Yeni kayıtlar ve tanıtım günleri ile ilgili bilgi almak için 0533 810 57 81 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Saint Benoît’da Fen

Saint Benoît’da bu yıl fen dersleri gene bol bol pratik yaparak geçti. Öğrencilerin, fen derslerine olan ilgilerini artırmak ve onların sorgulama ve analiz yeteneklerini geliştirmek için fizik, kimya ve biyoloji alanında uygulamalı dersler gerçekleştirildi. Fen Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen deneyler, yarışmalar, atölyeler gibi farklı etkinliklerle hem eğlenerek öğrendiler hem de takım çalışmasının keyfine vardılar.

2022-2023 Ders Yılında Saint Benoit Lisesinde Hazırlık Sınıfları

Hazırlık seviyesinde fen eğitimi, biyoloji, kimya ve fizik olmak üzere üç dal etrafında yapılandırılıyor.

Yıl boyunca, bilimsel yaklaşımın laboratuvarda uygulanmasına ağırlık verildi. 10 farklı konu üzerine toplamda 20’nin üzerinde deney yapıldı. Yapılan deneylerin daha verimli olmasını sağlamak ve öğrencilerin ilerleyişini takip edebilmek için laboratuvar dersleri 2 öğretmen eşliğinde uygulandı: 24 öğrenci için 2 öğretmen.   Öğrencilerin kelime dağarcıklarını zenginleştirmek ve deneyleri pekiştirmek için sınıfta alıştırmalar yapıldı. Hazırlık sınıfında, bu seneki temel hedef öğrencilerin analitik düşünce temellerini sağlamlaştırmak ve onları üst sınıflara hazırlamak oldu. İnsiyatif alabilen, neden-sonuç ilişkisi kurabilen, grup içerisinde çalışma becerisi yüksek, sorumluluk sahibi bireyler haline gelebilmeleri için çalışmalar yıl boyu tüm hızıyla devam etti.

Yeşil sınıflar adını taşıyan, Antalya-Geyikbayırı bölgesine düzenlediğimiz pedagojik gezide, laboratuvarda öğrendikleri  birçok konuyu doğada uygulama fırsatı buldular. Sınıfta işlediğimiz bitki-hayvan sınıflandırması konusuna dair doğada geziler yaptılar ve incelemelerde bulundular. Bilimle ilgili müzeleri ziyaret ettiler. Kimya alanında diş macunu ve deodorant yaptılar.

2022 – 2023 Ders Yılında Saint Benoît’da Fizik

Elektrik devreleri, tüm optik kavramlar, manyetizma, kuvvetler, hareketler vs…: Bütün bu kavramlar öğrenciler tarafından gerçekleştirilen deneyler sayesinde somutlaştı. Bu onların gözlem duygularını, bilimsel temellere dayanan bir sorgulama mekanizmalarını ve eleştirel duyularını geliştirmelerine ve aynı zamanda da teorik fizik yasalarıyla bağlantı kurmalarına olanak sağladı. Sınıfta işlenen dersler ve laboratuvarda gerçekleştirilen deneylerle fizik dersi artık daha sevimli!

Öğrenciler, Fen sınıfı olarak ilk seneleri olan lise 3’de, lise hayatlarının ilk iki yılında görmedikleri kavramları öğrendiler. Anlaşılması zor kavramlar sınıfta animasyon ve görsel sunumlarla desteklenerek, öğrenciler açısından daha anlaşılabilir hale getirildi. Fen festivali haftasında öğrenciler ses dalgaları ile ilgili bir atölye çalışmasına katıldılar. 

Lise 4 öğrencileri ise, 12. sınıf öğrencileri, fiziğin sadece güzel bir teori olmadığını, aynı zamanda günlük yaşamımıza uygulandığını keşfetmeyi başardılar. Optik ve kayma olmadan dönme hareketinin bir bilardo masası etrafında gayet iyi incelenebileceğini gördüler. Dersin kâğıt üzerinde anlaşılması zor olan kısımlarını öğrenmeyi kolaylaştıran gerçek bir yenilik!

2022-2023 Ders Yılında Saint Benoît’da Kimya

Lise 1’de, öğrencilerin kimyaya ait bilgilerini derinleştirmek için kimya tarihi ile çalışmaya başlıyoruz. Çift kutuplu moleküller ve maddelerin halleri gibi yeni bilgiler edinebilmelerini sağlamak için uygulamalı çalışmalara ve 3 boyutlu molekül modellerine başvuruyoruz.

Lise 2’de öğrenciler, kimyasal tepkime çeşitleri, ayırma teknikleri, asitler ve bazlar gibi konulardaki teorik bilgilerini sağlamlaştırmak için uygulamalı çalışmalarda bulundular. 

Bu sene, Lise 3’de kimya dersinin müfredatı oldukça genişti. Öğrencilerin öğrenmesi gereken çok fazla yeni kavram vardı. Pratik çalışmalar, laboratuvar ziyaretleri, ve analitik bilgi alışverişleri, öğrencilerin yeni bilgi kazanmalarını kolaylaştırdı. 

Lise 4’de, kimya derslerimizin bir saatini üniversiteye giriş sınavlarına hazırlığa ayırdık ve geçtiğimiz yıllardaki AYT sınavlarında, 11. ve 12.Sınıf kimya konuları ile ilgili sorulan tüm soruları çözdük. Lise 4’de, teorik derslerimizin dışında, ‘‘Uygulamalı Fen Bilimleri’’ dersini seçen öğrencilerle haftada üç saat uygulamalı dersler gerçekleştirdik. 

2022-2023 Ders Yılında Saint Benoît’da Biyoloji 

Lise 1’de illüstrasyon, grafik, video ve laboratuvardaki bazı deneylerin analizlerine dayanan bilimsel yaklaşımı ve mantıksal muhakeme yetilerinin gelişmesi desteklendi. Derslerimiz MEB’in hedeflerine uygun olarak, aynı sınıf içinde öğrenmeyi pekiştirmek, iletişimi ve uyumu kolaylaştırmak amacıyla gözlemleme ve sözlü pratik ağırlıklıdır..

Lise 2 müfredatının en verimli şekilde uygulanması için eğitim yılı başında ders anlatım teknikleri üzerinde tekrardan çalışıldı. “Hücre bölünmesi” ve “Genetik” ana başlıkları detaylı olarak işlendi ayrıca hazır preparatlarda bulunan mitoz-mayoz bölünme geçiren çeşitli hücreler mikroskop yardımıyla incelendi. Böylelikle kromozom kavramı öğrencilerin zihinlerinde daha anlaşılır oldu.

Lise 3.Sınıflarda, deneylerin ve diseksiyonların laboratuvara dönüşü, öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük beğeni topladı. 12. sınıfta öğrenciler üniversite sınavlarına hazırlanırken, başka yerde alamadıkları biyolojik konuların bilimsel püf noktalarını öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar. 

12.Sınıfta Pratik Uygulamalar: Fransız Usulü Kendine Özgü Bilimsel Öğretim

12.sınıflara sunulan uygulamalı fen bilimleri seçeneği, onların; fizik, kimya, biyoloji, teknoloji ve kodlama olmak üzere dört bilimsel konuda deney yapma, bilimsel yaklaşım ve laboratuvar raporu yazma becerilerini derinleştirmelerini sağlıyor.

Teknoloji & Kodlama: Son sınıftaki bu seçenek öğrenciler için çok önemli, özellikle de laboratuvar becerilerinin, üniversite seviyesine gelmeden tüm öğrenciler tarafından kazanılmış olduğu varsayılan yurt dışı üniversitelerinde okumak isteyen öğrenciler için.

Bu alanın hedefleri belli:

  • Yabancı ülkelerde okuyacak olan öğrencilerin beklentilerine cevap vermek,
  • Laboratuvarda mutlaka uygulanması gereken güvenlik kurallarını öğretmek,
  • Öğrencilere bir üniversite laboratuvarında gelişebilmek için gerekli olan teknik yaklaşımları öğretmek,
  • Deneylerden yola çıkarak bir özet ve rapor hazırlamak,
  • Teknoloji ve robotik alanlarında en sık kullanılan sistemlerin uygulamalı şekilde pratik edilmesi ve sektörde kullanılan kodlama dillerinin keşfedilmesini sağlamak.

Bu alanı seçen öğrencilerimizin üniversite eğitimlerini başarıyla sürdürebilmeleri için her imkanı sunuyoruz. Okulun bilimsel ve teknik yapılanması sayesinde, öğrencilerimiz, onları yaratıcı düşünmeye, üretken, etrafındaki nesneler konusunda bilinçli ve teknoloji kültürü gelişmiş olmaya teşvik eden bir eğitim alıyorlar.  

Saint Benoît’da Fen Eğitimi Videosu:

 

 

 

X