Mekan Sorunsalına Farklı Bir Bakış: Öte/de/ki Mekan

Akbank Sanat Merkezi ziyareti

Her zaman iyi bir sanat izleyicisi olmayı hedefleyen Saint Benoit Fransız Lisesi resim kulübü öğrencileri, bu amaç doğrultusunda Öte/ de/ ki Mimarlık sergisini incelemek üzere Akbank Sanat Merkezindeydi...

Mekan insanın temel sorunsalıdır. İnsanın varoluşu mekan ile doğrudan bağıntılıdır. Başka bir deyişle mekan bir varoluş gerçeğidir. Mekan dinamikleri kültürel dinamikler kapsar. Saint Benoît Lisesi öğrencileri Akbank Sanat Merkezinde gezdikleri Öte/de/ki adlı sergide önemli bir soru hakkında düşünme fırsatı buldu: Her mekan öte/de/ki midir yoksa her mekan burada, şimdi ve mevcut olanı mı içerir?

Sergiye yapılan gezi sırasında Akbank Sanat Merkezi ve Pace Çocuk Sanat Merkezi Sanat Danışmanı Barış Karayazgan tarafından karşılanan öğrencilerimiz, önce binanın sanat atölyesi bölümüne alındı ve orada interaktif bir sanat sohbeti gerçekleştirdi.

Sohbet sonrası serginin olduğu kata geçildi.  Bu serginin, bir proje seçkisi üzerinden hem Tabanlıoğlu Mimarlık hem de Mimarlar + Han Tümertekin ofislerinin eskizler, fotoğraflar, videolar, malzemeler ve maketlerle bezenmiş projelerinin gelişim ve uygulama süreçlerini içerdiğini açıklayan Barış Karayazgan’ın rehberliğinde  sergi gezildi. Bu gezi esnasında farklı projelerin ön safhaları ile ilgili videoları, fotoğrafları, eskizleri, maketleri yakından inceleyen öğrencilerimiz; bir projenin nasıl oluştuğuna yakından tanıklık ederken, mimarlıkta doku, çevre ile uyum ve ekolojik sürdürülebilirlik kavramlarının ne kadar önemli olduğunu öğrendiler.

Akbank Sanat Binasının ilk iki katında gerçekleşen sergi detaylı bir şekilde açıklanarak incelendikten sonra, öğrencilerimiz tekrar atölye bölümüne alındı. Burada kendilerine malzeme verilerek bir mimari proje maketi tasarımı yapmaları istendi. Uygulama safhasında oldukça başarılı ve yaratıcı çalışmalar ortaya çıkartan öğrencilerimiz için son derece keyifli ve verimli bir çalışma günü gerçekleşmiş oldu.

X