Lise 2. Sınıfta, Üniversitede Tadımlık Dersler Deneyimi

''Tadımlık Dersler''

Üniversiteye Doğru Projemizin, lise 2. Sınıf öğrencilerine yönelik faaliyetlerinden biri de ''Tadımlık Dersler'' Etkinliği.

”Tadımlık Dersler”

Öğrencilerimiz, Fen-Matematik, Türkçe-Matematik, Türkçe-Sosyal gibi farklı alanlara ait birçok derse katıldılar ve böylelikle, bu dersleri yakından izleme fırsatına eriştiler.

17 Haziran Perşembe günü, öğrencilerimiz, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyelerinin verdiği derslere katıldılar ve sorular sorarak aktif bir katılım sağladılar.

Öğrencilerimizin katıldığı dersler ve dersi sunan öğretim görevlileri:

  • Psikoloji – Prof. Dr. Hale Bolak Boratav
  • Ekonomi – Dr. Öğretim Üyesi Umut Keskin
  • Hukuk  – Ar. Gör. Pınar Koçyiğit
  • Mekatronik – Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Başar Aka
  • Genetik ve Biyomühendislik – Dr. Öğretim Üyesi Ali Deniz Dalgıç
  • Mimarlık – Doç. Dr. Ayça Alangoya

X