Türk Dili ve Edebiyatı

Program ve Hedefler :

Her biri 40 dakika süren, haftada toplam 4 saat, Türk Dili Edebiyatı dersi verilmektedir.
Dersin işlenişi Türk Milli Eğitiminin amaçları çerçevesinde Farklı öğretim yaklaşımları ve stratejileri bir arada ve dengeli şekilde uygulanarak öğrencilerin okuma, yazma ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek için edebi türlerin en iyi örneklerini yansıtan metinler seçilerek metin çözümlemeler yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. Amacımız Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda okuyan, okuduğunu sorgulayan ve düşüncesini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisini kazanmış, ana dilinin kurallarını benimsemiş bireyler yetiştirmektir.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Öğrenme öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri aktif şekilde kullanılmaktadır.  Dersin işlenişinde ve uygulamalarda ders konularına uygun görsel iletişim araçlara yer verilmekte; slayt, bilgisayar, belgesel ve film gibi araçlardan da yararlanılmaktadır. Teknolojik araç ve gereçler kullanılırken gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik göz önüne alınarak internetin güvenli kullanımı konusunda gerekli ortam oluşturulmaktadır. Öğrencilere özgür ve sistemli düşünme alışkanlığı, araştırma, değerlendirme gücü kazandırmak; öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek; okumayı, öğrenmenin vazgeçilmez bir parçası olarak görmelerini sağlamak da yine öğrenme hedeflerimiz arasındadır.

Yıllık Program :

Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı dersinde sırasıyla, şiir,öykü, roman, tiyatro, düşünce yazıları gibi edebiyat türleriyle ilgili temel bilgi, terim ve kavramlar öğretilmektedir. Dil bilgisi konularında da bilgilerin canlı tutulmasına özen gösterilmektedir. Programa bağlı olarak seçilen ve okutulan roman, öykü, şiir ve deneme türlerindeki eserler aracılığıyla eser inceleme, burada işlenen çatışma ve problemleri günümüzle karşılaştırma çalışmaları öteleme yapılmaktadır.

Kullanılan Yöntemleri :

Yıllık programda öğretilmesi öngörülen türler kapsamında belirlenen eserler merkeze alınarak inceleme ve işleyişi yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken açıklama, örnekleme, karşılaştırma, tümevarım, tümdengelim, soru-cevap, araştırma, analiz etme, değerlendirme yöntemlerinden faydalanılır. Ayrıca öğrencilerle dijital ortamda çeşitli etkinlikler yapılmakta, teknolojinin sağladığı olanaklardan faydalanılmaktadır. Grup çalışmaları, performans değerlendirmeleri ve öğrenci sunumlarıyla öğrenme süreci desteklenmektedir.

Program ve Hedefler :

Her biri 40 dakika süren, haftada toplam 5 ders, Türk Dili Edebiyatı dersi verilmektedir.9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi, Türk Milli Eğitiminin amaçları çerçevesinde öğrencilerin okuma, yazma ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek için edebi türlerin en iyi örneklerini yansıtan metinler seçilerek metin tahlilleri yapılmaktadır. Yazma ve sözlü iletişim becerileri de bu metinler üzerinden geliştirilmektedir. Amacımız Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda okuyan, okuduğunu sorgulayan ve düşüncesini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisini kazanmış, ana dilinin kurallarını benimsemiş bireyler yetiştirmektir.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Temel hedefimiz, Türk Edebiyatı’nın dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içerisindeki yerinin ve öneminin kavranmasına zemin hazırlamak, öğrencilere özgür ve sistemli düşünme alışkanlığı, araştırma, değerlendirme gücü kazandırmak; öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek; okumayı, öğrenmenin vazgeçilmez bir parçası olarak görmelerini sağlamaktır.

Yıllık Program :

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öykü, şiir, roman, tiyatro, düşünce yazıları gibi edebiyat türleriyle ilgili temel bilgi, terim ve kavramlar öğretilmektedir. Edebiyatın güzel sanatlar ve diğer disiplinlerle bağlantısı fark ettirilmekte, ders kitabındaki metin parçalarının dışında okutulan roman, öykü, şiir türlerindeki eserler aracılığıyla eser inceleme çalışmaları yapılmaktadır.

Kullanılan Yöntemleri :

Konuyu veya dönemi en iyi anlatan bir metin veya eser merkeze alınarak metin tahlilleri yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken açıklama, örnekleme, karşılaştırma, tümevarım, tümdengelim, soru-cevap, araştırma, analiz etme, değerlendirme yöntemlerinden faydalanılır. Öğrencilerle dijital ortamda çeşitli etkinlikler yapılmakta, teknolojinin sağladığı olanaklardan faydalanılmaktadır. Grup çalışmaları, performans değerlendirmeleri ve öğrenci sunumlarıyla öğrenme süreci desteklenmektedir.

Program ve Hedefler :

Her biri 40 dakika süren, haftada toplam 5 ders, Türk Dili Edebiyatı dersi verilmektedir.10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi, Türk Milli Eğitiminin amaçları çerçevesinde öğrencilerin okuma, yazma ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmeyi ; dil bilgisi konularını metinler üzerinden öğrencilere sezdirerek Türk dilinin kurallarını öğretmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek için edebi türlerin en iyi örneklerini yansıtan metinler seçilerek metin tahlilleri yapılmaktadır. Yazma ve sözlü iletişim becerileri de bu metinler üzerinden geliştirilmektedir. Amacımız Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda okuyan, okuduğunu sorgulayan ve düşüncesini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisini kazanmış, ana dilinin kurallarını benimsemiş bireyler yetiştirmektir.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Temel hedefimiz, Türk Edebiyatı’nın dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içerisindeki yerinin ve öneminin kavranmasına zemin hazırlamak, öğrencilere özgür ve sistemli düşünme alışkanlığı, araştırma, yorumlama, sentez yapma gücü kazandırmak; öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek; okumayı, öğrenmenin doğal bir süreci olarak görmelerini sağlamaktır.

Yıllık Program :

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde hikaye, şiir, destan, dilekçe, roman, tiyatro, anı, haber, reklam, deneme gibi edebi ve öğretici türlerle ilgili temel bilgi, terim ve kavramlar öğretilmekte; sözcük türleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları gibi dil bilgisi konuları metinler aracılığıyla öğrencilere sezdirilmektedir. Edebiyatın güzel sanatlar ve diğer disiplinlerle bağlantısı fark ettirilmekte, ders kitabındaki metin parçalarının yanı sıra okutulan roman, öykü, şiir, tiyatro türlerindeki eserler aracılığıyla inceleme çalışmaları yapılmaktadır.

Kullanılan Yöntemler :

Konuyu veya dönemi en iyi anlatan bir metin veya eser merkeze alınarak metin tahlilleri yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken açıklama, örnekleme, karşılaştırma, tümevarım, tümdengelim, soru-cevap, araştırma, analiz etme, değerlendirme yöntemlerinden faydalanılır. Öğrencilerle dijital ortamda çeşitli etkinlikler yapılmakta, teknolojinin sağladığı olanaklardan faydalanılmaktadır. Grup çalışmaları, performans değerlendirmeleri ve öğrenci sunumlarıyla öğrenme süreci desteklenmektedir.

Program ve Hedefler :

Her biri 40 dakika süren, FEN şubeleri için haftada 5 saat; TM şubeleri için haftada 7 saat Türk Dili Edebiyatı dersi verilmektedir. 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi, Türk Milli Eğitiminin amaçları çerçevesinde öğrencilerin okuma, yazma ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmeyi; dil bilgisi konularını metinler üzerinden öğrencilere sezdirerek Türk dilinin kurallarını öğretmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek için edebi türlerin en iyi örneklerini yansıtan metinler seçilerek metin tahlilleri yapılmaktadır. Yazma ve sözlü iletişim becerileri de bu metinler üzerinden geliştirilmektedir. Amacımız Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda okuyan, okuduğunu sorgulayan ve düşüncesini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisini kazanmış, ana dilinin kurallarını benimsemiş bireyler yetiştirmektir.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Temel hedefimiz, Türk Edebiyatı’nın dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içerisindeki yerinin ve öneminin kavranmasına zemin hazırlamak, öğrencilere özgür ve sistemli düşünme alışkanlığı, araştırma, yorumlama, sentez yapma gücü kazandırmak; öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek; okumayı, öğrenmenin doğal bir süreci olarak görmelerini sağlamaktır.

Yıllık Program :

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde hikaye, şiir, makale, sohbet, fıkra, roman, tiyatro, eleştiri, mülakat ve röportaj gibi edebi ve öğretici türlerle ilgili temel bilgi, terim ve kavramlar öğretilmekte; yazım kuralları ve noktalama işaretleri, cümlenin ögeleri, anlatım bozuklukları gibi dil bilgisi konuları metinler aracılığıyla öğrencilere sezdirilmektedir. Edebiyatın güzel sanatlar ve diğer disiplinlerle bağlantısı fark ettirilmekte, ders kitabındaki metin parçalarının yanı sıra okutulan roman, öykü, şiir, tiyatro türlerindeki eserler aracılığıyla inceleme çalışmaları yapılmaktadır.

Kullanılan Yöntemleri :

Konuyu veya dönemi en iyi anlatan bir metin veya eser merkeze alınarak metin tahlilleri yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken açıklama, örnekleme, karşılaştırma, tümevarım, tümdengelim, soru-cevap, araştırma, analiz etme, değerlendirme yöntemlerinden faydalanılır. Öğrencilerle dijital ortamda çeşitli etkinlikler yapılmakta, teknolojinin sağladığı olanaklardan faydalanılmaktadır. Grup çalışmaları, performans değerlendirmeleri ve öğrenci sunumlarıyla öğrenme süreci desteklenmektedir.

Program ve Hedefler :

Her biri 40 dakika süren, haftada 5 ders FEN şubeleri için; 8 ders TM şubeleri için; 9 ders Sosyal şubeleri için Türk Dili Edebiyatı dersi verilmektedir.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi, Türk Milli Eğitiminin amaçları çerçevesinde öğrencilerin okuma, yazma ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin okuma ve analiz yetilerini geliştirmek için edebi türlerin en iyi örneklerini yansıtan metinler seçilerek metin tahlilleri yapılmaktadır. Edebiyat Tarihinin uygarlık tarihindeki gelişimi kapsamında “Cumhuriyet Dönemi” Türk  edebiyatını oluşturan sosyal, siyasal ve kültürel oluşumları kavratmak 12. Sınıf programının ana hedefidir. Yazma ve sözlü iletişim becerileri de bu metinler üzerinden geliştirilmektedir. Amacımız Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda okuyan, okuduğunu sorgulayan ve düşüncesini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisini kazanmış, ana dilinin kurallarını benimsemiş bireyler yetiştirmektir.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Temel hedefimiz, Türk Edebiyatı’nın dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içerisindeki yerinin ve öneminin kavranmasına zemin hazırlamak, öğrencilere özgür ve sistemli düşünme alışkanlığı, araştırma, değerlendirme gücü kazandırmak; öğrencilerin okuma alışkanlıklarını ve analiz yetilerini geliştirmek; okumayı, öğrenmenin vazgeçilmez bir parçası olarak görmelerini sağlamaktır.
Bu doğrultuda 12. sınıf öğrencileri, Türk Edebiyat Tarihinin  20.yüzyılın başlarından günümüze kadar olan süreçte karşılaştığımız;

  • Türk edebiyatının oluşumunu etkileyen Atatürk devrimlerinin bireye ve topluma etkisini,
  • Bu  dönemi etkileyen düşünsel ve felsefi yaklaşımları , en önemli temsilcilerini ve onların eserlerini tanıyarak çağdaşlaşma çabası içindeki Türk dünyasının Doğu ve Batı sentezini nasıl algıladığını anlamış olacaklardır.

12.sınıf Türk Edebiyatı dersi hedefleriyle, öğrencilerin siyasi, sosyal ve toplumsal olay ve gelişmelerin  edebiyatla ilişkisini kurabilmeleri amaçlanmaktadır.

Yıllık Program :

12.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öykü, şiir, roman, tiyatro, düşünce yazıları gibi edebiyat türleriyle ilgili  bilgi, terim ve kavramlar incelenmektedir. Edebiyatın güzel sanatlar ve diğer disiplinlerle bağlantısı kurulmaktadır. Ayrıca ,lise müfredatını birikim olarak değerlendirecekleri 12. Sınıf programıyla üniversite sınavında en üst düzeyde başarı elde edebilmeleri için çalışmalar hazırlanmıştır.

Kullanılan Yöntemleri :

Konuyu veya dönemi en iyi anlatan bir metin veya eser merkeze alınarak metin tahlilleri yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken açıklama, örnekleme, karşılaştırma, tümevarım, tümdengelim, soru-cevap, araştırma, analiz etme, değerlendirme yöntemlerinden faydalanılır. Öğrencilerle dijital ortamda çeşitli etkinlikler yapılmakta, teknolojinin sağladığı olanaklardan faydalanılmaktadır. Grup çalışmaları, performans değerlendirmeleri ve öğrenci sunumlarıyla öğrenme süreci desteklenmektedir.

Zümre Başkanı : Işıl ÖZTEKİN

Tuğba ÇOKGÜNGÖR MÜSTECAPLIOĞLU

Hatice DEMİR

Sadiye GETİREN

Koray FOLYAOĞLU

Sevil ER

Ferda ERDOĞAN

Sinem GÜMRÜKÇÜ ŞENSOY

Jale KARAHAN

Işıl ÖZTEKİN

X