Periyodik Tabloyu Daha İyi Kavramak için Bilimsel Bir Kaçış Oyunu

Bilmece çözümü için Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Qr Kod

Bir yıl önce, 2019 yılında, ünlü Periyodik tablonun 150. yaşgünü kutlandı. Unesco'nun, 2019'u Uluslararası Elementlerin Periyodik Tablosu ilan etmesi üzerine, Saint Benoît lisesi öğrencileri kimya öğretmenleri ile beraber Mendeleyev’in periyodik tablosunu yayınlanmasının 150. yıldönümünü kutlamak için dev bir periyodik tablo oluşturdu.
Kimyasal elementlerin periyodik tablosu, sadece kimya değil, aynı zamanda fizik, biyoloji ve temel bilimler gibi diğer disiplinlerinin de özünü yansıtan modern bilimin en önemli ve etkili başarılarından biridir.
Büyük ölçekli bir uygulama yapma imkanı yakalayan öğrencilerimiz için büyük bir fırsattı bu !

Periyodik Tablo, Rus Kimyager Mendeleyev’in 1869 Yılında Yayımlanmasından Sonra Sürekli Gelişim Halinde…

Okulumuzdaki gerçekleştirilen 2020 yılının fen festivali vesilesiyle bu güzel projeyi, bu yıl 10. sınıf öğrencilerimizle paylaşmak istedik. Çünkü bu tablo aynı Mendeleyev’in  tablosu gibi yaşıyor, büyüyor gelişiyor.

Her yıl elementler hakkında yeni birşey öğreniyoruz. Yeni bir özellik yeni bir kullanım alanı. Gelecek yıllarda her elementin üç boyutlu gerçek örneğini de tabloya eklemeye devam edeceğiz. Bu uygulamalı ve eğlenceli çalışmaları öğrencilerimiz çok sevdi.

Mendeleyev’in ilk periyodik tablosu 63 element içeriyordu. Bugünkü periyodik tabloda ise 118 element var. 2015’den bu yana  periyodik tabloya 4 yeni element eklendi. Bu tablo basit bir tablo değil, onu güncel tutmak başta bizim gibi kimyacıların görevi ve öğrenciler de bu işe gönül koydular !

Fen Araştırmaları için Hem Eğlenceli Hem de Çok Gerekli Bir Çalışma !

Çevremizi oluşturan elementleri açıklamak ve sınıflandırmak konusunda hala önemli bir referans kabul edilen periyodik tablo 1869 yılında rus öğretmen Dmitri Mendeleyev tarafından bulunmuştur.

Çok heyecanlı bir kaçış oyunuyla, etrafımızı çevreleyen dünyayı anlayabilmek için, öğrenciler Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik kullanarak periyodik tabloyu güncellediler.

Sonuç olarak yeniden oluşturmaları gereken dev Tabloyu okulun avlusunda buldular.

Bilimsel Çalışmamızın Amaçları

Öğrencilerimizin ulaşmasını istediğimiz kazanımları:

1- Bilgi : Büyük ölçekli periyodik tabloyu bilimsel, teknolojik ve sanatsal öğelerle güncellemek ve öğrencilerimiz tarafından  okul bahçesinde ulaşması kolay bir yere yerleştirilmek.

2- Etkileşim :  Kimya fizik ve biyoloji deneyleri ile bilimsel bir Kaçış Oyununa aktif katılım. Bu oyunda artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik öğrencilerin ilgisini artırmak.

3- Sanat ve Estetik : Periyodik tablodaki tüm elementlerin çizimi.

Görsel Sanatlar dersi öğretmenimiz, öğrencilerimizden periyodik tablodaki elementleri sanatsal bir şekilde çizmelerini istedi. Her öğrenci periyodik tabloya ait bir elementin resmini çizdi. 1 resim = 1 element

4- Görsel bir çalışma ve QR kod yapımı : Öğrenciler elementlerin özelliklerini fransızca bir slayt sunumla veya kısa bir videoyla elementlerin özelliklerini açıklayıp bu çalışmalarını bir QR kod şekline dönüştürdüler. Böylece, QR kodlara tıklayan  diğer seviyedeki öğrenciler ve öğretmenler elementin özellikleri hakkında bilgi sahibi oldular.

Fen Dersleri Eğitimine Verilen Önemi Öne Çıkaran Hedefler

Bu çalışmalar bizim Fen derslerine verdiğimiz öneme çok güzel bir örnek

  • Öğrenciye, hedeflerine ulaşmak için ihtiyacı olan teknik ve bilimsel araştırma isteği aşılamak.
  • Disiplinlerarası çalışmaları desteklemek ve güçlendirmek : Fen, Fransızca, Teknoloji, Sanat…
  • Fen ve Teknolojiyle ilişkili  eğitim faaliyetlerini desteklemek.
  • Her sene gelişim gösteren tam boyutlu bir Periyodik Tablo gerçekleştirmek.

X