Periyodik Tablonun 150. Yıl Dönümü

Fransa'nın Rennes şehrinden bir lise ile ortak bilimsel ve pedagojik çalışma

Ocak ayında UNESCO, 2019 yılını Uluslararası Periyodik Tablo Yılı ilan etti.
Bu yıl, Mendeleyev’in tabloyu ilk olarak yayımlamasının 150. yıldönümü… Sadece kimyanın değil, fizik, biyoloji ve temel bilimlerin diğer disiplinlerinin esasını da yansıtan kimyasal elementlerin periyodik tablosu, modern bilimin en önemli ve en etkileyici oluşumlarından biridir.
Bu yıldönümü, Rennes (Bretagne-Fransa) şehrinde bulunan ve Saint Benoît Lisesi ile etkin bir iş birliği yapan Jeanne d’Arc Lisesi için güzel bir projenin gerçekleşmesine fırsat verdi.

1869, Dimitriy Mendeleyev ve 63 elementten yaptığı periyodik tablo!

Rus kimyager Mendeleyev, periyodik tablosunu ilk 1869 yılında oluşturmuştur. Bu tablo, tüm elementleri bir araya getiren ilk tutarlı tablo olma özelliğine sahip oldu. Mendeleyev, elementleri atom kütlelerine göre yerleştirirken elementlerin bazı özelliklerinin sık sık tekrarlandığını fark etti.

1700 yılından önce, bilinen element sayısı 12 iken, 1900 yılında bu sayı 80’i geçecektir. Mendeleyev’in ilk tablosunda 63 element yer alıyordu.

Bilimsel keşfe yolculuk

Mendeleyev, periyodik tabloyu elementlerin sık sık tekrarlandığını göstermek için geliştirdi. Elementleri bu nedenle dikey olarak sınıflandırdı. Peş peşe gelen yatay sıralar aynı “familya”dan gelen elementleri temsil eder. Doğru olduğuna inandığı kuralı uygulayabilmek için de bazı kutuları boş bırakır.

İleride, 45, 68, 70, 180 atomik kütlelere tekabül eden boş kutuların dolacağını ve gelecekteki araştırmaların bunu kanıtlayacağını düşünüyordu. Mendeleyev’in yaptığı bu sınıflandırma gerçek bir gelişme olsa da, dönemin atomik kütlelerin belirlenmesindeki hatadan dolayı bu sınıflandırmanın bazı sapmaları vardı.

Bilimsel Projenin “Elementleri”

Bu proje, kimya yılı ve periyodik tablonun 150. yıl dönümü kapsamında yer alıyor.

1- Konferans – Vincent Ferrière, Rennes Üniversitesi’nde araştırmacı – Labo CORINT

(Chimie ORganique INTerfaces – Organik Kimya ve Arayüz).

2- Periyodik tablonun bilimsel ve sanatsal çalışmasını büyük boyuta yapılması

3- Bilimsel bir oyun alanın yaratılması

4- Periyodik tablonun elementlerini sanatsal olarak oluşturabilmek için plastik sanatlar öğretmeninden destek alınması

5- Jeanne d’Arc – Rennes lisesi ile bilimsel iş birliği

6- İki lisenin öğrencilerinin videokonferans yapması

Fen Öğretimine Verilen Önem Politikamızda yer alan hedeflerimiz:

  • Öğrencinin eğitim sürecinde bilimsel bir kültür geliştirmek
  • Kimya ve Fen Bilimleri ile ilgili eğitici eylemlere önem vermek
  • Öğrencilerin oluşturduğu çizimlerden yola çıkarak gerçek boyuta büyük bir periyodik tablo oluşturmak (1 çizim = 1 element).
  • Kimyasal elementlerin gizemleri ile ilgili Türk ve Fransız liselerle videokonferans aracılığıyla görüşmeler yapmak.

Öğrencilerimiz, olağanüstü çalışmaları sayesinde 2019 Uluslararası Periyodik Tablo Yılını kutlayarak güzel bir başarıya imza attı.

X