Kontenjanımız dolmuştur. Okulumuza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Lise 1 Sınıflarına Bilgilendirme Toplantısı

Tek hedef : öğrencilerimizin başarısı !

2017-2018 eğitim öğretim yılı, Lise 1 öğrencileri için yeni konular, yeni duygularla başladı... Bilgilendirme toplantımızı, 26 Ekim Salı günü Silüet salonunda gerçekleştirdik. Toplantıya veliler yoğun ilgi gösterdi.

Artık geleneksel hale gelmiş bu toplantının amacı, tüm Lise 1 eğitim programı ile ilgili bilgi vermenin yanı sıra, velilerimize eğitim-öğretim yılı takvimi, bölümün eğitim kadrosu, Milli Eğitim’in yönetmelik değişikliklerini sunmak.

Toplantı, Okul Müdürü Sayın Pierre Gentric’in konuşması ile başlayıp Türk Müdür Başyardımcısı Sayın Gülay Doğusoy ile devam etti.  Okul Müdürü, Sayın Pierre Gentric, bir taraftan hazırlık sınıfına kıyasla Lise 1 seviyesindeki ders çeşitliliğinin altını çizerek, diğer taraftan öğrencinin başarılı olması için Lise ve aile arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Bu karşılıklı güven ve kişiselleştirilmiş eğitim desteğinin, öğrencinin başarısı için hayati önem taşıdığından bahsetti. Sayın Gülay Doğusoy, öğrencilerimizin başarısı için alt yapılarının kuvvetli olması gerektiğini, Lise 1. sınıfların buna zemin hazırladığını ve kişisel gelişimleri için kültürel, sportif, sanatsal etkinliklerin önemini vurguladı.

Bilgilendirme toplantısı, zümre başkanlarının ekipleriyle birlikte sunduğu program tanıtımları, zaman takvimi ve eğitim hedefleriyle devam etti. Zümre başkanları, farklı disiplinlerin altını çizip düzenli  çalışmanın öğrencilerimizin başarısı için anahtar kelime olduğuna dikkat çekti.

Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi, Moodle platformunun ve bu sene daha etkin bir şekilde kullanılacak dijital araçların eğitimdeki kullanımının önemini belirterek sözü 9. sınıflar Müdür Yardımcısı Sayın Gülcan Çiçekyurt’a bıraktı. Gülcan Hanım, Milli Eğitim Bakanlığının lise kurumları için uyguladığı sınıf geçme yönetmelikleri hakkında bilgi vermeden önce, okul hayatının farklı bölümlerinde görev yapan kişileri tanıttı. Toplantıda, program, konular, ders saatleri, projeler, öngörülen etkinlikler gibi, bu seneye dair bilgiler sunuldu.

Bu sunum sırasında, öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimleri için çok önemli bir rol oynayan uluslararası değişim programları ve eğitim gezilerine dikkat çekildi. Ayrıca, öğrencilerin Lise’de daha iyi yaşama ve başarıya ulaşmaları için bilgi, beceri ve empati ile ilgili önerilerde bulunuldu.

Bu akademik ve idari bilgilerin paylaşıldığı verimli toplantının ardından, veliler Lise’nin bahçesinde hazırlanmış olan ikrama katılarak eğitim kadromuzu daha iyi tanıma ve konuşma olanağını buldu. Toplantı samimi bir ortamda gerçekleştiğinden velilerimiz hoşnut olarak ayrıldılar.

Tüm Lise 1 öğrencilerimize

güzel bir eğitim yılı diliyoruz !

Sunum

X