Kayıt dönemi tamamlanmıştır. Okulumuzdaki 1 boş kontenjan için 09 Ağustos’ta başlayacak yerleştirmeye esas nakil döneminde işlem yapılacaktır.  Bu tarihten önce başvuru alınmayacaktır. Okulumuzun taban puanı 417.0000’dir

Hazırlık Sınıflarında İnteraktif Bir Eğitimin Dinamiği

Kendi Öğrenimlerinden Sorumlu Öğrenciler

"Duyuyorum, unutuyorum. Görüyorum, hatırlıyorum. Yapıyorum, anlıyorum." Konfüçyüs
Her yıl Saint Benoît Lisesi Hazırlık Sınıflarında, öğretmenler, öğrencileriyle etkileşim içinde üç temel unsur öğretiyorlar : Yaşam Bilgisi (Davranış), Yöntem Bilgisi (Metot) ve Bilgi. Öğrencilerin daha iyi öğrenim alabilmeleri için ilk önce kendilerine Yaşam Bilgisi veriliyor, sonrasında doğru çalışabilmeleri için metodolojik bilgiler paylaşılıyor.
Yaşam Bilgisi ve Yöntem Bilgisi bir bütün olarak öğrencinin Bilgiyi daha faydalı bir şekilde kavramasına yardımcı oluyor.

Yaşam Bilgisi, bir çalışma disiplininin ve dikkatli bir ders dinleme ve izleme davranışının oluşmasına yardımcı oluyor. Eğitim kadrosu, öğrencinin özerkliğini, çalışma kapasitesini, ekip ruhunu ve merakını geliştirmenin yanı sıra, yaratıcılığını, çözüm odaklılığını (pragmatizm) ve özgüvenini de geliştiriyor.

Yöntem Bilgisi ise, öğrencide çalışma yöntemlerinin titiz bir şekilde gelişmesine katkı sağlıyor. Eğitim personeli, öğrencinin yazı yazarak iletişim becerisi kazanmasına, etrafındakilerini ve kendini anlamaya ve bir ekibe dahil olma yeteneğini geliştirmesine yardımcı oluyor. Okul umuzun hedefi süphesiz, öğrencilerin yazılı ve sözlü anlatımda gelişmeleri ve ekip ruhunda başarıya ulaşmalarıdır.

Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde, başka bir deyişle öğrenci, öğrenmeyi destekleyen davranışı benimsediğinde ve metodları uyguladığında, bilgi kavramına daha kolay ulaşıyor.

Özel bir eğitim-öğrenim

Saint Benoît Lisesi’nde, Okul yönetiminin iş birliğiyle, öğretmenler öğrencilerini desteklemek ve bu öğrenim sürecinde onlara eşlik etmek için öğrencilerle hep yakın irtibat halindeler. Öğrencilerini dinlemek ve onlara yardım etmek için çaba sarf ediyorlar. Eğitim-öğretim yılının başında, öğretmenler öğrencilere, gereken çalışma metodlarını nasıl kazanacaklarına, yaşamlarını ve projelerini nasıl organize eedeceklerine dair ipuçları veriyorlar. Yeni bir ortama nasıl alışacaklarını, zamanı en doğru şekilde nasıl kullanacaklarını, özellikle yeni teknolojileri hayatlarına nasıl dahil edeceklerini anlatıyorlar. Bu kapsamda, sene başında düzenlenen ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gören üç günlük “Kaynaştırma Günleri” düzenleniyor.

Çeşitlendirilmiş bir eğitim-öğrenim

Okulumuzdaki derslere gelince… Saint Benoît Lisesi, birçok özelliği nedeniyle diğer okullardan ayrılmakta. Üç farklı ek ders vermekteyiz. Bu dersler sırasıyla Cours de dédoublement (2 ayrı grup halinde yapılan dersler) Français à la carte (Seçmeli Fransızca dersi) ve Français + dersleridir. Tüm bu ek derslerdeki ayrıntılar, Fransızcaya olan ilgiyi olumlu yönde etkileyerek öğrencideki tatmin duygusunu arttırıyor.

2 ayrı grup halinde yapılan derslerde, sınıf ikiye ayrılıyor ve iki öğretmen, her grup ile birlikte dönüşümlü çalışıyor, bu da öğrencilerin küçük gruplar halinde aktif olarak derse katılımına olanak sağlıyor. Bu oturumlarda, öğretmenler öğrencilerin olası eksiklerini tespit edip çözümlemeye yardımcı oluyor veya öğrencilere kişisel destek veriyor. Herkesçe bilindiği gibi her öğrencinin öğrenme süreci ve yöntemleri farklı. Bu tür küçük gruplar, öğrencilerin özgüveni arttırıyor ve kendilerini kolay ifade etmelerini sağlıyor.

İkinci dönemde yer alan Français à la carte (Seçmeli Fransızca) derslerinde, öğrenciler kendilerine sunulan geniş bir yelpaze içinden haftada iki saat süren bir atölyeyi seçiyorlar. Bu atölyelerin amacı, öğrencilere kendi zevkleri ve tercihlerine göre ders seçme fırsatı sunmak. Bu derslerle birlikte, öğrencilerimiz sadece sanatsal, kültürel ve entelektüel becerilerini geliştirmekle kalmıyor, yaratıcılıklarını uygulamayı, yeni bilgi ve becerilerini kullanmayı da geliştiriyorlar.

Français + dersinde, öğrencilerimiz başka bir öğretmenle çalışarak sözlü ifade ve telaffuz becerilerini geliştiriyorlar. Bu oturumlar, metot derslerini tamamlamaya ve daha geniş bilgiler edinmelerine yardımcı oluyor. Bu derste, öğrenciler “Petit Paris à Saint Benoît” gibi global bir simülasyon gerçekleştirerek özel projeler sunma şansı yakalıyorlar. “Petit Paris à Saint Benoît adlı çalışmada, hazırlık sınıfı öğrencileri Paris’te bir sokak dekoru içinde günlük yaşamdan kesitler canlandırarak, kendilerinin oluşturduğu diyalogları sahneliyorlar.

Dinamik bir formasyon

Eğitim-öğretim yılı başında, eğitim kadromuz öğrenciler için “Kaynaştırma Günleri” düzenliyor. Bu “Kaynaştırma Günleri”, öğrencilere, birbirlerini tanıma, fikir alışverişinde bulunma, oyun oynama ve Lise’yi tanıma fırsatı sunuyor.

Ayrıca, Medyatekte düzenlenen atölyeler de, derslerin daha verimli olmasını sağlıyor. Çünkü bu atölyeler öğrencilere başka bir ortamda kendilerini ifade etme olanağı verirken bir yandan da araştırmaya teşvik ediyor.

Özerk olmayı ve sorumluluk almayı öğreten bir eğitim

Lisemizin eğitim anlayışında projeler çok önemli bir yer tutuyor. Öğrenciler, Eğitim Projesi’nin merkezinde sorumluluk alıp çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Projelere büyük bir önem vermemizin nedeni, öğretmenin, öğrenciye bir plan çerçevesinde çalışmayı, ödev vb. alıştırmalar yapmayı öğretmesine olanak verirken, aynı zamanda onu motive etme anlamında da çok etken olmalarıdır. Sınıfta verimli bir çalışma elde edebilmek için uygun bir ortam oluşturmanın önemi hepimizce bilinmektedir.

Projelerin yönetilmesi ve takibi, dersleri daha dinamik hale getiriyor; öğrencilerimiz kendi projelerinde, kendi öğrenimlerinin aktörleri olarak öğrenimlerine değer katıyorlar. Bu kapsamda, disiplinler arası ve çapraz geçişli projeleri hayata geçiriyorlar.

Konfiçyüs’ün “Duyuyorum, unutuyorum. Görüyorum, hatırlıyorum. Yapıyorum, öğreniyorum” cümlesi eğitim vizyonumuzu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Her Mart ayında Frankofoni Festivali düzenliyoruz. Bu festivalde yukarıda bahsettiğimiz global simülasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu  simülasyonda “Le petit Paris à Saint Benoît”, öğrencilerimiz, kısa skeçlerini arkadaşları ve velileri karşısında sergiliyorlar. Bu genel gösteri (dekor, oyun, ışık, ses) üç gün sürüyor ve öğrencilerimizi kutlamak ve onurlandırmak üzere düzenlenen “Petit Paris Oscar Ödülleri”nin teslim töreniyle son buluyor.

21. yüzyıla uyarlanmış bir eğitim

Günümüz koşullarında, eğitim-öğretimde uygulanan teknolojik gelişmelerinden haberdar olmak zorunda olduğumuz hepimizce biliniyor. Teknolojinin derslere entegre edilmesi ve “Dijital Çanta” projesiyle birlikte, lisemizde artık daha eğlenceli hale geliyor ve öğrenciler de derse daha aktif bir şekilde katılıyorlar.

Öğretmenler, teknolojik gelişmeleri düzenli bir şekilde takip ederek bunları eğitim planlarına dahil ediyorlar.

Öğrenci ise, derste internete bağlarak kendi tabletini kullanıyor. Yeni teknolojiler sayesinde, dersler daha keyifli, yenilikçi yöntemlerin uygulandığı eğlenceli bir hale geliyor. Saint Benoît Lisesi’nde öğretmenler sadece bilgi aktaran kişiler olarak kalmıyor, öğrencinin öğrenme şekillerini zenginleştirmesine yardımcı oluyorlar. Her öğrencinin öğrenim hızının farklı olduğu dikkate alınıyor.

Derslerde kullanılan tablet ve teknolojik uygulamalar sayesinde derslere dinamizm kazandırılırken, öğrenciler de özerk olmayı öğreniyor, derslere çekinmeden katılmaya alışıyorlar . Derste paylaşım ve etkileşim teşvik ediliyor. Öte yandan, yeni teknolojilerin öğretmenler tarafından verimli kullanımı, öğrencilerin dikkatlerini derse vermelerini büyük ölçüde destekliyor. Hazırlık Sınıfı öğretmenleri, ödevleri Google Classroom’dan iletiyorlar ve farklı etkinlikleri daha eğlenceli hale getirmek için Moodle platformunu kullanıyorlar.

Disiplinler arası aktif bir eğitim

Saint Benoît Lisesi’nde, sınıf rehber öğretmenleri, diğer ders öğretmenleriyle daima yakın bir iş birliği içersinde çalışıyorlar. Fen ve matematik derslerindeki ana hedef sadece kelime bilgisi kazandırmak değil, ciddi, titiz ve karteziyen bir çalışma disiplini öğretmek.

Fen ve Matematik öğretmenlerimize bu işbirliği hakkındaki düşüncelerini sorduğumuzda verilen cevaplar lisemizin eğitim ve metodolojisini güzel bir şekilde yansıtıyor. Öğretmenlerimiz, hazırlık sınıflarında aktif bir eğitimin uygulama biçimini şu şekilde ifade ediyorlar:

“Gelecek yıl önceliği olacak bölümlerle başlıyoruz, özellikle çok fazla sözcüklere dayanmayan, hesap içeren bölümleri alıyoruz. Bir kelimenin anlamını vermek için beden dilini kullanıyoruz. Kavramları ve problemleri görselleştirmek için dijital araçları çok kullanıyoruz. Laboratuvarda yapmaya fırsatımız olmayan deneylerin videolarını izletiyoruz. Sınav kağıdındaki yazım hatalarını düzeltiyoruz ama puan çıkarmıyoruz.”
Bir Fen öğretmenimizin yorumu (Kimya)

“Fransızca matematik dersini takip edebilmek için gereken kelimeleri ezberlemek, kazanılmış kavramları sağlamlaştırmak, çalışmayı iyi organize etmeyi öğrenmek (defter tutma, ödev yapma gibi), talimatları anlamak, uygun bir dil aracılığıyla elde edilen sonuçları sunmak, ders anlatımı, alıştırmaları çözmek, Hazırlık müfredatındaki matematik becerilerini kullanabilmek (cebir ve geometri arasındaki değişkenliklerle birlikte), bilimsel bir süreç uygulamak (veriyi, bilimeyeni tespit etmek, ispat).”
Bir Matematik öğretmenimizin yorumu

“Hazırlık sınıfıyla haftada 3 saat dersim var. Bu derslerde dört beceriyi geliştirmeye çalışıyorum. Bunu da makale okutarak, farklı türden kompozisyonlar yazdırarak (tanımlar, mektuplar, makaleler, fikirler…), diyalog ve kısa metraj filmlerdeki sözlü anlatım üzerinde durarak, sınıfta konuşulan ve ilgili konular hakkında öğrencilerin kendilerini doğru ifade etmelerini ve düşündüklerini söylemelerini teşvik ederek yapıyorum. Dilbilgisi, kelime bilgisi üzerinde çok duruyorum. Unutmadan, haftada bir kere sınıfta dijital çantayı kullanmaya çalışıyorum.”
Bir İngilizce öğretmenimizin yorumu

X