Dört Yüzyıllık Bir Tarih

"Yükselen ağaçlar, köklü ağaçlardır..." Frédéric Mistral

Saint Benoît Lisesi, 1783 yılından bu yana, insani değerleri ön planda tutan yaklaşımıyla eğitime hizmet görevini sürdürmektedir. 236 yıldır, nitelikli ve ayrıcalıklı eğitim kurumu kimliğinden ödün vermeden, Türk Gençliği’ne en iyi eğitimi vermeyi hedefleyen Lise, "öğrencinin eğitici projelerin merkezinde" olmasını sağlayan bir anlayışı benimsemektedir. Kurum projesinin temeli, gerek insani boyutta, gerekse profesyonel alanda başarıya ulaşmış bireyleri topluma kazandırmaktır.

Saint Benoît Lisesi, Bir “Yaşam Okulu”:

Saint Benoît Lisesi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin İlkelerine bağlı, köklü ve çağdaş bir eğitim kurumudur.
Hümanist Thomas More’un “Vitae non scholae discimus.”
“Okul için değil, yaşam için öğreniriz.” deyişini temel alan görüşümüz ve “Yaşam Okulu” nitelendirmemiz eğitim ve öğretimi bir bütün olarak ele almamızdan kaynaklanıyor. Verdiğimiz eğitim gençlerin sorumluluk alabilmesine ve tam anlamıyla dünyaya açılabilmesine olanak sağlamalıdır. 
Öğretmen kadromuz, hümanist, bilimsel, kültürel, fiziksel gelişimi sağlayan kavramların yanı sıra etik değerler ve vatandaşlık görevlerinin öğretildiği, evrenselliğe açık, kapsayıcı bir eğitim sunmaktadır. Esas olan herkesin insanca gelişmesine olanak tanımaktır.

Saint Benoît Lisesi, Bir “Öğretim Kurumu”:

Lisemizin görevi, bilgi aktarımını en iyi şekilde sağlamak olduğu kadar aynı zamanda öğrenciyi her anlamda eğitmek, öğrenim sürecine anlam katmak, kendini keşfederek gelişmesini sağlayan yolda ona öncülük etmektir.
Eğitmenlerimizin ‘’bilgilerin ve zekâ türlerinin çeşitliliği’ diye nitelenebilecek okul ortamında her bir öğrencinin özelliklerini dikkate alan ve kendi potansiyelini kullanabilmesini sağlayan yaklaşımları en verimli sonuçları beraberinde getirmektedir. Eğitmenler ve ebeveynler olarak, gençlerimizin akademik açıdan başarılı olmaları için onlara en iyi koşulları sağlamanın uğraşı içindeyiz. Modern yöntemler kullanarak öğrenme arzusu uyandırma, önceliklerimiz arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Saint Benoît Lisesi, Bir “Kişisel Gelişim Kurumu”:

Saint Benoît Lisesi, öğrenciye kişisel gelişim konusunda da önderlik ederek, onun yalnızca bilgi edinmeyle sınırlı kalmamasını, aksine diğer yeteneklerini ortaya çıkararak sportif, kültürel, sanatsal alanlarda ilerlemesini sağlamayı amaçlıyor…
Eğitim anlayışımız, her gencin farklı özellikler taşıyan bir birey olduğu gerçeğini esas alır.

Çağdaş ve yaratıcı bir eğitim sunan Lise, Atatürk’ün 1922’de dile getirdiği : “En önemli görevimiz olan Milli Eğitim’de mutlaka başarılı olmak zorundayız. Ancak bu şekilde bir ulus aydınlığa kavuşabilir” ilkesine bağlılığını koruyarak, gençlerin bilinçli birer vatandaş olarak yetişmelerini sağlamaktadır.

Lisemiz, analitik düşünceyi geliştiren deneysel yaklaşımıyla, öğrenciyi daima merkezde tutan bilimsel ve kültürel etkinlikleriyle, öğrencinin bilgi birikimini gerçek hayatla nasıl ilişkilendireceğini de kavramasını sağlar. Ezbere dayalı sistemi kabul etmeyen, eleştirel bakış açısını geliştiren, sebep-sonuç ilişkilerini irdeleyen, bilimselliğin önemini vurgulayan anlayışıyla, kurumumuz, güncel pedagojik yöntemlerin gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma koşulları sunmaktadır: Öğrencilerimiz, en fazla 24 kişilik sınıflarda eğitim görmektedir. Dersler bilgisayar ve video-projeksiyon donanımına sahip dersliklerin yanı sıra modern donanımlı Dil, Kimya, Fizik ve Biyoloji laboratuvarlarında yapılmaktadır. Tüm öğrencilerimiz okulun her noktasından kendi bilgisayarlarından internete bağlanabilme hakkına sahiptir. Okulda ayrıca birçok bilgisayar laboratuarı, 6 farklı dilde 8000’den fazla yayını barındıran bir Medyatek mevcuttur.

Eğitim projemiz öğrencilerimize, güvenli ve olumlu bir gelecek hazırlama konusunda iddialıdır.

X