Yurt Dışı Üniversite Seçimleri

ABD, Kanada, Hollanda, İngiltere, İtalya

Öğrencilerimiz dünyanın pek çok farklı ülkesindeki eğitim imkanlarından yararlanma konusunda oldukça isteklidir.
İstikrarlı bir şekilde yöneldikleri İngiltere, Kanada ve ABD üniversitelerine, son yıllarda hızla artan bir sayıyla Hollanda ve İtalya üniversiteleri de eklenmiştir.
Yüksek öğrenimine Fransa dışında bir ülkede, Fransızca devam etmek isteyenler Belçika ve İsviçre seçeneklerini göz önünde bulundurmaktadırlar.

ABD

ABD’de çok fazla sayıda üniversite bulunması, pek çok üniversitenin dünyanın önde gelen okulları arasında yer aalmaası, esnek bir eğitim programına sahip olmaları ve sosyal ve sportif alanlarda aktif olan öğrencilere hitap edebilmeleri bu ülkeyi cazip kılan faktörlerdir. Öğrenim ücretlerinin dünya standartlarının üzerinde olduğu bilinmekle birlikte, öğrencilerimiz çoğunlukla ABD’deki üniversitelerden çeşitli oranlarda burs teklifi alarak orada okumaya gitmektedirler.

Genel olarak ABD’de öğrencilerimiz tarafından tercih edilen bölümler: İşletme, Ekonomi, Siyaset Bilimi, Mühendislik, Sanat Bölümleridir (Film Yapımı, Animasyon, İllustrasyon, Tiyatro vb.).

KANADA

Kanada’daki 100 üniversitenin hepsinin de çok kaliteli eğitim veriyor olması, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülke konumu, çeşitli milletleri bir araya getiren ve huzurlu bir yaşam vaadetmesi ve ABD’ye oranla eğitim ücretlerinin makul bir seviyede olması tercih edilme sebeplerindendir. Ayrıca vatandaşlık verme konusunda diğer ülkelere nazaran daha cömert olması Kanada’yı cazibeli kılan unsurlardandır. Ülkenin bazı bölgelerinde Fransızca dilinin hakim olması da, öğrencilerimiz için hem İngilizce hem Fransızca dillerini geliştirebilme imkanı tanıması adına önemlidir.

Öğrencilerimiz Kanada’ya çoğunlukla Mühendislik, Psikoloji, İşletme, Ekonomi, Siyaset Bilimi, Yönetim gibi bölümleri okumak için giderler.

İNGİLTERE

 

İngiltere, yüksek öğrenimini İngilizce sürdürmek isteyen ve Amerika kıtasına gitmek istemeyen öğrencilerimiz için önemli bir tercih noktasıdır. İngiltere’deki üniversiteler öğrenci merkezli bir eğitim sunmaları, iş dünyası ile yakın temasta olmaları, deneyim kazandırarak öğretme sisteminin hakim olması açısından öğrencilerimize oldukça cazip gelmektedir.

İngiltere’de okumayı tercih eden mezunlarımız büyük bir ağırlıkla İşletme, Finans ve Yönetim bölümlerini tercih ederler. Bunun dışında: Mimarlık, Mühendislik, Hukuk, Sanat (Film Yapımcılığı, Oyunculuk, Medya, Moda Tasarım vb.) bölümlerinde okumak üzere giden öğrencilerimiz de vardır.

HOLLANDA

Hollanda, İngiltere’den sonra en çok İngilizce program sunan üniversitelere sahip olan ülkedir. Türkiye’ye yakın olan konumu, çok kaliteli bir eğitim sistemi olması, huzurlu bir toplum yaşamı sunması ve öğrenim ücretlerinin ABD, Kanada ve İngiltere’ye göre oldukça makul bir seviyede bulunması özellikle son 5 yıl içinde giderek artan bir talep oluşmasına neden olmaktadır.

Öğrencilerimizden Hollanda’da okumayı tercih edenler genellikle: Yapay Zeka, Psikoloji, Uluslararası İşletme Yönetimi, Ekonomi, Uluslararası Hukuk bölümlerine eğilim göstermektedir.

İTALYA

İtalya, kültürel olarak Türkiye’ye benzerlik göstermesi, ülkemize yakın mesafede bulunması, öğrenim ücretlerinin makul seviyede olması, 3 yıllık lisans programları sunması ve dosya başvurusu yerine gerek devletin gerek üniversitelerin yaptığı sınavlarla öğrenci kabul etmesi bu ülkedeki üniversiteleri öğrencilerimiz için cazip kılmaktadır.

İtalya’da eğitim görmeye karar veren mezunlarımız çoğunlukla Sanat, Mimarlık, Moda Tasarımı, Ekonomi, İşletme bölümlerini tercih etmektedir.

Belçika ve İsviçre…

Yüksek öğrenimlerine Fransızca devam etmek isteyen öğrencilerimiz az bir kısmı Belçika ve İsviçre’yi de tercih edebilmektedir. Belçika üniversite sisteminin Fransız üniversiteleri ile benzerlik göstermesi, bazı öğrencilerimiz tarafından Belçika’nın Fransa’ya bir alternatif olarak görülmesini sağlamaktadır.

İsviçre, son birkaç yıldır, Türkiye’den başvuru yapan adaylara, ülkemizde 2 yıl üniversite eğitimi aldıktan sonra başvuru yapma koşulu getirmiştir. Bu koşulun dışında kalan tek okul Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)’dır.

İrlanda, İskoçya, Küba, İsveç, Macaristan, Estonya, Güney Kore, İsrail…

Saint Benoit Lisesi olarak, her geçen yıl yurtdışında öğrenim görmek isteyen öğrenci sayımızda artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu durum da, yıllar içerisinde başvuru yapılan ülke çeşitliliğinin artmasına neden olmaktadır. Örneğin son 5 yıl içerisinde: İrlanda, İskoçya, Küba, İsveç, Macaristan, Estonya, Güney Kore, İsrail gibi ülkelerden öğrencilerimize kabuller gelmiştir. Bazı mezunlarımız şu anda bu ülkelerde okumaktadır.

Saint Benoît Lisesi’nin verdiği eğitimin kalitesi, dünya üniversiteleri tarafından kabul edilmektedir. Bunu bizlere kanıtlayan, her geçen sene öğrencilerimizin gitgide artan sayıda üniversitenin prestijli bölümlerine kabul edilmesidir. Tercihlerini farklı ülkeler ve farklı bölümlerden yana kullanan mezunlarımızın buluştuğu ortak nokta ise, lisemizde aldıkları eğitimin üniversite öğrenimlerini kolaylaştıran düzeyde olduğu yönündeki fikirleridir. Mezunlarımızdan aldığımız geribildirimlerin bunu her yıl bize tekrar teyit ettiğini memnuniyetle belirtmek isteriz.

X