Konferans: Atatürk Etkisi

Tarihçi Sinan Meydan’dan Atatürk’ü dinledik...

Türkiye Cumhuriyeti için 2019 yılı büyük önem taşıyor.
Bu yıl Milli Mücadele’nin başlangıcının 100. Yıl dönümü.
Saint Benoît Lisesi olarak bu anlamlı yıldönümünü kutlamak için düzenlediğimiz etkinlikler çerçevesinde okulumuza gelen Tarihçi Sinan Meydan’dan Atatürk’ü dinledik.

19 Mayıs 1919’da Atatürk 9. Ordu Müfettişliği olarak beraberindeki bir grup subayla Samsun’a ulaştı. Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın başlangıcı olarak kabul edilen bu tarihi Saint Benoît Lisesi’nde çeşitli etkinliklerle kutluyoruz.

Atatürk hakkında yaptığı araştırmalar ve yazdığı kitaplarla tanınan tarihçi Sinan Meydan yakın tarihimizde Atatürk’ün oynadığı rolü anlattığı ve “Atatürk Etkisi” adını verdiği konferansıyla lise 3 öğrencilerimizle buluştu.

Sinan Meydan konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk’ü bu toprakları yeniden vatan yapan insan olarak tanımlayarak başladı. Atatürk’ün doğuştan gelen bir dehaya sahip olduğunu anlatan Meydan, onun en büyük özelliğinin çok okuması olduğunun altını çizdi. Anıtkabir kütüphanesinde bulunan yaklaşık 4000 kitabın pek çoğunun Atatürk tarafından zor savaş şartları altında okunduğunu anlatan Meydan, Atatürk’ün başta Fransızca olmak üzere batı düşüncesini anlamada kendisine ışık tutan kitapların yanı sıra Namık Kemal, Tevfik Fikret gibi Türk aydınlarının eserlerini de okuduğunun altını çizdi.

Türkiye’yi emperyalist işgalden ve geri kalmışlıktan kurtaran etkinin Atatürk etkisi olduğunu vurgulayan Sinan Meydan onun kurtarıcı etkisinin ilk kez ortaya çıktığı Çanakkale Savaşları’ndan başlayarak Atatürk’ün ulusun kaderini değiştiren rolünü örneklerle anlattı.

Konuşmacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nda aldığı yenilginin ardından, Atatürk’ün bu savaş sırasında gösterdiği yararlılıklarla daha o zaman bile toplumda kurtarıcı olarak görüldüğünü dönemin gazete başlıklarını perdeye yansıtarak anlattı.

Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesinden kazanılmasına; Lozan Antlaşmasından Cumhuriyetin ilanına kadar yaşanan olaylarda Atatürk’ün oynadığı kararlı rolün ne denli önemli olduğunu Sinan Meydan’ın akıcı anlatımıyla dinledik.

Cumhuriyet’in ilanından sonra toplumu yenilemek ve geliştirmek için birbiri ardına hayata geçirilen inkılapların birer Atatürk etkisi olduğunu belirten Meydan bu etkinin yapılan iktisadi hamlelerle ulusun tam bağımsız hale gelmesindeki payına dikkat çekti.

Salonda hazır bulunanların büyük bir dikkat ve ilgiyle dinlediği Sinan Meydan konuşmasının ardından kitaplarını imzalayarak öğrencilerle vedalaştı.

X