Hazırlık Sınıfları kontenjanımız dolmuştur. 21 Ağustos tarihinde başlayacak Nakil Döneminde kontenjan açılması durumunda sitemizden duyuru yapılacaktır. Bilgi için 0533 810 57 81 numaralı telefondan Suzi Hanım ile konuşabilirsiniz.

Lisemizde Okul İçi Demokrasinin En Önemli Öğelerinden Birisi…

Öğrenci Meclisi seçimi !

Öğrencilerimiz, okul içi demokrasiyi en iyi şekilde işletmek için Öğrenci Meclisi başkanını, yönetim kurulu üyelerini ve öğrenci temsilcilerini seçtiler. Bu yıl, seçim tüm sınıflarda, öğrencilerin kendi tablet ve bilgisayarlarını kullanmaları ile çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşti. 7 adayın üç hafta süren tatlı rekabetinin ardından her yıl olduğu gibi kazanan yine Saint Benoît Lisesi oldu.

Öğrenci Meclisi seçimi için oluşturulan “okul seçim kurulu” görevini en iyi şekilde yerine getirerek seçimin sağlıklı bir biçimde tamamlanmasında en önemli rolü oynadı.

06 Ekim 2017, cuma günü yapılan seçimde 914 öğrencimiz oy kullandı ve  toplam geçerli oyların %46.70’ini alan 12 G sınıfından ALP Saint Benoît Fransız Lisesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öğrenci Meclisi Başkanı seçildi.

Meclis Başkan Yardımcılıklarına;

12 G sınıfından Buğra

11 F sınıfından Emre

10 H sınıfından Ege

Saymanlığa 10 H sınıfından Ata

Yazmanlığa da 9 I sınıfından Sarp seçildiler.

Öğrenci meclisi Seviye Koordinatörleri olarak da;

Hz. F sınıfından Hasan

9 G sınıfından Alper

10 H sınıfından Ergun

11 A sınıfından Görkem

12 A sınıfından Can seçildiler.

Kendilerini kutluyoruz !

Okul Öğrenci Meclisi Başkanı aşağıdaki metni tüm arkadaşlarının huzurunda okuyarak görevine başladı.

Seçilmiş olduğum Öğrenci Meclis Başkanlığı görevini başta Atatürk İlke ve İnkılapları’na bağlı kalarak,

Saint Benoît Fransız Lisesi’nin geçmişten geleceğe uzanan milli, insani,

manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup geliştirmek için çalışacağıma,

Saint Benoît Lisesi kimliğinin bir parçası olarak insana ve çevreye karşı daima saygılı olacağıma,

görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış haline getireceğime,

bu onurlu vazifeyi yerine getirirken tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalacağıma; hepinizin huzurunda söz veriyorum.

X