Yabancı Diller

Program ve Hedefler :

Milli Eğitimin referans gösterdiği Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve planına uygun temel prensipleri göz önüne alarak, kişiye özel gelişimi farklılaştırılmış bir eğitim platformunda gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimiz sisteme ilk kez giriş yaptıklarında kaşılarına adaptif bir test çıkar sistem öğrencilerimizin okuma seviyesini belirler, daha sonra atanacak makaleler üzerine  öğretmen eşliğinde çalışmalar yapılır. Haftalık makale sayısı 4 ve her bir makalenin 12 farklı seviye yazılımı ile öğrenci karşısına gelir. Makaleler sanat, tarih, fen bilimi ve teknoloji gibi konuları kapsar. Bilimsel araştırmalara dayanan ve farklı seviyelerdeki öğrencilere hitap edebilecek şekilde tasarlanmış okuma ve yazma kaynakları sunar. Bu çalışma tekniği ile kişiye özel gelişimi gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerin bir eğitim döneminde dinleme, okuma ve yazma performanslarını geliştirerek B2 seviyesine gelmeleri hedeflenmektedir.

BURAYA TIKLAYINIZ

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

3+1 saat

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Makaleler etrafında hazırlanmış olan aktiviteler, öğrencilerin somut verileri değerlendirerek akademik metinleri doğru anlama ve yorumlama becerilerini geliştirir. Bu sayede öğrencilerin ilerleyen yıllarda ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulması hedeflenir.

Yıllık Program :

 • Karakter analizi yapmak, kendini tanıtmak,
 • Makale okuyup, kavrayıp, sonuç çıkarmak.
 • Makale sonucunu tahmin ve geliştirmek.
 • Makaleyi yazılı ve sözlü özetlemek.
 • Biyografi ve Otobiyografi. Zamanlar arasındaki fark.
 • Parçalarla ilgili görsel destek ve anlama çalışmaları.
 • Yazma tekniklerini geliştirmek.
 • Moodle Platformu üzerinden kontrollü sınavlara hazırlık çalışmaları.
 • Google Classroom eğitim uygulaması, ünite çalışmaları ve ödev paylaşımları. Okul dışında da öğretmen ile iletişim kurma imkanı sağlanır.

Kullanılan Yöntemleri :

Eğitimin yeni çağında yöntemimiz farklılaştırılmış eğitim, ters yüz sınıflar, proje bazlı eğitim gibi metotların kullanımı.
Bilişsel ve iletişimsel öğrenme teknikleri, yoğun konuşma, dinleme ve yazma teknikleri.
Google Drive uygulama (online depolama servisi) üzerinden yazım çalışmaları paylaşılır.

Tüm seviyelerimizde derslerimize motivasyon katmak için öğretmen odaklı olmaktan çıkararak her seviyede öğrencilerimize belli konular verilerek 5-6 dk lık ekran paylaşarak sunum gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Bu çalışma öğrencilerimize kendini ifade etme güveni sağlıyor.

Program ve Hedefler :

B2 ve B2+ seviyesi ile FCE ve IELTS sınavları için hazırlık yapılmaktadır. Kişiye özel gelişimi farklılaştırılmış bir eğitim platformunda gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimiz sisteme ilk kez giriş yaptıklarında kaşılarına adaptif bir test çıkar sistem öğrencilerimizin okuma seviyesini belirleyecek, daha sonra atanacak makaleler üzerine  öğretmen eşliğinde çalışmalar yapılır. Haftalık makale sayısı 2 ve her bir makalenin 12 farklı seviye yazılımı ile öğrenci karşısına gelir. Makaleler sanat, tarih, fen bilimi ve teknoloji gibi konuları kapsar. Bilimsel araştırmalara dayanan ve farklı seviyelerdeki öğrencilere hitap edebilecek şekilde tasarlanmış okuma ve yazma kaynakları sunar. Bu çalışma tekniği ile kişiye özel gelişimi gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerin bir eğitim döneminde dinleme, okuma ve yazma performanslarını gelişimi hedeflenmektedir.

BURAYA TIKLAYINIZ

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 saat

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Okuma, anlama, yorum yapmak, doğru iletişim kurmak, dilbilgisi kurallarını pekiştirip, yeni kelimeleri düzgün ve yerinde kullanabilmek, akıcı konuşmayı sağlamak için sınıf içi tartışmalar hedeflenmektedir.

Yıllık Program :

 • Güncel makalelerle ilgili beyin fırtınası, özet ve yorum yapabilmek
 • Biyografi, otobiyografi ve karakter analizi
 • Dilbilgisi kalıplarını ve zamanları kullanarak akıcı ve doğru cümleler kurmak
 • Yazı tekniklerinden yola çıkarak zaman ve bağlaçlarla kompozisyon yazabilmek.
 • Moodle Platformu üzerinden kontrollü sınavlara hazırlık çalışmaları.
 • Google Classroom eğitim uygulaması, ünite çalışmaları ve ödev paylaşımları. Okul dışında da öğretmen ile iletişim kurma imkanı sağlanıyor

Kullanılan Yöntemleri :

Eğitimin yeni çağında yöntemimiz farklılaştırılmış eğitim, ters yüz sınıflar, proje bazlı eğitim gibi metotların kullanımı.
Moodle platformu üzerinden kontrollü çalışma programları yardımı ile sınavlara hazırlık.
Bilişsel ve iletişimsel öğrenme teknikleri, yoğun konuşma, dinleme ve yazma teknikleri.
Görsel ve işitsel araç ve gereç, uluslararası medya kullanılmaktadır.
Google Drive uygulama (online depolama servisi) üzerinden yazım çalışmaları paylaşılır.

Tüm seviyelerimizde derslerimize motivasyon katmak için öğretmen odaklı olmaktan çıkararak her seviyede öğrencilerimize belli konular verilerek 5-6 dk lık ekran paylaşarak sunum gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Bu çalışma öğrencilerimize kendini ifade etme güveni sağlıyor.

Program ve Hedefler :

 • Uzun metinlerde soyut ve somut kavramların ana fikirlerini çıkarabilmek, not alma stratejilerini geliştirmek
 • Belli bir konuyu açık ve detaylı bir şekilde tanımlamak ve aktarmak (yazılı ve sözlü olarak)
 • Sözlü bir tartışmayı akıcı ve yapıcı bir şekilde yürütebilmek
 • Öğrencilerin C1 düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir. Bu amaca ulaşmak için öğrencilerin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini bu seviyeye uygun hale getirmektedir.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 saat

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

 • Bir topluluk önünde önce serbest, daha sonra belirlenmiş bir konu üzerine 5-10 dakikalık sunumlar yapmak (Powerpoint destekli)
 • A4 boyutunda en az bir sayfalık deneme kompozisyonları yazabilmek (essay writing)
 • Orijinal edebi metinleri okuyup yorumlamak, üzerinde tartışabilecek konuma gelmek (Short stories)
 • Okuma ve yazma tekniklerini geliştirmek (IELTS teknikleri)
 • Cambridge Üniversitesi ESOL C1- C2 (CAE, CPE) sertifikalarını alabilecek düzeye getirmek

Yıllık Program :

 • Belirlenmiş bir konuda aşamalı kompozisyon yazma teknikleri (process writing)
 • En az bir öğrencinin kendi seçtiği bir konu hakkında sunumu (5-10 dakika ve bilgisayar ve diğer malzeme destekli)
 • IELTS tekniklerinin kazanımları.
 • Metinlerde yazarın bakış açısı ile ilgili çıkarımlarda bulunma, alıntıları yorumlama, konu cümlelerini geliştirme, fikir denemesi yazdırma, deyimleri metin içinde kullanma, zaman bağlaçlarını metin içinde kullanmak
 • Metinlerdeki bilgileri tarama, farklı metinlerdeki bağlantıları bulma ve sentez yapma, metin hakkında fikir beyan etme, karşılaştırma paragrafı yazma, bağlaç kullanarak destekleyici cümleler ve sonuç cümleleri yazdırma, eş anlamlı kelimeleri öğrenmek
 • Metinlerle mantıksal çıkarımda bulunma, bir düşünceyi analiz etme, ana fikri özetleme, metni kişisel değerler ve deneyimlerle ilişkilendirme, bir fikri taslak olarak yazma ve kanıtlarla destekleme, benzerlikleri bulmak
 • Kelimenin anlamını metinden çıkarma, iki metin arasındakı bağlantıları kurma, metinle ilgili çıkarımlarda bulunma, metnin kronolojisini kavrama, farklı metinlerdeki bilgileri düzene sokma ve sentezlemek
 • Farklı metinlerdeki bilgiyi düzenleme ve sentezleme, fikirleri farklı yapılarda düzenleme, benzer ve farlılıkları gösteren türde deneme yazma, kelimelerin farklı anlamlarını bulmak.

Kullanılan Yöntemleri :

Beyin fırtınası, aşamalı kompozisyon yazma teknikleri, işitsel, duyusal, bilişsel ve iletişimsel öğretme teknikleri, yoğun konuşma, dinleme, okuma, yazma teknikleri, ve ders kitabına ait alıştırmaların yayınevinin web sayfası üzerinden (internetle) kullanımı.

 • My English Lab bir öğrenme yönetim sistemi olup internet ortamında çalışan, öğrencinin öğrenmesini destekleyecek interaktif aktiviteler, testler, audiolar ve vidolar bulunduran bir LMS sistemi kullanmaktayız. Öğrencilerin yaptıkları ödevler sistem tarafından kontrol edilmekte, yapıldığı anda öğrenci ve öğretmen ile raporlar paylaşılmaktadır. Öğrenci nerede eksiği olduğunu ve neler üzerine çalışma yapması gerektiğini görürken; öğretmenler sınıf ve öğrenci bazında detaylı raporlamaya ulaşmaktadır.
 • Google Classroom eğitim uygulaması, ünite çalışmaları ve ödev paylaşımları. Okul dışında da öğretmen ile iletişim kurma imkanı.
 • Google Drive uygulama (online depolama servisi) üzerinden yazım çalışmaları paylaşılır.

Tüm seviyelerimizde derslerimize motivasyon katmak için öğretmen odaklı olmaktan çıkararak her seviyede öğrencilerimize belli konular verilerek 5-6 dk lık ekran paylaşarak sunum gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Bu çalışma öğrencilerimize kendini ifade etme güveni sağlıyor.

Program ve Hedefler :

Öğrencilerimizin C1 düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir.Sınıflarda güncel olayları içeren, gelişen dünya ekonomisi ve iş hayatı hakkında bilgilendirmelerle öğrencilerin geleceğe hazırlanmaları hedeflenmektedir. Bilimsel konular üzerine fikir üretme yetisinin gelişimi sağlanmaktadır.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 saat

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

 • Bir topluluk önünde serbest veya belirlenmiş bir konu üzerine 5-10 dakikalık sunumlar yapmak.(Power point destekli)
 • Gazete, dergi veya güncel yayınlardaki makaleleri okuyup yorumluyabilmek ve üzerinde tartışabilmek.
 • Okuma ve yazma tekniklerini geliştirmek (IELTS ve TOEFL teknikleri)

Yıllık Program :

 • Bilimsel ve güncel makaleleri okuyabilme anlayabilmek
 • Elde edilen bilgiyi geliştirebilmek
 • Alanlarında yeterli kelime bilgisine sahip olabilmek
 • Moodle Platformu üzerinden kontrollü sınavlara hazırlık çalışmaları.
 • Google Classroom eğitim uygulaması, ünite çalışmaları ve ödev paylaşımları. Okul dışında da öğretmen ile iletişim kurma imkanı sağlanıyor

Kullanılan Yöntemleri :

Beyinfırtınası, işitsel, duyusal, bilişsel ve iletişimsel öğretme teknikleri, yoğun konuşma, dinleme, okuma ve yazma teknikleri.
Google Drive uygulama (online depolama servisi) üzerinden yazım çalışmaları paylaşılır.

Tüm seviyelerimizde derslerimize motivasyon katmak için öğretmen odaklı olmaktan çıkararak her seviyede öğrencilerimize belli konular verilerek 5-6 dk lık ekran paylaşarak sunum gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Bu çalışma öğrencilerimize kendini ifade etme güveni sağlıyor.

Program ve Hedefler :

Öğrencilerimizin C2 düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir. Programımız TOEFL IBT sınavı hazırlıkları üzerine odaklanmıştır. İngilizceyi üniversite seviyesinde kullanma ve anlama yeteneğini geliştirme üzerine, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini geliştirmek ve sınav teknikleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Sınava hazırlanma sürecinde Moodle Platformu üzerinden alıştırma sınavları, interaktif beceri geliştirme uygulamaları ve sınavı daha iyi anlamaları için ayrıntılı ipuçları ve bilgiler verilmektedir.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 saat
Sosyal Sınıfı 3 Saat

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

 • Bir topluluk önünde serbest veya belirlenmiş bir konu üzerine 5-10 dakikalık sunumlar yapmak (Slaytlar destekli)
 • Gazete, dergi veya güncel yayınlardaki makaleleri okuyup yorumluyabilmek ve üzerinde tartışabilmek.

Yıllık Program :

 • Bilimsel ve güncel makaleleri okuyabilme anlayabilme.
 • Elde edilen bilgiyi geliştirebilme
 • Alanlarında yeterli kelime bilgisine sahip olabilme.
 • Moodle Platformu üzerinden kontrollü sınavlara hazırlık çalışmaları.
 • Okuma, yazma, dinleme, konuşma tekniklerini geliştirmek (TOEFL teknikleri)

Kullanılan Yöntemleri :

 • Okuma: Akademik metinler üzerine çalışma
 • Dinleme: Konuşmaları, sınıf tartışmalarını ve sohbetleri dinleme, ardından soruları yanıtlama
 • Konuşma: Bilinen bir konu üzerine fikir belirtme, okuma ve dinleme görevlerine göre konuşma
 • Yazma: Okuma ve dinleme görevlerine göre komposizyon yanıtları yazma, yazarak bir fikri desteklemek
  Beyinfırtınası, işitsel, duyusal, bilişsel ve iletişimsel öğretme teknikleri, yoğun konuşma, dinleme, okuma ve yazma teknikleri.
  Google Drive uygulama (online depolama servisi) üzerinden yazım çalışmaları paylaşılır.

Tüm seviyelerimizde derslerimize motivasyon katmak için öğretmen odaklı olmaktan çıkararak her seviyede öğrencilerimize belli konular verilerek 5-6 dk lık ekran paylaşarak sunum gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Bu çalışma öğrencilerimize kendini ifade etme güveni sağlıyor.

İngilizce Bölüm Başkanı: Hilal ÜNLÜSÜ

Yasemin ÇİT

Houda ELMACI

David KELLY

Esin YASUN

Hilal ÜNLÜSÜ

X