Yerleştirmeye Esas Nakiller

Yerleştirmeye Esas Nakiller 17-21 Ağustos ve 24-28 Ağustos tarihleri arasındadır.
Okulumuzda açık kontenjan oluşması halinde bu kontenjan web sitemiz üzerinden duyurulacak ve Ön Kayıt / Asil Liste Kesin Kayıt / Yedek Liste Kesin Kayıt işlemleri aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

Yerleştirmeye Esas
1. Nakil Dönemi
17-21 Ağustos
– 09.00-11.00 : Ön kayıt
– 13.00-14.30 : Asil Liste Kesin Kayıt
– 14.45-17.00 : Yedek Liste Kesin Kayıt
– Ön kayıtlar web sitemiz üzerinden yapılacaktır.
– Adaylar puan üstünlüğüne göre sıralanarak kontenjan durumuna göre asil ve yedek listeler oluşturulacaktır.
Yerleştirmeye Esas
2. Nakil Dönemi
24-28 Ağustos
– 09.00-11.00 : Ön kayıt
– 13.00-14.30 : Asil Liste Kesin Kayıt
– 14.45-17.00 : Yedek Liste Kesin Kayıt
– Ön kayıtlar web sitemiz üzerinden yapılacaktır.
– Adaylar puan üstünlüğüne göre sıralanarak kontenjan durumuna göre asil ve yedek listeler oluşturulacaktır.

NAKİL DÖNEMİ
Bu dönem 17 Ağustos 2020’de başlar. Nakil döneminde, Hazırlık sınıfında açık kontenjan olması ve bu açık kontenjana kayıt yapılmaya karar verilmesi halinde yeni taban puan ve işlem ayrıntıları web sitesinde duyurulur.

Ön kayıt, kesin kayıt, yedek kayıt işlemleri “Kurum Yönetmeliği”nde ve “Kayıt Kılavuzu”nda belirtilen koşullarla yapılmaya devam edilir. Okulumuzda Hazırlık sınıfına nakil için ön kayıt başvuruları internetten yapılır.

Okula kesin kaydını yaptıran öğrenci e-okul sisteminden nakil başvurusunda bulunur.

X