu Türkiye temsilcisi okulumuzun mezunu Serap Öztürk rehberliğinde gerçekleştirdik.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14. maddesi “zulüm karşısında başka bir ülkeden sığınma istemenin temel bir insan hakkı” olduğunu kabul eder”.
Bu madde kapsamında kendi ülkelerinde hakları çiğnenen, yaygın insan hakları ihlallerine uğrayan, ülkelerindeki şiddet ve çatışma ortamlarının varlığı nedeniyle kişiler kendi ülkelerinden ayrılma ve başka bir ülkeye sığınma durumu yaşıyorlar. Öğrencilerimiz başa çıkılması zor bir süreç olan mültecilik olgusunu anlamak, empati kurmak için, çok duyarlı bir çalışmanın içinde oldular.
MSF’nin doktorlarının şiddetli çatışmaların yaşandığı savaş bölgelerinde, mültecilerin yoğun olduğu yerlerde ve her türlü afet ve krizde hiçbir karşılık beklemeden hazır oldukları bir kez daha vurgulandı. Öztürk, MSF’yi tanıtan kısa filmlerle, sahadan öykülerle öğrencilerimizin yüreklerine dokundu, zihinlerini aydınlattı.

Lisemizin Kardeş Okul Sosyal Etkinlik Kulübü’nün düzenlediği bu duyarlı çalışmaya katılan öğrencilerimizin izlenimleri :

Neydi mülteci ? Irkı, dini, tabiyeti belirli bir toplumsal gruba mensup, siyasal düşüncesi, iklim değişikliği, savaş ve iflah olmayan bir yoksulluk nedeniyle zulme uğrayacağından korkarak kaçan kişilerdir. Okul çıkışı bahçede, kütüphanede mültecileri anlamaya yönelik uygulamalar yaptık. Biz mülteci olsaydık; karakolda, alışveriş merkezinde, hastanede nasıl davranırdık, sınırı geçmek için neleri zorlardık. düşünüyorum da onlar bu hayatı kendileri seçmedi ki.
Miray – L3 E

İnsan Hakları Haftasında okulumuz mezunlarından Serap Öztürk’le sohbet etme fırsatı bulduk. Kendisi “Sınır Tanımayan Doktorlar” adlı yardım kuruluşunda çalışıyor. Bize bu kuruluşun amacı, yaptıkları ve gönüllülerin çalışma şekilleri hakkında bilgi verdi. MSF kuruluşunun savaş bölgelerinde iki tarafla da anlaşması gerektiğini, tüm giderlerin yardımlar sayesinde karşılandığını öğrendik. Dünyada insanlara yansıtılmayan birçok felaket ve savaş bölgesi olduğunun, bilinçlenmenin öneminin tekrar farkına vardık. Bu farkındalık bizde de hiç karşılık beklemeden ve tarafsızca yardım etme ve eyleme geçme isteği uyandırdı. Dünyanın daha çok fedakar insana ihtiyacı olduğunu anladık.
Simay – L3 F

Hayat içinde eğitim ne güzel ! Serap Hanım’ın öncülüğündeki konferansta Kardeş Okul Kulübü sayesinde insan olmanın önemini anladım. Sınır Tanımayan Doktorlar sayesinde geleceğimin nasıl olacağı belirlenmeye başladı. Diğer insanlar mutluysa ben mutluyum. Bir çocuk açlıktan ölürken bizlerin en ufak bir şey yapma şansı varsa bile bu yola gönül koymak dünyadaki en büyük iyiliklerden biridir. Sınır Tanımayan Doktorlar gibi ufuk açıcı, yardımsever nice kuruluşlara sahip olmamız dileğiyle.
Lara – L3 H

Diğer öğrenci izlenimlerini ekteki dosyada görebilirsiniz.

Öğrenci İzlenimleri

X