Matematik

Program ve Hedefler:

 • Bu sene öğrencilere:
 • Fransızca matematik yapabilmek için gerekli kelime bilgisini öğrenmeyi
 • liseye gelmeden önce öğrendikleri bilgileri pekiştirmeyi
 • çalışmalarında düzenli olmayı (defter tutmak ve ödev yapımı)
  olanak sağlar

Haftada herbiri 40 dakikalık kaç ders:

Haftada 3 ders vardır.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:

 • Yönergeleri anlama ve bulunan sonucu uygun dille gösterebilmek
 • hazırlık sınıfı programındaki öğrendikleri yetenekleri kullanabilmek
 • bilimsel yol izleyebilmek (verileri belirlemek, arananı belirlemek, ispatlamak)

Yıllık Program:

 • Sayılar, üslü sayılar, bölünebilme
 • Dört işlem hakkında kelime bilgisi
 • Geometrik şekiller ve çizimleri
 • Çarpanlara ayırma ve açma
 • Açılar
 • Denklemler, eşitsizlikler, denklem sistemleri
 • Üçgenler (Öklid, Pisagor, Tales teoremleri)
 • Bölünebilme
 • Doğru denklemleri
 • Oran orantı ve yüzdelik hesaplamalar

Kullanılan Yöntemleri:

 • Cebir ve geometri arasında değişim
 • Keşif etkinlikleri, ders konularının anlatımı, soru çözümü
 • Farklı medyaları kullanarak dersin inşası (kitap, doküman, geometrik araç-gereçleri, akıllı tahta)
 • Bireysel çalışmayı öğretme

Program ve Hedefler:

 • Tam sayılar.
 • Mantık ve ispat yöntemleri.
 • Kümeler.
 • Kartezyen çarpım.
 • Bağıntı.
 • Fonksiyon.
 • Modüler aritmetik.
 • İşlem.
 • Üslü sayılar ve mutlak değer.
 • Karekök ve n’nci dereceden kökler.

Haftada herbiri 40 dakikalık kaç ders:

Haftada herbiri 40 dakikalik 6 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:

MEB müfredatı ile belirlenen hedeflerin kazanımı.
İspat ve çözüm tekniklerinin kazanımı.

Yıllık Program:

Bilimsel düşünme ve ispata dair yöntemlerin kullanılması ve kazanılması.

Kullanılan Yöntemleri:

Çeşitli kaynakların kullanımı : kitaplar, çalışma kağıtları.

Program ve Hedefler:

Lise 2 matematik programı lise 3 ve lise 4. sınıflara taban oluşturacak iki önemli ve ayrıntılı konudan oluşuyor. Bu konular trigonometri ile ikinci dereceden denklem, eşitsizlik ve fonksiyonlardır.

Haftada kaç ders:

Haftada herbiri 40 dakikalık 6 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:

 • Polinom kavramını öğrenmek, ikinci derece polinoma geçiş ve çarpanlarına ayırmak.
 • İkinci derece denklem ve eşitsizlik çözmek.
 • Yeni bir fonksiyonu tanımak: parabol.
 • Trigonometrik formülleri öğrenmek.

Yıllık Program:

 • Polinomlar.
 • Çarpanlara ayırmak.
 • İkinci derece deklem ve eşitsizlikler
 • İkinci derece fonksiyon: Parabol
 • Trigonometri

Kullanılan Yöntemleri:

Tümevarım, tümden gelim, soru-cevap, öğrencilerin uygulamalı çözümleri.

Program ve Hedefler:

Yeni bir sayı kümesinin keşfi, olasılık kurallarının ve çeşitli grafiklerin yorumlanması.

Haftada kaç ders:

Haftada herbiri 40 dakikalık 6 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:

 • Karmaşık sayılar kümesini tanımak, logaritmayı tanımak.
 • Yeni bir ispat tekniği öğrenmek, sayı dizilerini öğrenerek limit kavramına hazırlanmak.
 • Denklem sistemlerini çözmek ve çeşitli grafikleri yorumlamak.

Yıllık Program:

 • Karmaşık sayılar.
 • logaritma.
 • Tümevarım ve diziler.
 • Matrisler ve denklem sistemleri.
 • Saymanın kuralları ve olasılık, istatistik.

Kullanılan Yöntemleri:

Tümevarım, tümdengelim, soru-cevap, soru çözümleri.

Program ve Hedefler:

Öğrencilerin üniversite sınavlarında başarılı olmaları ve yüksek öğrenimleri için gereken temel bilgilere sahip olmalarını sağlamak.

Haftada kaç ders:

Haftada herbiri 40 dakikalık 7 ders

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri:

Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmek, tüme varım ve tümdem gelim ile ilgili çıkarımlar yapma, günlük hayatta ve diğer alanlarda problem çözme becerileri kazanabilmek.

Yıllık Program:

 • Özel tanımlı fonksiyonlar.
 • Limit ve süreklilik.
 • Türev ve uygulamaları.
 • İntegral ve uygulamaları.

Kullanılan Yöntemler:

Konu anlatımı, soru-cevap, tümevarım, tümden gelim, alıştırmalar.

Zümre Başkanı: Marc LE BRAS

Tuğba ALAŞAN

Tanya ANDONYAN

Berna FIRAT

Murat GÜLAL

Marc LE BRAS

Moustapha NIASSE

Shko Ali TAHIR

Mustafa UÇUN

X