1,5 Milyon Yıl Öncesinden Kalan Anadolu Diş Fosilleri !

Memelilerin Sınıflandırılması Konusunda Yapılan Olağanüstü Bir Bilimsel Atölye Çalışması

Memeliler alemi, ortalama olarak, halen yaşayan 1200 tür, 150 aile ve 30 kadar sınıftan oluşur.
Bu yıl, Fen Festivali haftasında, Lise 1 öğrencilerinin ders konularında yer alan, canlıların sınıflandırılması konusuna paralel olarak, ikinci bir sistematik sınıflandırma atölyesi hazırlandı.
Lise 1 ders programı, yeryüzünde yaşayan tüm canlıların sistemli bir şekilde sınıflandırılmasını içerir.

Biyoloji Dersinde Sistematik Sınıflandırmada Kullanılan Kavramlar

Fen ve Teknoloji laboratuvarlarında yapılan bu atölye çalışması, sistematik sınıflandırmada ve Biyoloji de kullanılan kavramların öğrenciler tarafından daha iyi öğrenilmesini sağladı. Bu süreçte birçok kavrama değinme imkanı ortaya çıktı: Biyolojik ve paleantolojik bir türün tanımı, türlere göre yaşayan canlıların sayıları, sınıflandırma bilimi, karşılaştırmalı anatomi, mikroskop kullanımı, ve örnek hazırlama uygulaması gibi.

1,5 Milyon Yıllık 7 Santimetrelik Diş Fosillerden, Güncel 2 Milimetrelik Diş Örneklerine…

Karşılaştırmalı anatomi atölyesi iki aşamada gerçekleşti. Önce bazı kavramları sunmak için görsellerle açıklanan teorik bir sunum yapıldı. Daha sonra pratik uygulamalarda öğrencilerden çeşitli tip, şekil ve boylardaki diş örneklerini belirleyip tanımlamaları istendi.

Bu dişlerin her biri nesli tükenmiş ya da yaşayan türlerden memeliler sınıfına ait olanlardan oluşuyordu. Ve ulaşılan keşif çok şaşırtıcıydı! 1,5 milyon yıl önce Anadolu’da yaşayan  “dev” zürafadan, günümüzdeki bazı fare ve tavşan türlerine kadar.

Bunları yaparken öğrencilerimiz, farklı hayvan gruplarına ait numaralanmış diş şemalarını kullanıp, mikroskop ve çıplak gözle inceledikleri örneklerin numaralarıyla kolayca eşleştirdiler.

Toplamda, bazıları aynı memeliler sınıfına ait olan 13 değişik cins ve tür bulunuyordu.

Olağanüstü Bir Konu Üzerine Yapılan Son Derece Pratik Bir Bilimsel İşleyiş!

Son olarak öğrenciler sonuçlarını kontrol edebilsinler diye sınıfta hep birlikte bir düzeltme yapıldı. Her tür kendi anatomisine, yaşam  tarzına, beslenmesine ve yuvasına göre detaylandırıldı. Yaklaşım ve sonuç çıkarma tamamen bilimseldi.

Atölye çalışması, ilgili öğrencilerde bilimsel işleyiş  kavramını son derece geliştirmeye yaradı.

Bununla birlikte, sistemli sınıflandırma aşamasında, öğrencilerin, bilmeceleri sonuca ulaştırmaya çalışırken, bazen doğal olarak zorlandıkları da oldu.

X