Uluslararası Dil Sertifikaları

Saint Benoît Lisesi’nde İngilizce Dersinin Başarısı!

Okulumuz çeşitli dil sertifikalarını alabilmeleri için öğrencilerimize her yıl fırsatlar sunmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik hayatları için büyük öneme sahip olan bu sertifikalar ile öğrencinin o dilde yetkinliği belgelenir. Bunun yanında üniversite başvurularında veya Türkiye’de üniversitelerin hazırlık okullarının geçişinde kabul gören belgelerdir. İster yurtdışı üniversite başvurularında, ister yetkinlik düzeyinin belgelenmesi açısından, ister yurtiçi üniversite hazırlık sınıflarını atlamak için olsun, dil sertifikaları tüm öğrenciler için önemlidir. Saint Benoît Lisesi olarak bu önemin farkındayız ve hem Cambridge sınav merkezi olarak hem de diğer dil sertifikalarını almaları için öğrencilerimizi teşvik ediyor ve öğrencilerimize bu sınavlara hazırlanmaları konusunda yardımcı oluyoruz.

1. Cambridge English Language Assessment

Saint Benoît Cambridge English Language Assessment’ın resmi sınav merkezidir. Bu dil testi çeşitli seviyelerden oluşur ve her sınav bir önceki seviyede geliştirilen becerilerin üzerine inşa edilir şekilde tasarlanmıştır.
– A2 ve A2 Key
Bu yeterlik basit durumlarda iletişim kurmak için İngilizce kullanma yeteneğinizin kanıtıdır.
– B1 ve B1 Preliminary
Orta seviye bir yeterlik olup İngilizce temellerinde ustalaşmış ve günlük kullanım için gerekli dil becerilerine sahip olanlar içindir.
– B2 ve B2 First
Bu yeterlik İngilizce konuşulan bir ortamda özgüven ile iletişim kurmak için gerekli dil becerilerine sahip olduğunuzu gösterir.
– C1 ve C1 Advanced
Yüksek seviyede İngilizce başarısının kanıtı olan bu yeterlik öğrenciyi üniversite veya profesyonel yaşama hazırlamak içindir
– C2 ve C2 Proficiency
En yüksek seviye yeterlik olup İngilizce’de ustalaştığınızı tüm dünyaya belgeler.

2. IELTS (International English Language Testing System)

IELTS (Uluslararası İngiliz Dili Sınav Sistemi), İngilizce dil seviyesi belirleme için uluslararası alanda geçerliliğe sahip bir sınav sistemidir. 1989 yılında başlatılan sınav Cambridge Üniversitesi Yabancılar için İngilizce Sınav Merkezi, British Council ve IDP Education tarafından düzenlenmektedir.

Sınav iki türde yapılmaktadır: akademik ve genel amaçlı. Akademik sınav İngilizce konuşulan bir ülkede üniversite eğitimi almak veya mesleklerini yapmak isteyenler için gereklidir. Genel amaçlı sınav ise akademik olmayan çalışma, staj veya göçmenlik başvuruları için gereklidir.

Sınavda başarısız olma durumu yoktur. Sınav sonucu 1 (bilgisi yok) ile 9 (uzman) arasında değişen seviye belirleme üzerine kurulmuştur. Her kurum IELTS için kabul ettiği puanı kendisi belirlemektedir.
Üzerinden iki yıl geçmiş olan sınav sonuçları geçersiz sayılmaktadır.

Eğitim kurumları tarafından öğrencinin başvurduğu bölüm için, devlet kuruluşları tarafından göçmenlik başvuruları sırasında ve özel sektör şirketleri tarafından da çalışanlarının dil yeterliliğini ölçmek için IELTS’den faydalanmaktadır.

Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma olmak üzere 4 bölümü bulunan sınav 2 saat 45 dakika sürmektedir. 30 dakikalık Dinleme, 60 dakikalık Okuma, 60 dakikalık Yazma sınavları tek aşamada gerçekleştirilirken Konuşma sınavı 3 gün önce, aynı gün ya da 3 gün sonra da gerçekleştirilebilmektedir. Konuşma sınavı yüz yüze yapılır ve 11 ila 14 dakika arasında sürer.

3. TOEFL (Yabancı Dil olarak İngilizce Testi)

Bu sertifika, üniversite düzeyinde özellikle gereklidir ve öğrencilerin İngilizce konuşulan ülkelerdeki üniversiteler tarafından kabul edilmesi için yardımcı olur ve istenir.

TOEFL IBT genel olarak yurtdışında okumak ya da yaşamak isteyenlerin İngilizceye hakim olduklarını ispatlamak için girdikleri bir sınavdır. Bununla beraber TOEFL’ı sadece yurtdışı eğitimi ile sınırlandırmamak gerekir çünkü ülkemizdeki özel üniversiteler de hazırlık sınıfını atlamak için İngilizce yeterlilik belgesi olarak TOEFL’ı gerekli ve/veya yeterli kabul etmektedir. Ayrıca pek çok işyeri de çalışanlarından dil yeterliliklerini belgelemesi için TOEFL sonucu isteyebilmektedir.

TOEFL IBT okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Okuma bölümünde 3 ile 5 arasında değişen yaklaşık 700 kelimelik akademik pasajlar vardır. Öğrencinin bu pasajları okuyup soruları cevaplaması gerekmektedir. Her bir pasaj başına 12-14 soru düşmektedir. Toplamda 36-70 arasında soru çözülür. Süre de yine 60-100 dk.arasındadır. Dinleme bölümünde adaylar 4 ile 6 arasında değişen metinleri dinler. Metinler 3-5 dakikalık sınıf tartışmaları ya da sohbetlerden oluşur. 34 ile 51 arasında soru sorulur. Süre de 60 ile 90 dakika arasında değişmektedir.
Yazma bölümü iki bölümden oluşur ve 50 dakika sürer. İlk bölümde aday verilen bir konuyla ilgili kompozisyon yazar. İkinci bölümde ise aday okuduğu ve dinlediği pasajla ilgili bir yazı yazar. Konuşma bölümünde ise adaya 20 dakika verilir ve bu 20 dakikada aday ve jüri 6 farklı konu üzerinde konuşur. Jüri adayın anlama ve anladığını gösterebilme yeteneğini ölçer.

TOEFL IBT 120 puan üzerindendir. Her bir bölüm 30 puandır. Dört farklı bölümün toplamı genel TOEFL skorunuzu verir.

X