Fransızca

Hedefler ve Program :

Bu seviyede Fransızca dersinin genel hedefleri : kolay durumlarda sözlü-yazılı iletişimde ve Fransızca okutulan fen derslerinde gerekli olan temel dilbilim kazanımı, frankofon ve Fransız edebiyatı kültürünün keşfi ve öğrencilerin okul hayatları boyunca başarılı olmaları için ihtiyacı olan metodolojik araçların kullanımı.

Öğrencinin haftada katıldığı ders sayısı :

Sözlü anlatım ve sözcük bilgilerini pekiştirmeye yönelik yapılan 23 saat dersin 3 saati 2 gruba ayrılarak yapılmaktadır.

Dersin hedefleri :

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması tarafından belirlenen beş büyük dil yeteneği öğrencide geliştirilmiştir : sözlü anlama, sözlü anlatım, yazılı anlama, yazılı anlatım, etkileşim.
DELF A2 sınavına 2. dönemde girilmesi önerilmektedir.

Uygulanan Program :

Yararlı bir şekilde çalışmak ve kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmak amacıyla programın farklı bölümleri bulunmaktadır ; kolay bir iletişim kurulacağı durumlarda ve okulda temel dil yeteneklerinin ve dil olgularının (gramer, sözcük dağarcığı) kazanımı, frankofon dünyasının ve Fransız kültürünün keşfi, metodolojik araçların ve girişimlerin kazanımıdır.

Metodoloji :

Pedagojik içeriklerin ilerleyişi bazı pedagojik desteklere dayanmaktadır veya eğitim kadrosu tarafından geliştirilmektedir.
Çalışma metotlarının kazanımı üzerine vurgu yapılmaktadır.
Sözlü ve yazılı anlatımın sürekliliği, çeşitliliği ve gelişimi ağırlıklı olarak değerlendirilmektedir.

Hedefler ve Program :

Hedefler, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasının B1 seviyesine göre belirlenmektedir : Fransızca yazılı, sözlü iletişim ve Fransızca okutulan fen dersleri için gerekli dil temeli, frankofon ve Fransız edebiyatına giriş, okul hayatları boyunca öğrencilerin başarılı olması için gerekli olan metodolojik araçların öğretilmesi.

Öğrencinin haftada katıldığı ders sayısı :

Sözlü anlatım ve sözcük bilgilerini pekiştirmeye yönelik yapılan 10 saat dersin 3 saati iki gruba ayrılarak yapılmaktadır.

Dersin hedefleri :

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması tarafından belirlenen beş büyük dil yeteneği öğrencide geliştirilmiştir : sözlü anlama, sözlü anlatım, yazılı anlama, yazılı anlatım, etkileşim.
DELF B1 sınavına 2. dönemde girilmesi önerilmektedir.

Uygulanan Program :

Program, kendi içlerinde birbirlerine bağlı, uyumlu bir tematik pedagojik ilerleyişi olan farklı bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler, yararlı bir şekilde çalışmak ve kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmak amacıyla, temel dil yeteneklerinin ve dil olgularının (gramer, sözcük dağarcığı) kazanımı, frankofon ve Fransız edebi metinlerinin analizine giriş, metodolojik araçların ve girişimlerin kazanımıdır.

Metodoloji :

Pedagojik içeriklerin ilerleyişi bazı pedagojik desteklere dayanmaktadır veya eğitim kadrosu tarafından geliştirilmektedir.
Çalışma metotlarının öğrenimi üzerine vurgu yapılmaktadır.
Sözlü ve yazılı anlatımın sürekliliği, çeşitliliği ve gelişimi ağırlıklı olarak değerlendirilmektedir.

Hedefler ve Program :

Hedefler öğrenciyi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasının B2 seviyesine hazırlamaktadır : çeşitli sanatsal ve edebi çalışmalarla, Fransızca dili analizi ve kazanımı; tartışmacı bir bakış açısıyla, farklı tarihsel dönemlerde dünyaya, diğer kişilere ve insanın kendine bakışı.

Öğrencinin haftada katıldığı ders sayısı :

Sözlü anlatım, diksiyon ve sözcük bilgilerini pekiştirmeye yönelik yapılan 8 saat dersin 2 saati iki gruba ayrılarak yapılmaktadır.

Dersin hedefleri :

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması tarafından belirlenen beş büyük dil yeteneği öğrencide geliştirilmiştir : sözlü kavrama, sözlü anlatım, yazılı kavrama, yazılı anlatım, etkileşim.
Bu yetenekler edebi olguların analitik çalışması sonucunda kullanılmaktadır.

Uygulanan Program :

Program, kendi içlerinde birbirlerine bağlı, uyumlu bir tematik pedagojik ilerleyişi olan farklı bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler temel dil yeteneklerinin ve dil olgularının (gramer, sözcük dağarcığı) kazanımı, frankofon ve Fransız edebi metinlerinin analizine giriş, metodolojik araçların ve girişimlerin kazanımıdır.

Metodoloji :

Pedagojik içeriklerin ilerleyişi bazı pedagojik desteklere dayanmaktadır veya eğitim kadrosu tarafından geliştirilmektedir.
Çalışma metotlarının öğrenimi üzerine vurgu yapılmaktadır.
Sözlü ve yazılı anlatımın sürekliliği, çeşitliliği ve gelişimi ağırlıklı olarak değerlendirilmektedir.

Hedefler ve Program :

Hedefler, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasına göre belirlenmektedir : uygulama, Fransız dili analizi ve kazanımı ; tartışmacı bir bakış açısıyla, sanatsal ve edebi çalışmalar ; farklı tarihsel dönemlerde dünyaya, diğer kişilere ve insanın kendine bakışı.

Öğrencinin haftada katıldığı ders sayısı :

8 saat ders.

Dersin hedefleri :

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması tarafından belirlenen beş büyük dil yeteneği öğrencide geliştirilmiştir : sözlü kavrama, sözlü anlatım, yazılı kavrama, yazılı anlatım, etkileşim.
DELF B2 sınavına 2. dönemde girilmesi önerilmektedir.

Uygulanan Program :

Program, kendi içlerinde birbirlerine bağlı, uyumlu bir tematik pedagojik ilerleyişi olan farklı bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler temel dil yeteneklerinin ve dil olgularının (gramer, sözcük dağarcığı) kazanımı, çeşitli sanatsal ve edebi türlerin metodik ve analitik çalışması, metodolojik araçların ve girişimlerin kazanımı.

Metodoloji :

Pedagojik içeriklerin ilerleyişi bazı pedagojik desteklere dayanmaktadır veya eğitim kadrosu tarafından geliştirilmektedir.
Çalışma metotlarının öğrenimi üzerine vurgu yapılmaktadır.
Sözlü ve yazılı anlatımın sürekliliği, çeşitliliği ve gelişimi ağırlıklı olarak değerlendirilmektedir.

Hedefler ve Program :

Bu seviyenin hedefleri önceki iki seviyenin derinleştirilmesi ve sentezini gerektirmektedir : Fransız dili analizi ve kazanımı; sanatsal ve edebi çalışmalar ; dünya, diğer insanlar ve insanın kendi hakkındaki eleştiri zihniyetinin geliştirilmesi.

Öğrencinin haftada katıldığı ders sayısı :

6 saat ortak ders (+ 2 seçmeli ders).

Dersin hedefleri :

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması tarafından belirlenen beş büyük dil yeteneği öğrencide geliştirilmiştir : sözlü kavrama, sözlü anlatım, yazılı kavrama, yazılı anlatım, etkileşim.

Uygulanan Program :

Program, kendi içlerinde birbirlerine bağlı, uyumlu bir tematik pedagojik ilerleyişi olan farklı bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler, üniversite açısından, temel dil yeteneklerinin ve dil olgularının (gramer, sözcük dağarcığı) kazanımı, çeşitli sanatsal ve edebi türlerin metodik ve analitik çalışması, metodolojik araçların ve girişimlerin kazanımından oluşmaktadır.

Metodoloji :

Pedagojik içeriklerin ilerleyişi bazı pedagojik desteklere dayanmaktadır veya eğitim kadrosu tarafından geliştirilmektedir.
Öğrencinin üniversite başarısı için zorunlu olan çalışma metotlarının öğrenimi üzerine vurgu yapılmaktadır.
Sözlü ve yazılı anlatımın sürekliliği, çeşitliliği ve gelişimi ağırlıklı olarak değerlendirilmektedir.

Zümre Başkanı : Julie VIAUX

Pierre GENTRIC

Roza ALEKSANDRU

Defne AKAY

Uğur AKTAŞ

Adem ASLAN

Murat BALKIŞ

Sibel BARSAMYAN

Neslihan BEYAZ

Anet BEYO

Remziye BİLEN

Gülcan ÇİÇEKYURT

Feride ÇÜMEN

Göksel EKMEKÇİ

Sebahat EROL

Dilara Özlem GÜNEREN NACHEZ

Serdar GÜNEYSU

Emmanuel HERON

Sinem HIZAL

Ebru KATALIOĞLU

Mehmet KESKİN

Biriz KÜLTE

Virgile MANGIAVILLANO

Eugénie SELOSSE

Talar SIRAGANYAN

Sevinç TILIĞOĞLU

Julie VIAUX

Mara YAKOVLEVZKI

Serhat YALAMANOĞLU

Viki ZAMERO

X