Lise 1. Sınıf Öğrencilerimizin Velileri Google Meet Üzerinden Bilgilendirildiler

Bilgilendirme Toplantımıza dair ayrıntılar

Oradalar! Uyumlu, Donanımlı, Tıpkı “Okulda Gibi’’ !

Bir yıldan beri, hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, artık Lise 1. Sınıftalar ve profesyonel geleceklerini inşa etmeye başlıyorlar.

Sıradışı Bir Ders Yılı Başlangıcı ve Aşılmayı Bekleyen Zorluklar

Bu hassas dönemde, öğrencilerimiz, ders yılına çevrimiçi sınıflarında başladılar. Bu konuda hazırlıklı olan eğitim kadromuz, onları karşılamak için sabırsızlanıyordu.
Hazırlık sınıfı öğrencileri, artık Lise 1.Sınıftalar.
Okulu tanıyorlar, sınıfta, yüz yüze gerçekleşen derslerle geçtiğimiz yıl karşılaştılar. Aynı şekilde, uzaktan gerçekleşen dersleri de deneyimlediler ve hızlı bir biçimde sisteme uyum sağladılar. Ders yılı başladıktan bir hafta sonra… Her şey, çok güzel gidiyor.

Veliler İçin de Yeni Bir Ders Yılı Başlıyor

8 Eylül ve 9 Eylül 2020 tarihlerinde, Lise 1. sınıf velilerimiz için bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.
Öğrencilerimizin, uzaktan eğitim gördüğü bu pandemi süreci boyunca, velilerimiz, Saint Benoît Lisesi’nin eğitim görevini yerine getirebilmek adına benimsediği işleyiş biçimi hakkında bilgilendirildiler. Bir çok farklı pedagojik teknik ve yöntem tanıtıldı.
Velilerin soruları, doğal olarak, çocuklarının gelişiminde büyük rol oynayacak olan öğretmenlerin benimsedikleri strateji ve yöntemlerin üzerinde yoğunlaşıyordu. Bu toplantı, onların tüm sorularına yanıt bulmalarını sağladı.

Eğitim Projemiz “Bütünsel Eğitimde” Ailenin Rolü

Açılış konuşmasında, bütün velilere hoşgeldiniz dileklerinde bulunan Müdürümüz Pierre Gentric, Saint Benoît Lisesi’nin eğitim projesinde, velilerin temel niteliği taşıyan rolünden bahsetti. Bu bütünsel proje, hem kişisel, hem de profesyonel hayattaki başarının temellerini inşa ediyor. Bu proje ‘’Bütünsel eğitim’’ adını taşıyor, çünkü, öğrencinin, dengeli, başarılı, sorumluluk sahibi ve mutlu bir birey olması için, bilişsel, dilsel, sosyal ve ahlaki, duygusal ve bedensel olmak üzere beş ayrı boyutta gelişmesini sağlıyor.

Pierre Gentric, aynı zamanda, lise 1.Sınıfta, ders sayısının artışının altını çizdi ve velilere, çalışma yöntemlerine ve çalışma zamanını iyi yönetebilmenin öneminden söz etti. Lise 1. Sınıfta, ders sayısının artışından dolayı, kusursuz bir başarının sırrı düzenli çalışmakta yatıyor.
Türk Müdür Başyardımcısı Serhat Yalamanoğlu ise, bir Saint Benoît öğrencisinin, okul hayatı ve sonrasında sahip olduğu niteliklerin ve değerlerin önemini vurguladı.
Daha sonra, Lise 1. Sınıfların müdür yardımcısı Fériel Zahouani, detaylı bir biçimde bu seviyenin akademik yönleri hakkında bilgi verdi.
Okulumuzun, uzaktan eğitimi en iyi koşullarda sağlamak için hayata geçirdiği sistem ve öğrencilerimizin başarılı, bağımsız ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlamak için sunulan olanaklar hakkında açıklamalar yapıldı.

Farklı Departmanların Eğitim Kadroları Sırasıyla Kendilerini Tanıttılar

21 Eylül’e kadar uzanan bu dönemde, öğrenciler yönetmeliğe uygun olarak, geçen seneki derslere yönelik iyileştirme ve tekrar dersleri görüyorlar.
Zümre başkanları ya da ilgili seviye eğitim sorumluları, daha sonra programlarının hedeflerini ve içeriğini detaylı biçimde açıkladılar. Her biri, ayrıca, öğrencilerden beklediği kişisel çalışma ve ödev sistemi hakkında bilgi verdiler.

Ulaşılabilirlik, Destek ve Her Şeyden Önce Dikkatlice Dinlemek…

Velilere, müdür yardımcıları tarafından, bu hassas süreçte, Rehberlik Servisi, yönetim ve tüm eğitim koordinatörlerinin, öğrenciye her anında destek olabilmek adına ulaşılabilir oldukları hatırlatıldı. Başarımız… Sizin çocuklarınızın, bizim öğrencilerimizin başarısıdır !
Toplantımız hedefine ulaştı, çünkü bir çok veli, aşağıdaki cümlelerle bizlere memnuniyetlerini dile getirdi:

“Gayet açıklayıcı her soruya cevap bulabileceğimiz bir toplantıydı.”
“Özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim.”

Velilerimize iyi bir eğitim yılı, tüm öğrencilerimize ise başarılar dileriz.

X