Hazırlık Sınıfları kontenjanımız dolmuştur. 21 Ağustos tarihinde başlayacak Nakil Döneminde kontenjan açılması durumunda sitemizden duyuru yapılacaktır. Bilgi için 0533 810 57 81 numaralı telefondan Suzi Hanım ile konuşabilirsiniz.

ERASMUS + Saint Benoît Lisesi’nin Projesi Seçildi

Bilgi, medya ve Avrupa Vatandaşlığı üzerine eğitim, 2020-2022 öğretmenler ve gazeteciler arasında işbirliği teması üzerine olan bu ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.
Öğrencilerimiz bir çok iş ortağı bulunan bu projeden faydalanacaklar.

Bu proje, iki acil ihtiyaca cevap veriyor: Medya eğitimi ve Avrupa vatandaşlığı eğitimi

Bugünün ve geleceğin kuşaklarını, medyanın egemenliği altındaki dünyamıza uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmek adına, hedef, birbirlerini iyi tanımayan ve çok az işbirliğinde bulunan profesyoneller arasındaki işbirliklerinin artmasını sağlamak. Öğretmenler, gazeteciler, araştırmacılar, dijital uzmanları, hepimiz medya eğitiminde rol sahibiyiz. İnternet ortamında bilgilerin nasıl yayıldığı ve görüşlerin nasıl şekillendiği konusunda, herkesin bilinç sahibi olmasını sağlamak için beraberce harekete geçmeliyiz. Çocuklarımızı eğitiyoruz !

Uluslararası İş Ortakları

Dört eğitim kurumu- 2 ortaokul ve iki lise; Saint Benoît Lisesi (İstanbul), Jean-Louis Calderon Lisesi (Temeşvar, Romanya), Notre-Dame de la Salle Ortaokulu (Marmande, Fransa) ve Notre-Dame des Champs Ortaokulu (Brüksel, Belçika), 2007 yılından beri Globe Reporters adında bir medya eğitim programı geliştiren, Paris’teki ‘’Le Retour de Zalumée’’ adlı derneğin aracılığıyla farklı çalışmalarda bulunuyorlar. Yaklaşık 300 ortaokul ve lise öğrencisi ve 30 kadar da öğretmen, projeden doğrudan yararlanıyorlar, fakat gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar, geniş bir kitlenin erişimine sunulacak ve binlerce diğer öğrenci ve onlarca pedagog tarafından paylaşılacak.

Medya ve Gazeteciliğe Giriş

Somut olarak, 2020 ile 2022 yılları arasında, öğrencilerimiz 5 profesyonel gazetecinin yayın yönetmenliğini yapacaklar. Birlikte, Avrupa üzerine 100’lerce röportaj gerçekleştirecekler. Gazeteciliğe ilişkin bu somut kaynaklar, serbest erişime açık bir internet sitesinde yayınlanacak ve bir veri tabanı oluşturacak.
Röportajlar, öğrenciler tarafından gerçekleştirildikten sonra, projeyle ilgili öğretmenler, bir çok pedagojik sürecin ardından bu kaynakları değerlendirecekler. Bu entelektüel üretimler, projede yer alan diğer kurumlardaki öğretmenlerin, üretilen bu kaynakları, sınıf seviyesi, alan ve öğretim hedefleri doğrultusunda kullanmalarını sağlayacak.
Bu röportajları gerçekleştirirken, öğrenciler yalnızca gazetecilerin yaptıkları işi anlamak ve bilgi üretiminin ne şekilde gerçekleştiğini kavramakla kalmayıp, aynı zamanda öğrenimlerinde de gelişme kaydediyorlar. Okuyorlar, yazıyorlar, tarihle, coğrafyayla ilgileniyorlar, olgunluk kazanıyorlar ve doğru tepkiler vermeyi öğreniyorlar.

Öğrencilerin vatandaşlık bilinci ve katılımcılıkları

Ortak Avrupa değerlerini ve öğrencilerin yurttaşlık bilinci ve katılımcı yönlerini geliştirmek amacıyla, projemiz, öğretmenlerin; 2020 Tours Uluslararası Oturumları, İstanbul Saint Benoît Lisesi 2021 Dijital Bahar Etkinliği, 2021 Avrupa Gazetecilik Oturumları gibi farklı uluslararası organizasyonların çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik ve formasyonlara katılımı sayesinde, anahtar becerilerini geliştirmelerini sağlıyor.

 

X