Okul Müdürü

Pierre GENTRIC

Saint Benoît Lisesi, 1783’ten beri varolan değerleriyle, modern ve yenilikçi bir eğitim anlayışını sürdürmektedir. Bu eğitim anlayışı, günümüzde Atatürk ilkelerine bağlı vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Atatürk’ün dediği gibi: "En önemli görevimiz olan Milli Eğitim’de mutlaka başarılı olmak zorundayız. Ancak bu şekilde bir ulus aydınlığa kavuşabilir." (1922)

232 yıldır tanınmış ve kendini ispatlamış kaliteli bir eğitim kurumu niteliği taşıyan Saint Benoît Lisesi, kendisine emanet edilmiş olan Türk Gençliği’nin hizmetindedir. Saint Benoît Lisesi, temel insani değerler doğrultusunda, öğrenci merkezli, uygun ve sürekli kendini yenileyen bir eğitim projesi gerçekleştirmektedir.Saint Benoît Lisesi, Atatürk’ün benimsediği demokrasi ve barış ilkelerine bağlı olup, hümanist Thomas More’un “Vitae non scholae discimus. Okul için değil, hayat için öğreniriz.” deyişini temel alır. İnsani ve mesleki başarıyı tüm yönleriyle geliştirmek kurum Projemizin en önemli hedeflerinden biridir.

▪ Saint Benoît Fransız Lisesi « zeka, bilgi yeri » demektir

Kurumumuz bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve öğrenim sürecine anlam katan bir okuldur. Saint Benoît Lisesi öğrenciye kendini bulma yolunda öncülük eder. Eğitim camiamız, her öğrenci için ayrı bir özen ve dikkatle, öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmek kaygısıyla çoklu zeka ve farklı bilgilerin yer aldığı bir okulda Kabul ve Mükemmelliyeti biraraya getirir. Veliler ve biz öğretmenler, çocuklarımızın okul başarısına önem veriyor, onlar için en iyi eğitim şartlarını sağlıyor ve onlarda öğrenme arzusunu uyandıran, entellektüel bir birikimin kapılarını açan, bilinçlerini harekete geçiren ve kendileri ve etraflarını çevreleyen dünya hakkındaki sorulara cevap vermelerine imkan veren modern bir eğitim anlayışının oluşması için gayret sarfediyoruz.

▪ Saint Benoît Fransız Lisesi « insanca davranış, gelişim yeri » demektir

Eğitim anlayışımızda, her gencin tek bir birey olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak her bir öğrenciyi ayrı ayrı ele alıp, her birine ayrı özen ve dikkati gösteriyoruz. Gencin yalnızca tek okul boyutuyla sınırlı kalması yerine bütün yeteneklerini değerlendirmeyi arzuluyoruz. « Yaşam Okulu », eğitim Projesi anlayışımızda, eğitim ve öğretim tek bir bütün halinde yer aldığını hatırlatıyoruz. Eğitim sürecimiz, öğrencimizi dünyaya evrensel açılımını sağlayan sorumlulukları almaya yöneltir.
Eğitim kadrosu, hümanist, bilimsel, kültürel, dilsel, fiziksel, ahlaki ve medeni değerlerin tam ve dengeli bir biçimde öğretilmesini içeren bir eğitim anlayışı sunmaktadır.
Esas olan, herkesin insanca gelişimine olanak sağlamaktır.

▪ Saint Benoît Fransız Lisesi « öğrenim yeri » demektir

Deneysel yaklaşıma öncelik veren lisemiz, öğrenciyi kendi kendine yeten ve projesini gerçekleştiren bir birey olmasını sağlayan kültürel ve bilimsel faaliyetler sayesinde, teorik bilgilerle gerçek hayat arasında bir bağ kurmaya ve analitik düşünce tarzını benimsemeye yönlendirir.
Kültürlerarası olduğu kadar, Türkçe, Fransızca ve İngilizce’nin yer aldığı 3 dilden oluşan çokdilli bir bağlamda, dil öğretimimizin çeşitliliği, 21.yüzyıl bireylerini yetiştirmemize olanak sağlar.
Eleştirel bakış açısını benimseyen, sebep-sonuç ilişkilerini irdeleyen, bilimselliğin önemini vurgulayan anlayışımızla, öğrencilerimizi salt ezbere dayalı sistemden uzak tutarak bilgi ve becerilerini geliştirmek ve onları araştırmaya yönlendiren yöntemleri uygulamaya koymak için çalışıyoruz.

▪ Saint Benoît Fransız Lisesi « yenilenme yeri » demektir

Okul, sürekli gelişen ve düşünce tarzlarının değiştiği bir dünyaya adapte olmayı ve bilgi ediniminin en etkin koşullarını araştırıp bulmayı, kişisel gelişme ve iş hayatına hazırlık yolunda birlikte çalışmayı ve bununla birlikte branşlararası araştırma imkanlarını sağlamayı kendisi için görev bilmelidir.
Öğretmen, öğrencilerin kişiliklerine en uygun yenilikçi yapılanmaları oluşturmaya ve izlenecek ortak süreç çerçevesinde, kendi eğitim tarzında farklı yöntemler uygulamaya çalışmalıdır.

▪ Saint Benoît Fransız Lisesi « hayata anlam katma yeri » demektir

Gerçek eğitim evrensel olandır. Lisemiz, öğrenciye bilgi aktarılan ve aynı zamanda ona kendini bulmasını sağlayarak, yönünü bulma konusunda öncülük eden bir yerdir. Okul, hayatı yönlendiren değerleri araştırmak ve kişiyi çevreleyen sorulara cevap bulmak amacıyla görüş alışverişinde bulunmayı desteklemeyi kendisi için görev bilmelidir. Hayat yolunu ailelerle birlikte şekillendirmek istiyoruz. Eğitim kadromuz öğrencinin kişisel yönetim düşüncesini geliştirmeyi teşvik eder ve onu gelecekte bulunmak istediği konuma yönlendirir.

Oldukça iddialı olan bu eğitim sürecinin amacı öğrencilerimize, olumlu, ve onları güvenle geleceğe taşıyacak bir yol sunmaktır.


Pierre Gentric
Okul Müdürü

X