Beden Eğitimi – Resim – Müzik

Program ve Hedefler :

 • İnsanın normal fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için hareketin ne kadar önemli olduğunu benimsetmek
 • Kendi bedenini tanıyarak,eksikliklerini fark etmelerini sağlamak,
 • Derslerde yapmış olduğumuz spor dallarına yönelik teorik ve teknik uygulamalarla yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına vardırmak
 • Kendisini,öğrendiklerini kişisel gelişiminde ve yaşantısında olumlu olarak kullanan birey olarak görmesini sağlamak.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

 • Hayat Boyu Egzersiz,
 • Kişisel gelişim ve sağlıklı yaşam,
 • Spor bilinci ve organizasyonları
 • Atatürk ve Ulusal-Resmi Bayramlar alt öğrenme alanında konulara yer verilerek, bilinç ve sorumluluğu arttırmak.

Yıllık Program :

 • Fiziksel Gelişim
 • Voleybol temel eğitimi
 • Yakan top Takım oyunları
 • Halk Oyunları
 • Basketbol temel eğitimi
 • Badminton ve Masa Tenisi

Kullanılan Yöntemleri :

 • Komutla öğretim
 • Alıştırmayla öğretim
 • İşbirliğiyle öğretim
 • Katılımla öğretim
 • Bireysel programlama
 • Taktik oyun yaklaşımı
 • Eşli çalışma

Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz :

 • Atatürk ve Spor
 • Tören ve Kutlamala
 • Dostluk-Dürüstlük-Öz denetim-Sevgi-Saygı ve Sorumluluk değerler konularının işlenmesi.

Program ve Hedefler :

Öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini ve Atatürk ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri genel amaç ve hedefimizdir.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

 • Fairplay in temel ilkelerinden dostluk-kardeşlik-dayanışmanın önemini kavramalarını sağlayarak hayatının her alanında başarıya giden yolda dayanışmanın önemini kavrayarak Takim ruhunu kazandırmak,
 • Fiziksel gelişimlerini desteklemek, Kapasitelerini ve yeteneklerini değerlendirip doğru spora kanalize etmek,
 • Sporu bir yaşam biçimi haline getirmesine yardımcı olmak.

Yıllık Program :

Bu sene 8 haftalık fiziksel gelişim ile öğrencilerimizin kondisyonlarını arttırarak, uygulanacak spor branşlarına fiziksel olarak hazır olmalarını hedefledik. Ekim ve Mayıs aylarında yapılan Fiziksel ölçümlerle, beden, kuvvet, güç ve esneklikle  bedenlerinde ki değişimi deneyimlemek. Bu yıl uygulanacak konular;

Hareket Stratejileri ve Taktikler :

 • Genel Kuvvet Gelişimi ve Atletizm engelli kısa mesafe koşuları ile çabukluk-koordinasyon-dayanıklılık-hareketlilik -kuvvet, kazandırılması hedeflenen becerilerdir.
 • Basketbol –  Sınıf takımlarının oluşturulması -Sınıf ve seviye içinde müsabakalara katılım.
 • Halk oyunları
 • Badminton
 • Masa Tenisi

Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz :

 • Atatürk ve Spor
 • Tören ve Kutlamalar
 • Dostluk-Dürüstlük-Öz denetim-Sevgi-Saygı ve Sorumluluk değerler konularının işlenmesi.

Kullanılan Yöntemleri :

 • Komut ve alıştırma yöntemi, öğrenen merkezli eşli çalışma,
 • Kendini denetleme, katılım, yönlendirilmiş buluş, problem çözme,
 • Bireysel programlama, taktik oyun yaklaşımı, anlatım, soru-yanıt, dramatizasyon, örnek olay inceleme, tartışma, beyin fırtınası, gösteri, yansıtma
 • Grup ya da takım oyunları,
 • Gözlem

Program ve Hedefler :

Öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, belirli bir spor branşına yönlendirmek, sporcu-öğrenci ve iyi bir spor seyircisi olarak, spor faaliyetlerine katılmalarını sağlamak, onların gelişim özelliklerini de göz önünde tutarak, birey ve toplum yönünden sağlıklı, mutlu, dürüst ve kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken, yaşam boyu spor ilkelerini benimsemiş, milli kültür değerlerini kazanmış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak esas amaçtır.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Fiziksel ve Zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak, beden eğitimi ve sporu hayatının bir parçası haline getirmek,  sağlıklı hayat için düzenli fiziksel etkinlikler yapar,Hayat boyu spor için çevresindeki fırsatları kullanır,yetenekleri doğrultusunda öğrencileri spora yönlendirmek, Kaybetmeyi kabullenmek, kazananı tebrik etmek, kazanırkende duygularını kontrol altında tutabilmek, fair play olgusunu sergileyebilmek, takım arkadaşları ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışmak.

Yıllık Program :

Öğrencilerimizin fiziksel durumlarını öğrenebilmek ve sene içerisinde işlenecek diğer branşlara hazır olmaları için Fiziksel gelişimi ilk konu olarak işleyeceğiz. Program bireysel ve takım sporlarıyla devam etmektedir.

Bu branşlar :

 • Fiziksel gelişim
 • Voleybol + voleybol takım oyunları
 • Step
 • Cimnastik
 • Futbol + futbol takım oyunları

Kullanılan Yöntemleri :

Komutla öğretim, Alıştırmayla öğretim, İş birliği ile öğretim, Kendini denetlemeyle öğretim, Katılımla öğretim, Anlatım soru-yanıt, örnek olay inceleme, bilgisayarlı öğretim, bireysel programlama, kendi kendine öğrenme, taktik oyun yaklaşımı, medya yardımlı yöntem.

Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz :

 • Atatürk ve Spor
 • Tören ve Kutlamalar
 • Türk Spor Tarihi ve Örnek Sporcularımız

Program ve Hedefler :

Fiziksel etkinliklerin insan yaşamının önemli bir boyutunu oluşturduğu ve örgün eğitim sürecinin bir parçası olduğu kabul görmüş ve bilimsel olarak ortaya konmuştur. Beden Eğitimi; eğitim programlarının bütünleyici bir parçası olma özelliği dolayısıyla bireyin fiziksel aktiviteler aracılığıyla psikomotor, bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanda gelişimine katkıda bulunur.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

 • Yaşam boyu spor yapma alışkanlığını kazandırmak
 • Tarih boyunca insanların neden spor yaptığını ve amaçlarını bilmek
 • Kişisel gelişimi sağlamak
 • Fiziksel gelişimleri desteklemek
 • Fair-play bilinci kazandırmak (sporda saldırganlığı önlemek için alınabilecek tedbirler hakkında yorum yapar, sporsevelerin sergilediği tutum ve davranışlar hakkında bilgi alış-verişinde bulunmak.)
 • Sağlıklı yaşam ve spor birlikteliği konusunda bilinçlendirmek
 • Takım oyunlarında strateji uygulamayı ve ekip halinde davranmayı öğrenmek
 • Bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanarak sportif branşlarla ilgili araştırma yapmak
 • Uyarıcı madde kullanımının insan vücuduna zararlarını bilmek

Yıllık Program :

Bu öğretim yılında sırasıyla :

 • Genel kuvvet gelişimi ve fiziksel uygunluk
 • Futbol Sınıf içi Turnuvalar
 • Yakan Top Eğitsel oyun uygulamaları
 • Vals
 • Müzikli Cimnastik Hareketleri
 • Voleybol Sınıf içi Turnuvalar

Kullanılan Yöntemleri :

Komut ve alıştırma yöntemi, işbirliği ile öğretim, öğrenen merkezli eşli çalışma, yönlendirilmiş buluş, kendini denetleme, katılım, problem çözme, bireysel programlama, taktik oyun yaklaşımı, anlatım, soru-yanıt, dramatizasyon, örnek olay inceleme, tartışma, beyin fırtınası, gösteri, yansıtma, grup ya da takım oyunları, spor karşılaşmaları ve turnuvalar, gözlem gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Program ve Hedefler :

Amacımız ; Öğrencilerin Fiziksel etkinliklere katılım yoluyla hareket,bilgi ve becerilerini geliştirmesi ve bu becerileri alışkanlık haline getirmesi , sportif etkinlikler yoluyla spor kültürü edinmesi , spora özgü kuralları , bilgi ve becerileri uygulayabilmesi ve bu becerileri yaşantısında olumlu olarak kullanabilmesi ,Beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen alışkanlık ve bağımlılıklardan uzak durması, spor organizasyonlarına katılım yoluyla spor bilinci gelişmiş sosyal bireyler olarak yetişmesi amaçlanır.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

2 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

 • Fiziksel etkinlikler yaparak koordinasyonunu geliştirmek
 • Öğrencilere görev verilere öğrencilerin sorumluluk alması sağlanır
 • Spor ahlakı kazandırmak
 • Fair-play bilinci kazandırmak
 • Sağlıklı yaşam ve spor birlikteliği konusunda bilinçlendirmek
 • Takım oyunlarında strateji uygulamayı ve ekip halinde davranmayı öğrenmek

Yıllık Program :

Bu öğretim yılında sırasıyla :

 • Genel kuvvet gelişimi ve fiziksel uygunluk
 • Futbol Sınıf içi Turnuvalar
 • Step
 • Basketbol takım oyunları
 • Voleybol Sınıf içi Turnuvalar
 • Hentbol temel eğitim

Kullanılan Yöntemleri :

Bireysel mücadele, alan mücadelesi, ritmik ve serbest hareketler, hareket stratejileri ve taktikler, düzenli fiziksel etkinlik, grup yada takım oyunları, gözlem, oyun ve drama, fiziksel etkinlik kavramları ilkeleri ve ilgili hayat becerileri.

Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz :

 • Atatürk ve Spor
 • Tören ve Kutlamalar
 • Türkiye‘de ve Dünyada spor
 • Spor ahlakı

Program ve Hedefler :

Amacımız; Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda, güzel sanatlarla ilgili temel bilgileri kazanmış ; Atatürk’ün sanat ve sanatçıyla ilgili görüşlerini özümsemiş, sanat ve kültür aktivitelerini bilinçli olarak takip eden, sanatı görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada ve değerlendirmede yeterlilik kazanmış, teknik becerilerini geliştirmiş bireyler yetiştirmektir.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

1 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Sanatla ilgili temel bilgileri öğreterek; öğrencileri sanat ve sanat kültürü konusunda bilinçlendirmek.
Resim çizmenin teknik ve yöntemlerini öğretmek ve öğrencilerin bilinçli bir şekilde resim uygulamaları yapmalarını sağlamak.
Sanatın değerini bilen ve sanat etkinliklerini bilinçli olarak takip ederek keyif alan bireylerin yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Yıllık Program :

Müfredat programında belirlenen konulara göre Görsel Sanatlar dersi; “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” ve “Görsel Sanat Kültürü” olmak üzere, 2 temel ünite adı altında düzenlenmiştir. Bu çalışmalar sırasında hedef, öğrencilerin her yaş seviyesine uygun olarak belirlenen etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamaktır.
9. sınıflarda yıllık plan konuları Görsel Sanatlar Kültürü ana başlığında;  “Sanata Giriş”, “Görsel Sanatlar ile İlgili Meslek Alanları”, “Sanat Eserlerini İnceleme”, “Müze İnceleme ve Uygulama” konularını içermektedir. Görsel Sanatlarda Biçimlendirme ana başlığı altında ise; “Nokta ve Çizgi”, “Doku”, “Işık – Gölge”, “Perspektif”, “Desen Çalışmaları” ve “Renk” konularını içermektedir.
10. sınıfların yıllık planlarında, “Görsel Sanatlar Kültürü” başlığında; “Geleneksel Türk Sanatları”, “Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türk Resim Sanatı”, “Çağdaş Türk Resim Sanatı”, “Müzelerde İnceleme  ve Uygulama”; “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” ünitesi başlığı adı altında ise; “Desen Çalışmaları”, “Renkli Resim Uygulamaları”, “Üç Boyutlu Çalışmalar” konuları çerçevesinde oluşturulmuştur.

Kullanılan Yöntemler :

 • Uygulamalı resim çalışmaları
 • Bireysel ve grup araştırma ödevleri
 • Sunum Hazırlama
 • Eserlere ve görüntülere inceleme yöntemlerini kullanarak inceleme
 • Müze gezileri
 • Yıl sonu sergileri

Program ve Hedefler :

Müzik dersleri Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü yıllık plan doğrultusunda yapılmaktadır. Müziğin bireysel, toplumsal, kültürel ve ekonomik işlevlerinin insan yaşamındaki yeri ve öneminin yanı sıra, öğrencinin müziği bir ders olarak değil, bir yaşam biçimi hâline dönüştürmesi hedeflenmektedir.

Haftada her biri 40 dakikalık kaç ders :

1 ders.

Öğretim ve Öğrenme Hedefleri :

Her bireyin bilişsel ve duyuşsal gelişimine büyük katkı sağlamak, öğrencide çeşitli müziksel bilgi, beceri, tutum ve değerler edindirmek, öğrencilere müziği sevdirmek, yaparak yaşayarak öğrenme yoluyla müzikten haz almalarını sağlamak ve estetik bir bakış açısı oluşturmak hedeflenmektedir.

Yıllık Program :

Müziği anlayarak dinlemek, Söyleme, çalma ve yaratma becerileriyle öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlayarak kuramsal müzik bilgileri ile öğrencilerin müziği bilgi düzeyine aktarmalarına yardımcı olmak, Analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen müziksel donanıma sahip bireyler yetiştirmek, Müzik yoluyla kendilerini ve çevrelerini tanımalarına yardımcı olmak, Ulusal ve uluslararası müzik eserlerini değerlendirebilecek kültürel ve tarihsel perspektif kazandırmak.

Kullanılan Yöntemleri :

Anlatım, soru-cevap, dinleme ve izleme, araştırma, tartışma ve inceleme gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Zümre başkanı : Pınar Purnal

İbrahim ALICI

Melek BAYRAKTAR

Sibel ÖZCAN DÜZEN

Pınar PURNAL

Tandemir TAŞTAN

Ceyda ERİNÇ (Resim)

Özgür SAĞIROĞLU (Müzik)

X