Hazırlık Sınıfları kontenjanımız dolmuştur. 21 Ağustos tarihinde başlayacak Nakil Döneminde kontenjan açılması durumunda sitemizden duyuru yapılacaktır. Bilgi için 0533 810 57 81 numaralı telefondan Suzi Hanım ile konuşabilirsiniz.

Saint Benoît Lisesinde Dijital Eğitim, Kod, Robotik…

Fen ve Dil Eğitimine Verilen Önem Politikası

Bu eğitimin amacı, dijital araçlar kullanan öğrenci yetiştirmek, ilerideki iş hayatlarında kendilerine gerekli olan yetileri aktarmak, muhakeme güçlerini geliştirmek ve yeni iletişim durumlarına hakim olmak için ihtiyaçları olan kodları vermektir.
Bu şekilde, öğrenciler, sorumlu bir biçimde, Internet gibi yeni medya araçlarını kullanabileceklerdir.

Hiçbir Şeyin Eksik Olmadığı Akademik Bir Birikim

Öğrenci Saint Benoit Lisesine girer ve  beş yıl devam edecek olan bir sürece hazırlanır. Bu süreç boyunca dijital eğitim her aşamada kendisine mutlaka gerekli olacaktır.

Dijital teknolojinin en üst noktasında yer alan Lise, Hazırlık sınıfından itibaren,  XXI. yüzyıl araçlarını etkin bir biçimde kullanma yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirir ve bütün derslerin en iyi şekilde öğrenilmesi için gerekli olan yetileri geliştirir. Bir Saint Benoit Lisesi öğrencisi, birikimlerinin arasına hazırlık sınıfından itibaren faydalanacağı bu dijital aracı da katmayı unutmayacaktır.

Fransızca  olarak işlenen Bilgisayar dersinin amacı, yalnızca bilgisayar teknolojileri alanındaki dil kullanma uygunluğunu yaymak olmayıp, aynı anda, algoritma, programlama  ve robotik kavramlarını kullandırarak öğrenciye analitik düşünme kapasitesini vermektir.

Yeni Yetiler, Geleceğe Yönelik Bir Program

Bütün Hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik olan Bilgisayar dersi, eğitim projelerinin diğer disiplinlerle beraber veya tek başına gerçekleşmesi gibi dijital kullanımının diğer yönlerini keşfetme fırsatını sunar.

Eğitim, birbirleriyle etkileşimde olan belli sayıda kavramın evrenselliğini ve esnekliğini anlama imkanı sağlar.

– çok çeşitli bilgiler (metinler, resimler, sesler, fizik ölçüleri, toplamlar…) ifade eden veriler
– temel işlemlerden hareketle elde edilen veriler üzerine yapılacak olan iyileştirmeleri belirten algoritmalar
– algoritmaları anlamaya yarayan diller
makinalar ve programları işletmeye imkan veren sistemler

Proje Çalışmaları ve Projenin Başrolünde Yer Alan Öğrenciler

Bilişim teknolojileri eğitimi kavram ve yöntemlerin sunulduğu bir ders olmaktan çıkması ancak öğrencilerin projeler geliştirerek kavramları özümsemeleri halinde mümkün olur. Eğitimin bir bölümü öğrencilerin kendileri tarafından yürütülen projelerin tasarlanması ve hazırlanmasına ayrılır. Gerçekleştirilen projeler bilişim teknolojilerinin anlaşılması kadar becerilerin elde edilmesine yarayan temel bir eğitim oluşturur. Disiplinler arası çalışmalarda diğer branşlara ait ortaya çıkan sorunlar üzerine düşünüp bunlara çözüm önerileri sunarlar.

Yeni Açılımlar İçin

Kimi öğrenciler Lise  1 sınıfından itibaren programlama, sanal gerçeklik, robotik, dijital liderler gibi kulüplerde geliştirebilecekleri yönlerini çok sevecek belki de resim veya TEDx ya da MUN kulüplerinin web sitelerini geliştirmelerine imkan verecek bir grafik tasarım yetenekleri olduğunu keşfedecekler… Örnekler çeşitli, öğrencilerimizin artan iştahı yaratıcılık noktasında katalizör görevi üstleniyor.

X