Moodle ve Tablet : Öğrencilerin Kullanımına Sunulan Eğitim Araçları

Öğrencilerin benimsediği teknoloji : "Online" Eğitim Platformu

Moodle platformu (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış bir uzaktan eğitim ortamı sunar. Bu teknolojik platform kolay, hızlı ve etkili bir öğrenim sağlar. 2014-2015 öğretim yılında, öğrencilerimiz tabletleri sayesinde bu Moodle platformuna doğrudan bağlanarak evden de eğitimlerine devam edebilecekler !

Moodle platformu, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile eğitici kaynaklar arasında iletişim kuruyor. Aynı zamanda derslere çevrimiçi erişim, ders tekrarı yapma ve sınavlara hazırlanma imkanı sağlayarak çocuklarınızın öğrenimine destek veriyor. Moodle, tabletle ilişkili bir şekilde öğrencilere bilgiye ulaşmanın yolunu açacak; öğretmen ekibinin yönlendirmeleri ile öğrenciler, bilgileri öğrenmede “Moodle” programından faydalanacaklar.

Öğrenci Erişimi

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan kaynaklara ulaşmak için internet bağlantısı ve şifreleri ile ücretsiz giriş yapabiliyorlar.
Aynı zamanda öğrencilerimiz, bilgileri kontrol etme, yaptıkları ilerlemeyi görme ve otomatik kontrol sistemi sayesinde hataları düzeltme fırsatı sunan testlere de erişim sağlayabiliyorlar.
Tabletlerinden veya bilgisayarlarından istedikleri zaman platforma giriş yapan öğrencilerimiz, kendi hızlarına uygun bir şekilde ’’online’’ öğrenim hizmeti alıyorlar. Bir forum sayesinde, öğrenci ve öğretmenlerin aralarında iletişim kurmalarını sağlayan bu platform, Eğitim için etkili bir araç olma özelliğini taşıyor.

Veli Erişimi

Çocuklarının öğrenimlerini daha yakından takip etmek isteyen ailelerin taleplerini karşılamak amacıyla velilere tüm derslerimize ’’online’’ erişme imkanı sunmayı öngörmüş bulunuyoruz. Aileler bundan böyle, kişisel şifrelerini kullanarak, tüm eğitim kaynaklarına ve öğretmenler tarafından verilen ev ödevlerine ulaşabilecekler.
Veliler ayrıca tüm sınav programlarını da görebilecekler.

Platform nedir ?

Öğrencilerin kullanımına sunduğumuz ücretsiz bir eğitim hizmetidir. Öğrencilerin bu platformda bulabileceklerinden bazı örnekler sayabiliriz.

 • Her türden belge : metin, görüntü, animasyon, simülasyon, video, ses…
 • Dersle ilgili bilgi ve otomatik değerlendirmeli sorular
 • İletişim araçları : forum, chat…
 • Öğrenim kaynakları (dersler, alıştırmalar, web bağlantıları, kütüphane…

Yararları nelerdir ?

 • Bu hizmete internet bağlantısı olan herhangi bir yerden şifrenizi girerek erişim sağlanabilir.
 • Tüm öğrenciler derslerini tekrar edebilirler. Dersleri zayıf olan veya uzun süre odaklanamayan öğrenciler için bu sistemin büyük avantajlar sağladığı apaçık ortadadır.
 • Ayrıca devamsızlık yapan öğrenciler evinden dersini takip edebilir ve/veya dersten önce tekrar yapabilir. Bununla birlikte, öğrencinin düşünce ve çalışmalarının kontrolü açısından öğretmenin rolü ve öğrencinin derste bizzat bulunması çok önemlidir.
 • Sorular dersi tekrar etme aracı olarak kullanılabilir. Bilgilerin derste iyi öğrenilip öğrenilmediğini kontrol etmeyi sağlar. Öğrenciler de bu sistemden hoşnutlar !

Dersler

Derslere göre aktarılacak bilgiler sayfalar şeklinde sunulmuştur. Her sayfada bir içerik ve her sayfanın sonunda öğrenilen bilgilerin kontrolünü ve doğrulanmasını sağlayan bir soru yer alır.

Yanıt türüne göre :

 • Tamamlayıcı açıklamalar, destek çalışmalar yapılabilir
 • Bir sonraki sayfaya geçilebilir
 • Öğrenciler sayfada verilen bilgiler üzerine tekrar çalışabilir
 • Öğrenciyi tekrar, geçmiş derslerde işlenen konuların farklı yönlerini ele alan veya daha ayrıntılı bilgiler içeren bir soru sayfasına yönlendirerek sorulan soruyu bu defa doğru yanıtlaması sağlanır.

Tüm öğrencilerin performansı ölçülebilir ve kaydedilebilir.

Sorular

Sorular kategorilere göre gruplara ayrılabilir.
Her sorunun cevabı bir geri bildirimi beraberinde getirir, bu bir takdir, daha fazla bilgilendirme veya dersi farklı bir yönden yeniden gözden geçirme uyarısı olabilir. Soruların çoğunda otomatik değerlendirme yapılır. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilirler !

Öğretmen, öğrencinin ardından bir üst değerlendirme yaparak, yanıt için yardım alınıp alınmadığı, tekrar cevap verme olanağı olup olmadığı gibi noktaları dikkate alır.

 

Moodle platformu ve Tablet kullanımı sayesinde, öğrenci yavaş yavaş özerk hale geliyor ve kendi öğreniminde bizzat kendisi önemli bir rol alıyor.

 

X